Bij tuinieren kun je niet om de term NPK-meststof heen. Wij leggen uit wat NPK betekent, wat de voordelen zijn en geven voorbeelden van gebruik.

Mestkorrels op de bodem
NPK-meststoffen bevatten de drie belangrijkste voedingsstoffen voor planten [Foto: Hemerocallis/ Shutterstock.com]

NPK-meststof klinkt nogal cryptisch en u weet waarschijnlijk niet meteen wat het betekent. Waar staan N, P en K voor? Het antwoord op deze vraag is slechts een paragraaf van je verwijderd. Onmiddellijk hierna volgen enkele gangbare NPK-meststoffen. Over de voordelen en vooral de nadelen van NPK-meststoffen kunt u lezen nadat wij de verschillen tussen organische, minerale en organisch-minerale NPK-meststoffen hebben verduidelijkt. Aan het eind van dit artikel vindt u ook een hoofdstuk over het gebruik van de juiste NPK-meststof voor gazons, rozen en fruitbomen.

Inhoud

 • Wat zijn NPK-meststoffen?
 • Welke NPK-meststoffen zijn er?
  • Voorbeelden van vaste NPK-meststoffen
 • Wat zijn de voor- en nadelen van NPK-meststoffen?
 • Toepassing van NPK-meststoffen
  • NPK-meststof voor gazons
  • NPK-meststof voor rozen
  • NPK-meststof voor fruitbomen

Wat zijn NPK-meststoffen?

Allereerst de drie letters: Ze staan voor de chemische elementen waaruit de NPK-meststof bestaat. De N staat voor stikstof, de P voor fosfor en de K voor kalium. Deze drie elementen zijn zogenaamde macronutriënten. Deze hebben planten in het algemeen in grote hoeveelheden nodig voor groei en overleving. Een NPK-meststof is een meststof die ten minste deze drie nutriënten bevat. In sommige bereidingen worden extra voedingsstoffen toegevoegd. Ca (calcium), magnesium (Mg) en zwavel (S) worden bijvoorbeeld vaak toegevoegd, omdat ze ook tot de macronutriënten worden gerekend.

Organische meststof wordt op een plant in de tuin gestrooid
Voor een krachtige groei hebben planten grote hoeveelheden stikstof, fosfor en kalium nodig. [Foto: Singkham/ Shutterstock.com]

Hieronder vindt u informatie over de functies die N, P en K hebben voor de plant:

Stikstof (N)

Stikstof wordt door planten grotendeels gebruikt voor de opbouw van eiwitten, DNA en chlorofyl. Chlorofyl is het groene plantenpigment dat essentieel is voor de fotosynthese. Eiwitten en DNA zijn natuurlijk even onmisbaar. Stikstof wordt niet voor niets de “motor van de vegetatieve groei” genoemd.

Fosfor (P)

Fosfor is ook nodig in eiwitten (meer bepaald in enzymen). Het is ook betrokken bij de opbouw van DNA. Bovendien is het een van de hoofdbestanddelen van ATP (adenosinetrifosfaat), de energievaluta van alle cellen. Dit maakt waarschijnlijk snel duidelijk dat geen enkele plant kan leven zonder fosfaat. Bovendien stimuleert fosfor de bloem- en vruchtvorming, wat natuurlijk bijzonder relevant is voor hobbytuinders.

Kalium (K)

Kalium wordt – in tegenstelling tot stikstof en fosfor – niet rechtstreeks gebruikt bij de opbouw van nieuwe celstructuren. In plaats daarvan slaat de plant kalium op in de vacuole, de (meestal) centrale, met water gevulde ruimte van elke cel. Een hoge concentratie kalium in de vacuole betekent dat de cel veel beter water kan opnemen en vasthouden. Zo regelt kalium de waterhuishouding van de hele plant. Bovendien hebben vloeistoffen met een hoge concentratie oplosmiddelen een veel lager vriespunt. Dus met een hoge concentratie kalium in de vacuole is de plant beter voorbereid op strenge vorst.

