Wanneer in de herfst de kleurrijke bladeren vallen, vragen veel huiseigenaren zich af wie verantwoordelijk is voor de bladeren op de stoep en in de tuin. Van openbare bomen of zelfs van de buurman. We verduidelijken de juridische situatie over wie de herfstbladeren moet opvegen en verwijderen.

e

Inhoudsopgave

Natte bladeren op de stoep vormen een gladde laag en kunnen zo een gevaar vormen voor voetgangers en fietsers. Daarom moet het regelmatig worden verwijderd en op de juiste wijze worden opgeruimd. Maar wie is verantwoordelijk voor de bladeren?

Wie is verantwoordelijk voor de bladeren op de stoep?

In beginsel moet het stadsbestuur of de gemeente ervoor zorgen dat de openbare voetpaden en straten vrij zijn van bladeren, omdat zij de zogenaamde plicht heeft de verkeersveiligheid te waarborgen. Het is niet van belang of de bladeren afkomstig zijn van openbare bomen of van privé-eigendom. De verplichting kan echter bij wet aan de huiseigenaren worden overgedragen.

Vraag daarom uw verantwoordelijke overheid welke verordening in uw stad of gemeente van toepassing is.

Meer informatie “

Moet je als huurder bladeren vegen?

Indien de opruimplicht door de gemeente aan de huiseigenaren is overgedragen, kan deze plicht door middel van een huurovereenkomst rechtstreeks aan de huurders worden overgedragen. Daar moeten de verplichtingen om bladeren en sneeuw te ruimen en de strooidiensten duidelijk worden geregeld. Ofwel is het de verantwoordelijkheid van de huurders ofwel wordt een professionele dienstverlener ingeschakeld, waarbij deze kosten meestal als bijkomende kosten aan de huurders worden opgelegd.

Huurders hoeven echter alleen de taken en kosten voor bladruimen op zich te nemen als dit in het huurcontract is overeengekomen. Als het contract geen dergelijke bepaling bevat, is de verhuurder hiervoor verantwoordelijk en kan hij dit later niet opeisen.

Lees meer “

Wanneer moeten bladeren worden geruimd?

De tijden voor het opruimen van bladeren komen overeen met die voor het winteronderhoud van de wegen. In de regel moeten bladeren op weekdagen (maandag tot en met zaterdag) tussen 7.00 en 20.00 uur van het trottoir worden verwijderd. Op zon- en feestdagen is het tijdvenster tussen 9.00 en 20.00 uur. Voor alle zekerheid kunt u ook bij uw gemeente informeren naar de plaatselijke voorschriften. Naast de tijden worden meestal ook de intensiteit en de omvang van de reiniging geregeld, d.w.z. of naast de trottoirs ook bladeren van de straten moeten worden geruimd.

Meer informatie “

Hoeveel gebladerte mag er op de stoep?

Aangezien het nauwelijks mogelijk is de bladeren volledig te verwijderen, rijst vaak de vraag hoeveel blad er op de stoep mag blijven liggen. Er zijn verschillende rechterlijke uitspraken hierover. In een schadevergoedingszaak waarbij een voetganger ten val kwam, oordeelde de arrondissementsrechtbank te Coburg dat “voetpaden in de buurt van loofbomen altijd een zeker risico van uitglijden hebben wanneer er bladeren vallen” en dat “voetgangers hierop voorbereid moeten zijn”. Het schoonmaken van het pad kan dus alleen worden geëist binnen de grenzen van het redelijke. (LG Coburg, 22.02.2008 – Az: 14 O 742/07)

Als richtlijn geldt dat de verplichting om het pad vrij te maken toeneemt naarmate de hoeveelheid bladeren toeneemt. Zorg er altijd voor dat er geen gevaar is voor uitglijden. Vermijd daarom een gesloten bladerdek en veeg onmiddellijk als het regent of vriest.

Meer informatie “

Bladeren van de buren: wie moet ze vegen?

Bladeren van de buurman
Bladeren van de buren zijn vervelend, maar moeten in de meeste gevallen worden geaccepteerd

Een veel voorkomend onderwerp van geschil is het gebladerte van andermans bomen dat op het eigen terrein waait. In de regel moet dit zonder vergoeding worden aanvaard, evenals bloemblaadjes, zaden, naalden of dennenappels. De eigenaar is dan verantwoordelijk voor het vegen en afvoeren.

Er bestaan weliswaar buurtwetten, die per deelstaat verschillen, waarin grensafstanden zijn vastgelegd en dus een minimale afstand voorschrijven voor bomen tot de buurman – dit geldt echter meestal alleen voor nieuwe aanplant. Als het een oudere boom is of als u het gebladerte al lange tijd tolereert, heeft een klacht weinig kans van slagen.

Alleen in uitzonderlijke gevallen, in geval van aanzienlijke aantasting of als de verwijderingsinspanning onevenredig groot is, heeft de eigenaar recht op een zogenaamde loofrente. Deze vergoeding is bedoeld als financiële compensatie voor de inspanning. In de meeste gevallen wijzen de rechtbanken de vordering tot betaling van een folierecht echter af.

Lees meer “

Wat is de beste manier om bladeren te verwijderen?

Slechts enkele loofbomen zijn voldoende om grote hoeveelheden bladeren te produceren. Composteerders en bakken voor organisch afval bereiken dan snel hun grenzen. Wie de mogelijkheid heeft, kan kleinere hoopjes bladeren in de tuin laten liggen en zo egels en andere kleine dieren een veilig winterverblijf bieden. Volgend jaar kunnen de bladeren dan geleidelijk worden weggegooid in de vuilnisbak voor organisch afval. Het kan ook worden gebruikt als vorstbescherming door gevoelige planten te bedekken met een laagje bladeren.

In veel gemeenten kunnen bladeren in het voor- en najaar gratis worden ingeleverd bij inzamelpunten en recyclingcentra. In grote steden, zoals Hamburg, kunnen bladzakken op vaste data worden opgehaald.

De bladeren verbranden of in het bos dumpen is echter strafbaar. Het is ook verboden de bladeren op een grote hoop te vegen of op de rijweg te vegen. Dit is een administratieve overtreding omdat de bladeren de riolering kunnen verstoppen en bij hevige regen tot overstromingen kunnen leiden.

Lees meer “

Welk tuingereedschap is het beste voor het verwijderen van bladeren?

Voor kleinere looppaden volstaat meestal een bezem of hark. Voor grotere hoeveelheden bladeren of gebieden die moeten worden schoongemaakt, gebruiken veel tuinbezitters echter liever een bladzuiger of bladblazer. Deze zijn elektrisch, met een oplaadbare accu of op benzine verkrijgbaar. Voor bijzonder luide apparaten moet echter rekening worden gehouden met de geluidswerende verordening, zodat zij alleen mogen worden gebruikt tussen 9.00 en 13.00 uur en 15.00 en 17.00 uur op weekdagen. Als de bladzuiger daarentegen een milieukeurmerk heeft, is het een zeer stil apparaat dat van 7 uur ’s morgens tot 8 uur ’s avonds continu gebruikt mag worden.

Huidige bladzuigers in test / vergelijking “

Lees meer “

Vergelijkbare berichten