Een gezonde bodem is de basis voor een goede groei en een overvloedige oogst. Daarom moet u van tijd tot tijd maatregelen nemen om de kwaliteit van uw bodem te verbeteren. De beste tips voor bodemverbetering vindt u hieronder.

Tuinaarde wordt opgegraven met een schop
Kan uw grond uw planten niet genoeg voedingsstoffen leveren? We verhogen zijn vruchtbaarheid met jou [Foto: Far700/ Shutterstock.com]

Is uw tuingrond niet vruchtbaar? Dan heb je zeker al een groot aantal tips gekregen: Kalk en kwartszand, houtskool, klei en speciale planten worden verondersteld de bodem te verbeteren. Maar welke tuingrond wordt verbeterd en hoe? Wij geven u een overzicht van goede bodemverbeteraars en leggen uit wat echt helpt bij welke bodem.

Inhoud

 • Hoe verbetert u de grond in uw tuin?
  • 1. humus inbrengen
  • 2. opbouw en instandhouding van humus
  • 3. verdichting verwijderen
  • 4. de pH-waarde regelen
  • 5. bodemverbetering door mineralen
  • 6. bodemverbetering door planten
  • 7. gevarieerde vruchtwisseling en gemengde gewassen
 • Conclusie: Hoe werkt bodemverbetering in de tuin?

Hoe verbetert u de grond in uw tuin?

Wie een te zware, lichte, voedselarme of verdichte tuingrond met gerichte maatregelen wil verbeteren, richt zich op de bodemvruchtbaarheid. Een vruchtbare bodem herbergt een actief bodemleven dat de aggregatie van bodemkruimels uitvoert, organisch materiaal afbreekt, voedingsstoffen afgeeft en vooral: humus opbouwt! Humus is de voorwaarde voor een gezond, intact bodemleven en dus ook de voorwaarde voor bodemvruchtbaarheid. Wij hebben voor u een speciaal artikel voorbereid over het onderwerp humusbeheer, waarin wij laten zien hoe humus in de bodem kan worden verrijkt. Voor een snel overzicht volgen hier enkele maatregelen die u kunt nemen om uw bodem op lange termijn vruchtbaar te maken.

1. voeg humus toe

De snelste manier om vruchtbare tuingrond te krijgen is om humus te kopen en dat in de tuin te verspreiden. Voor wie de aanschaf van bovengrond of rijpe compost van hoge kwaliteit te duur vindt, biedt hoogwaardige potgrond zoals onze Plantura Organic Soils een verstandig alternatief.

2. opbouw en instandhouding van humus

Met een goed humusbeheer kunt u humus in uw bodem verzamelen. Humusbeheer houdt rekening met de pH van de bodem, de bodemtemperatuur, de grondbewerking en de toevoer van voedingsstoffen in de bodem om de humusafbraak en -opbouw in het gewenste evenwicht te brengen. Het is gebaseerd op de verwerking van organisch materiaal zoals mulch, organische meststoffen, plantenresten en paardenmest. Onze Plantura organische meststoffen en vooral de Plantura Soil Activator verhogen ook het humusgehalte van de bodem, onder andere door de mycorrhiza-schimmels die ze bevatten.

Plantura organische bodemactivator
Plantura organische bodemactivator

Effectief op lange termijn, goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur.

Koop hier!

3. verdichting verwijderen

Verdichting van de bodem belemmert de groei van planten op vele manieren: Aan de ene kant moeten de fijne wortels tijdens hun groei veel weerstand overwinnen, waardoor het hele wortelstelsel ondieper wordt en gevoelig is voor droogte. Aan de andere kant kan op verdichte bodems snel zuurstofgebrek ontstaan – vooral na regenval wanneer het water nauwelijks kan weglopen. Verdichting verwijderen kan mechanisch, bijvoorbeeld door diep te spitten, te harken of te bewerken. Hoe u te werk moet gaan bij het losmaken van de grond leest u in ons speciale artikel. Voor diepere verdichting helpt een diepgewortelde groenbemester, waar we later op terugkomen.