Jonge planten water geven
Kalium dient om de waterhuishouding van de hele plant te regelen. [Foto: Jurga Jot/ Shutterstock.com]

Maar dat is niet alles: kalium ondersteunt de activiteit van vele enzymen en heeft dus ook invloed op het metabolisme van de plant. Een goed voorbeeld is de hulp bij de vorming van celwanden, waardoor de plant stabieler is en beter bestand tegen schimmels en zuigende insecten.

Maar terug naar de NPK-meststoffen: als u de verpakking van een meststof omdraait, vindt u altijd dezelfde informatie in een (meestal) vierkant vakje: Door streepjes gescheiden, staan er een paar getallen op een rij (tenzij u een meststof met één nutriënt hebt, d.w.z. een meststof die slechts één nutriënt bevat). Voor onze Plantura biologische universele meststof vindt u bijvoorbeeld de aanduiding “6 – 3 – 4”. Deze drie getallen geven het percentage nutriënten in de respectieve meststof aan. Soms zijn er meer dan drie nummers op een rij. De volgorde van de voedingsstoffen is echter steeds dezelfde: N – P – K (+ Mg , + S) , waarbij Mg en S staan voor magnesium en zwavel, twee zeer belangrijke macronutriënten. Onze Plantura organische universele meststof bevat dus 6 % stikstofverbindingen, 3 % fosforverbindingen en 4 % kaliumverbindingen. We noemen het hier bewust “nutriëntenverbindingen”, omdat de plantenvoeding natuurlijk niet in de elementaire vorm in de meststof aanwezig is, maar in een andere chemische verbinding.

Samenvatting Betekenis van NPK-meststof:

 • De letters N, P en K staan voor stikstof, fosfor en kalium, de drie belangrijkste voedingsstoffen voor planten.
 • De etikettering van meststoffen volgt altijd de algemene vorm: N – P – K
 • Na N – P – K worden andere elementen zoals Mg (magnesium) en S (zwavel) genoemd.
 • De voedingselementen zijn aanwezig als chemische verbindingen, waarvan het percentage in de meststof in hele getallen is aangegeven.
 • N is de “motor van de vegetatieve groei”.
 • P bevordert de bloem- en vruchtvorming
 • K regelt de waterhuishouding, versterkt de vorstbestendigheid, zorgt voor stevig plantweefsel en verhoogt de weerstand tegen schimmels en zuigende insecten

Welke NPK-meststoffen zijn er?

Binnen de NPK-meststoffen kan een onderscheid worden gemaakt tussen minerale, organische en organisch-minerale meststoffen. Hieronder volgt een korte beschrijving van de respectieve types.

minerale meststoffen: De plantenvoeding is in deze meststoffen aanwezig in haar zuivere, minerale vorm als “voedingszout”. Veel minerale meststoffen zijn gecoat zodat de kristalstructuur niet meer zichtbaar is. De grondstoffen worden gewonnen uit fossiele afzettingen. Ze gaan dus niet direct terug naar een organische oorsprong. Minerale stikstof wordt geproduceerd uit elementaire atmosferische stikstof in het energie-intensieve “Haber-Bosch-proces”.

De meststof wordt met handschoenen vastgehouden
Minerale meststoffen hebben geen directe organische oorsprong [Foto: michaeljung/ Shutterstock.com]

Organische meststoffen: De plantenvoeding is aanwezig als bestanddeel van een organische verbinding. Het moet door de plant of de bodem uit de organische structuren worden vrijgemaakt voordat het via de wortels kan worden opgenomen. Veel chemische reacties in de bodem en vooral in het wortelgebied zijn bij dit proces betrokken. Het duurt wat langer voordat de voedingsstoffen beschikbaar zijn voor de plant. Humus kan worden gevormd uit het aanwezige organische materiaal.

Organisch-minerale meststoffen: In deze meststoffen worden zowel minerale als organische bestanddelen gebruikt. In sommige gevallen worden voor één voedingsstof verschillende verbindingen gebruikt. Dit heeft tot doel de verschillende werkingssnelheden en eigenschappen van de verbindingen te benutten.

Bovendien zijn deze meststoffen verkrijgbaar in vloeibare en vaste vorm. Vloeibare meststoffen bevatten de voedingsstoffen in opgeloste vorm en zijn dus onmiddellijk beschikbaar. Ze moeten daarom in kleine doses, maar vaker (ongeveer om de twee weken) worden gebruikt. Sommige vaste meststoffen kunnen in water worden opgelost en zijn dus ook sneller beschikbaar. De meeste NPK-meststoffen voor hobbytuinieren zijn verkrijgbaar in een korrelvorm die kan worden gestrooid.

Voorbeelden van vaste NPK-meststoffen

Hieronder presenteren wij drie NPK-meststoffen van de verschillende categorieën.

Blauwe korrel van Compo-Expert: 12 – 8 – 16 (+3)

Blauwe korrel is waarschijnlijk de bekendste minerale meststof. Zoals u nu weet, bevat het 12 % stikstofverbindingen, 8 % fosforverbindingen en 16 % kaliumverbindingen. Bovendien zijn er 3 % magnesiumverbindingen.

Gele Handschoen met Blauwe Graanmeststof
Voor milieubewust tuinieren moet u blauw graan in de tuin vermijden [Foto: sarka/ Shutterstock.com]

Blauw graan wordt door veel milieubewuste tuiniers om begrijpelijke redenen vermeden. Problemen met het gebruik ervan zijn bijvoorbeeld dat deze bemesting zonder organische input het bodemleven vermindert. Minerale stikstof dringt maar al te gemakkelijk door in diepere bodemlagen en het grondwater kan worden weggespoeld. Los daarvan is overbemesting mogelijk bij een verkeerde dosering. Dit kan niet alleen leiden tot onnatuurlijke groei (de zogenaamde “hoorngroei”), maar ook tot een verhoogde vorstgevoeligheid. En zelfs de onmiddellijke dood van de plant kan het gevolg zijn van een te hoge dosering. Prijs: 25 kg kost ongeveer 30 euro.

Bomenmest van Manna: 6 – 8 – 10

De bomenmeststof van Manna is bijzonder geschikt voor de bemesting van houtige gewassen. Door de grote stabiliteit van houtige planten en de winterhardheid is het kaliumgehalte relatief hoog. Door zijn gecombineerde samenstelling is de meststof bedoeld voor zowel onmiddellijke bemesting als bemesting op langere termijn gedurende meerdere maanden. Afhankelijk van de activiteit van de bodem komen de voedingsstoffen pas beschikbaar als de plant ze daadwerkelijk nodig heeft. Het aandeel organisch materiaal is ook bedoeld om de bodem te revitaliseren en het humusgehalte te stabiliseren. Prijs: 25 kg kost ongeveer 50 euro.

Biologische universele meststof van Plantura: 6 – 4 – 4 (+0, +2)

Onze Plantura organische universele meststof is ook een NPK-meststof. Zoals u ziet, bevat het naast N, P en K ook zwavelverbindingen.

Mestbak in de tuin
Onze Plantura Organische Universele Meststof is een voornamelijk organische meststof met een langdurig effect

Als hoofdzakelijk organische meststof met een langetermijneffect heeft hij het volledige potentieel om de bodem duurzaam beter en efficiënter te maken. De extra zwavel zorgt ervoor dat veel belangrijke stofwisselingsprocessen in de plant soepel verlopen. Bijzonder is ook dat de grondstoffen voor deze meststof volledig dierproefvrij zijn. Veel andere organische meststoffen gebruiken vermalen resten van de veehouderij, zoals beenderen of hoorn. Helaas produceren deze vaak een nogal onaangename geur, die in deze meststof van nature ontbreekt. Dit betekent dat het ook kan worden gebruikt om kamerplanten te bemesten.

Plantura Organische Universele Meststof
Plantura Organische Universele Meststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Wat zijn de voor- en nadelen van NPK-meststoffen?

Organische meststoffen en mineraal-biologische meststoffen zijn zelden echt zuivere NPK-meststoffen, omdat in de organische bestanddelen ook kleine hoeveelheden andere nutriënten aanwezig zijn. De volgende opmerkingen hebben dus alleen betrekking op de echt zuivere, minerale NPK-meststoffen.