De pH van de bodem wordt in het laboratorium getest
U kunt de pH van de bodem controleren met een testkit of u stuurt monsters naar het laboratorium. [Foto: Microgen/ Shutterstock.com]

4. de pH-waarde regelen

Afhankelijk van het soort gesteente dat aan de bodem ten grondslag ligt, zijn bodems meer of minder zuur of alkalisch. Op zure bodems hoopt de humus zich op, maar komen de voedingsstoffen slecht of niet beschikbaar voor planten. Op alkalische bodems wordt nauwelijks humus opgebouwd en kunnen andere voedingsstoffen niet door planten worden opgenomen. Te hoge pH-waarden kunnen worden gecorrigeerd met behulp van schorshumus, te lage waarden worden bijgesteld met kalk. Een geschikte pH-waarde voor de meeste planten ligt tussen 5,5 en 7,0.

Bodemverbetering met mineralen

Naast organische stoffen kunnen ook minerale stoffen worden gebruikt voor bodemverbetering. Wij hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet:

Zand: Zand is een van de grofste korrelgroottes in de bodem. Het kan worden verwerkt in zeer kleiachtige bodems om de permeabiliteit en de beluchting van de wortels te verbeteren. Bovendien brengt geel zand ijzerverbindingen aan die door planten als sporenelementen kunnen worden gebruikt. Op zeer zware gronden kan tot 50 liter zand per vierkante meter nodig zijn.
Gebruikt: zware, klei-rijke bodems.

Kalk: Bekalking van de bodem wordt gebruikt om de pH van de bodem te verhogen. Calciumcarbonaat is een langzaam werkende kalk die alleen mag worden gebruikt op zandgronden. Op zware leem- en kleigronden heeft alleen de sneller werkende ongebluste kalk het gewenste effect. Overigens kan ook bemesting met as of bemesting met eierschalen de gewenste pH-waarde aanpassen.
Gebruikt: op zure bodems.

Kleimineralen: Klei is de fijnste korrelgrootte in de bodem. De kleine kleimineralen hebben een zeer groot oppervlak en slaan water en voedingsstoffen op. Ze kunnen dit niet zo goed als humus, maar ze worden niet afgebroken door micro-organismen. Klei kan gemakkelijk worden gestrooid, bijvoorbeeld in de vorm van gegranuleerd bentoniet. Zandgronden profiteren het meest van klei, omdat het hun waterhoudend vermogen en hun opslagcapaciteit voor voedingsstoffen verbetert.
Gebruikt: zandgronden.

Droge grond scheuren
Kleiachtige bodems worden hard en barsten in droge omstandigheden – zand en humus helpen hierbij [Foto: RachenStocker/ Shutterstock.com]

Plantaardige houtskool: Een vrij nieuwe bodemverbeteraar is plantaardige houtskool. Het is verkoold, d.w.z. onvolledig verbrand organisch materiaal zoals hout. In deze toestand wordt het ook pyrogene koolstof genoemd (van het Oudgriekse pyr = het vuur en Latijn generare = genereren). Deze koolstof kan dienen als uitgangspunt voor verdere humusopbouw. Dit maakt de verdeling van plantaardige koolstof een goede maatstaf voor zeer humusarme bodems die met organische meststoffen, mulch of mest moeten worden verbeterd.
Gebruikt: Humusarme grond.

Primair rotsmeel: Primair gesteentemeel is fijngemalen gesteente. Zure basalt of alkalische diabaas worden in de handel aangeboden. Ze veranderen de pH van de bodem en leveren ook langdurig voedingsstoffen en sporenelementen. Ze zijn bijzonder nuttig op overwegend organische, anemische bodems. De afgifte van voedingsstoffen is echter sterk afhankelijk van een actief bodemleven en begint op zijn vroegst na één jaar – en gaat dan meerdere jaren door.
Gebruikt: Voedingsarme bosgrond, anemische grond.

Minerale meststof: Minerale meststof is, zoals de naam al zegt, zuiver mineraal, maar kan niet echt een bodemverbeteraar worden genoemd. Het verhoogt de vruchtbaarheid van een bodem voor een korte tijd door het leveren van voedingsstoffen voor planten, maar minerale bemesting alleen leidt tot humusuitputting en verlaagt dus de vruchtbaarheid van de bodem op lange termijn.