Minerale NPK-meststoffen:

 • NPK-meststoffen bevatten de drie belangrijkste voedingsstoffen voor planten
 • De prijs is meestal lager dan die van organische of gecombineerde meststoffen.
 • Het gehalte aan voedingsstoffen is vaak het hoogst; er is een onmiddellijk effect

Tip: Minerale stikstof in de vorm van ammonium maakt de grond iets zuurder. Minerale stikstof in de vorm van nitraat daarentegen maakt het iets alkalischer. Houd hiermee rekening als u planten wilt bemesten die gevoelig zijn voor de pH van de grond, zoals de avocado en de rododendron. Veel meststoffen bevatten echter stikstof in de vorm van ammoniumnitraat, zodat de pH-waarde onaangetast blijft.

Minerale meststoffen zijn niet de beste keuze voor de huistuin [Foto: photowind/ Shutterstock.com]

Nadelen van minerale NPK-meststoffen:

 • Elf essentiële voedingsstoffen die planten nodig hebben om te groeien ontbreken.
 • Als alleen minerale NPK-meststoffen worden gebruikt, raakt de bodemvoorraad van deze andere nutriënten na verloop van tijd uitgeput en treden deficiëntieverschijnselen op.
 • Minerale fosfor is een schaarse hulpbron; indien mogelijk moet er minder worden gewonnen om de wereldvoorraad langer te kunnen gebruiken.
 • De kunstmatige productie van minerale stikstof in het “Haber-Bosch-proces” is zeer energie-intensief.
 • Door het onmiddellijke effect kan een verkeerde dosering schade aan de plant veroorzaken.
 • Minerale stikstof kan door zware regenval in het grondwater uitspoelen, waar het leidt tot een verhoging van het nitraatgehalte.
 • Hoge stikstofgehalten kunnen leiden tot uitputting van de humus bij gebrek aan stabiele organische stoffen, waardoor de bodemkwaliteit blijvend wordt aangetast.

U ziet dus: minerale NPK-meststoffen brengen onmiddellijk succes op het eerste gezicht – door hun hoge dosering ontkiemt het groen en weet van geen ophouden. Een incidentele, eenmalige toepassing van deze meststoffen is zeker geen probleem. Bedenk echter dat uw planten veel meer nodig hebben dan stikstof, fosfor en kalium. Voorzie uw tuin of uw potplanten daarom regelmatig van de andere macronutriënten magnesium, zwavel en calcium en sporenelementen door verschillende meststoffen af te wisselen.

Het toevoegen van organisch materiaal is ook essentieel voor het behoud van de vruchtbaarheid van de bodem en moet even serieus worden genomen als bemesten. Biologische meststoffen bieden zich op dit punt aan, omdat zij beide doelen combineren.

Toepassing van NPK-meststoffen

Velen van u vragen zich waarschijnlijk af hoe NPK-meststoffen kunnen worden gebruikt om gazons, rozen en fruitbomen te bemesten. Hier vindt u enkele toepassingsvoorstellen.

NPK-meststof voor gazons

Eén ding weten veel mensen niet en daarom piekeren ze over hun dunne, bemoste gazons: het platte groen is verbazingwekkend hongerig en heeft veel voedingsstoffen nodig. Afhankelijk van het seizoen moet u verschillende meststoffen kiezen voor een weelderig groen en gezond gazon in uw tuin.

Mestkisten in een kas
Onze Plantura organische gazonmeststoffen voorzien uw gazon duurzaam van alle belangrijke voedingsstoffen

Gazon bemesten in het voorjaar
Zodra de grens van 15 graden is gepasseerd, wil uw gazon groeien. Er moet veel plantmassa worden opgebouwd, dus u kunt beginnen met een stikstofrijke meststof. Verdeel de hoeveelheid die u nodig hebt en bemest bij voorkeur eenmaal in het voorjaar en nogmaals een beetje in het begin van de zomer. Zo is de kans kleiner dat de stikstof wordt weggespoeld en kan uw gazon gelijkmatig groeien.

Bemesting van het gazon in de zomer
Als het erg warm en droog wordt, zal uw gazon niet veel kunnen groeien. Besproei uw gazon daarom regelmatig. Te onregelmatige, zware besproeiing kan voedingsstoffen uitlogen en leiden tot zuurstofgebrek bij de wortels van het gazon. Pas zo mogelijk alleen stikstof toe in hoofdzakelijk organische vorm. Als de zomer nogal vochtig en warm is, kunt u het gazon in de zomer bemesten met een uitgebalanceerde NPK-meststof, zoals onze Plantura Organische Gazonmeststof. Een verhoogd stikstofgehalte is echter niet meer nodig. Zuivere minerale meststoffen mogen slechts in kleine hoeveelheden of helemaal niet worden gebruikt.

Het gazon bemesten in de herfst
Gebruik indien mogelijk een organische NPK-meststof met een langdurig effect. Het kaliumgehalte moet weer hoog zijn, zodat zware vorst goed wordt doorstaan. Organische meststoffen geven de benodigde voedingsstoffen alleen af wanneer dat nodig is, zodat uw gazon optimaal kan profiteren van elke mooie warme herfstdag zonder dat voedingsstoffen ongebruikt wegspoelen of schade veroorzaken. Onze tip: Plantura Organische Herfstgazonmeststof.

Organische Herfst gazonmeststof 10,5 kg (zak)
Organische Herfst gazonmeststof 10,5 kg (zak)
 • Ideaal voor gazonbemesting van juli tot oktober
 • Zorgt voor maximale winterhardheid & snelle regeneratie in het voorjaar
 • Diervrije organische langzaam vrijkomende meststof – veilig voor huisdieren & tuindieren.
Naar de Plantura winkel

Samenvatting NPK-meststof voor gazons:

 • Het gazon heeft veel voedingsstoffen nodig
 • Bemest met stikstof in het voorjaar en de vroege zomer
 • Bemest evenwichtig in natte zomers en kaliumrijk in droge zomers.
 • Bemest in de herfst met weinig stikstof en meer kalium

NPK-meststof voor rozen

Rozen zijn rijkbloeiende struiken die liefhebbers in vervoering kunnen brengen. Maar alleen met een goede toevoer van voedingsstoffen zal dit plezier niet omslaan in frustratie. De koningin van de plantenwereld houdt van een evenwichtige toevoer van voedingsstoffen. Let er daarom bij de bemesting op dat deze niet te veel stikstof bevat, want dat vermindert de bloei en bevordert eerder de scheutgroei. Gebruik in de herfst liever een kaliumrijke meststof om vorstschade aan uw rozen te voorkomen. In de zomer hebben vooral de meervoudig bloeiende rozen veel energie nodig. Daarom is het raadzaam om al in het voorjaar een flinke portie voornamelijk organische NPK-mest in te werken.

Rozenstruik in een pot met een mestbakje
Uw rozen worden ideaal gevoed door onze Plantura biologische bloemenmeststof

Samenvatting NPK Rozenmeststof:

 • Rozen hebben een goede toevoer van voedingsstoffen nodig voor hun uitbundige bloei.
 • Een te stikstofrijke bemesting maakt rozen lui in de bloei en gevoelig voor plagen.
 • Een kaliumrijke bemesting in de herfst beschermt tegen vorstschade
Plantura Organische Bloemenmeststof
Plantura Organische Bloemenmeststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

NPK-meststof voor fruitbomen

Fruitbomen verbruiken veel minder voedingsstoffen dan men denkt. In tegenstelling tot groenten hoeven zij alleen hun bladeren en vruchten elk voorjaar opnieuw te vormen en niet een compleet plantenlichaam. Als het loof en de overtollige vruchten gewoon blijven liggen of worden gecomposteerd en opnieuw verspreid, is de behoefte aan voedingsstoffen nog kleiner. Natuurlijk kan deze optie alleen worden overwogen als de boom niet lijdt aan plagen of ziekten die door afgevallen vruchten of loof gaan. Eén organische NPK-meststof per jaar is voldoende voor fruitbomen. Dit moet echter kaliumrijk zijn om vorstschade te voorkomen. Bemesten in de herfst.

Samenvatting NPK-meststof voor fruitbomen:

 • Fruitbomen hebben minder voedingsstoffen nodig dan hun grootte doet vermoeden.
 • Bemest voornamelijk organisch en kaliumrijk

Niet alle planten hebben dezelfde voedingsstoffen nodig. Daarom zijn er ook meststoffen met andere samenstellingen – bijvoorbeeld PK-meststoffen. In ons speciale artikel lichten wij de voor- en nadelen toe, alsmede de werking en toepassing van de meststof.

Vergelijkbare berichten