Tip: Omdat de grondstoffen van organische meststoffen vaak weinig essentieel kalium bevatten, wordt er wat mineraal kalium aan toegevoegd. Zo bevatten sommige van onze Plantura organische meststoffen ook een minimale hoeveelheid minerale voedingszouten. Maar omdat het leeuwendeel zuiver organisch is, is zelfs dit kleine gehalte aan mineralen niet schadelijk voor de bodem, maar laat het planten gezonder groeien – wat ook de bodem ten goede komt.

Lupine bloem in blauw
De prachtige lupine is een diepwortelende peulvrucht [Foto: sergei kochetov/ Shutterstock.com]

6. bodemverbetering door planten

Planten is een belofte van heil voor elke soort grond. Als vuistregel geldt dat de grond nooit zomaar kaal mag zijn. Om de grond voor het planten te verbeteren worden speciale groenbemesters gebruikt. Ze wortelen en maken de bodem los, stimuleren het bodemleven, geven voedingsstoffen af, dragen bij aan de kruimelvorming en beschermen tegen erosie en droogte. Ze onderdrukken ook onkruid. Wij presenteren enkele groenbemesters die uw bodemvruchtbaarheid verhogen.

Niet-harde groenbemesters (gezaaid van maart tot september, verwerkt in hetzelfde jaar)
Erwten (Pisum) Voeg stikstof toe aan de grond; plant daarna geen erwten en bonen meer.
Lupinen (Lupinus) Veel stikstof aan de bodem toevoegen; diepe losmaking van de bodem; veel groene massa.
Tagetes (Tagetes) Geschikt voor de bestrijding van nematoden; sierplanten
Winterharde groenbemesters (uiterlijk in september gezaaid, in het volgende jaar verwerkt)
Bijenliefhebber (Phacelia) Snelgroeiend; ongevoelig voor droogte; bijenweide
Alfalfa (Medicago sativa) Stikstofverzamelaar; diepe losmaking van de grond; ongevoelig voor droogte
Winterrogge (Secale cereale) Goede doorworteling van de grond; zeer winterhard; concurreert met kweekgras.

Tip: Veel groenbemesters zijn peulvruchten (stikstofverzamelaars). Zij leven in symbiose met wortelbacteriën die via een speciaal enzymcomplex stikstof uit de lucht binden en aan de plant doorgeven. Wanneer de groenbemester wordt ingewerkt, bemest hij de grond met stikstof. Peulvruchten zijn bijvoorbeeld erwten en lupinen.

7. gevarieerde vruchtwisseling en gemengde gewassen

Erwten moeten niet volgen en knoflook en wortelen zijn goede bedgenoten. Er zit veel waarheid in deze oude wijsheden. Als je te vaak verwante soorten op hetzelfde stuk grond plant, krijg je uiteindelijk te maken met ziekelijke planten en een lage opbrengst. In onze gedetailleerde speciale artikelen over de onderwerpen gemengde teelt, vruchtwisseling en teeltplanning voor groenten vindt u alle belangrijke informatie over hoe u uw grond gezond kunt houden ondanks wisselende aanplant.

Organische meststof van Plantura
Onze Plantura organische meststoffen zorgen voor een gezonde tuingrond

Conclusie: Hoe werkt bodemverbetering in de tuin?

Het cruciale element voor de verbetering van elke tuingrond is humus. Want humus is de beste en meest natuurlijke bodemverbeteraar die je kunt krijgen! U ondersteunt ook een vitale en gezonde bodem door onnodige chemicaliën in de tuin te vermijden. Daarom richten we ons bij Plantura vooral op organische meststoffen, turfarme potgronden en nuttige insectvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen, die we u in onze Plantura Shop aanbieden.

Plantura Organische Potgrond
Plantura Organische Potgrond

Biologisch, turfvrij & klimaatvriendelijk:
Voor alle bloeiende planten in potten & in perken,
Zorgt voor weelderige, langdurige bloei, 100% natuurlijk

Koop hier!

Vergelijkbare berichten