We laten zien welke grond het meest geschikt is voor de bonsai en waarom normaal substraat geen optie is. De kleine boom stelt immers bijzondere eisen.

Bonsai wordt verplant
De bodem van een bonsai heeft een relatief klein volume [Foto: qSPOoKYp/ Shutterstock.com]

Bonsais groeien in een kleine kom die een grote taak heeft. Met zijn nogal karige inhoud moet het de basis vormen voor het leven van de boom. Want het is uit de grond in de schaal dat de planten hun water en voedingsstoffen halen en steun vinden. Het is niet waar dat minder grond minder werk of precisie vereist. Integendeel, door het kleine volume van de grond is er nauwelijks ruimte voor fouten. Dit komt niet alleen tot uiting in de verzorging van de miniatuurboompjes, maar ook in de keuze van het juiste substraat voor uw bonsai.

Waarop letten voordat u bonsaigrond koopt

Zonder de juiste bodemkeuze zal het u nauwelijks lukken uw bonsai jarenlang gezond te houden. Bonsaigrond moet bepaalde eigenschappen hebben: Bewateringswater moet goed weglopen om wateroverlast te voorkomen. Toch moet water goed kunnen worden opgeslagen. Het organische stofgehalte mag niet te hoog zijn, zodat de structuur in de loop der jaren stabiel blijft en de wortels voldoende zuurstof krijgen. Bovendien is de tuinkunst van bonsai niet beperkt tot één plantensoort. Veel verschillende soorten met verschillende eisen aan de bodemgesteldheid kunnen tot bonsai worden gekweekt. Afhankelijk van het type bonsai kan dus ook een kleine variatie in de bonsaigrond nodig zijn. Met dit artikel helpen wij u bij het kiezen van een geschikte bodem voor uw botanische kunstwerk.

Waarom heeft de bonsai speciale grond nodig?

Om van een bonsai te kunnen spreken, moeten de miniatuurboompjes in een voor hen geschikte schaal worden gekweekt. Dit betekent dat de wortels van de planten – anders dan in hun natuurlijke omgeving – slechts een zeer beperkte ruimte tot hun beschikking hebben. Deze ruimtelijke beperking zorgt voor de sterke groeivertraging die de miniaturen überhaupt mogelijk maakt. Door de juiste grofkorrelige, structureel stabiele bonsaigrond te kiezen, kunt u zorgen voor voldoende wortelbeluchting en de juiste balans tussen wateropslag en drainage, zelfs bij een jarenlange trayteelt.

Bonsai wortels in een pot
Een bonsai heeft een speciale bodem nodig vanwege de traditionele bakcultuur [Foto: Bulgn/ Shutterstock.com]

Zo ziet de perfecte bonsaigrond eruit

Vanwege de cultuur in de schaal moet u veel waarde hechten aan de juiste grond voor uw bonsai. De eisen van verschillende bonsaisoorten variëren. In het algemeen moet het gebruikte substraat echter de volgende eigenschappen hebben:

 • Goede opslag van voedingsstoffen
 • Snelle droging van het oppervlak
 • Goed geventileerd door grove korrel
 • Voldoende wateropslag ondanks een goede waterafvoer
 • Goede structurele stabiliteit, wat betekent dat de ondergrond niet in elkaar zakt
 • Hoge buffercapaciteit tegen schommelende pH-waarden
 • Laag organisch gehalte

Om deze eigenschappen te vertonen, bevatten bonsaibodems ingrediënten als puimsteen, lavasnippers, zeoliet, geëxpandeerde klei en zand en slechts een klein beetje schorshumus of turf. Akadama grond, gedroogde vulkanische as klei uit Japan, wordt ook vaak opgenomen vanwege zijn heilzame eigenschappen. Speciale bonsaibodems voor planten die de voorkeur geven aan een lage pH-waarde bevatten Japanse kanuma, een granulaat dat ook van vulkanische oorsprong is, maar lichter en zuurder dan akadama. Ook uit Japan komt Kiryu-grond, die uiterst vormvast is en zeer goed water vasthoudt. Het wordt voornamelijk gebruikt voor jeneverbes- en dennenbonsais. Compost kan ook in zeer kleine hoeveelheden worden opgenomen als voorraad voedingsstoffen, maar meer bij de productie van de bonsai en minder bij de verdere teelt. Hieronder staan enkele mogelijke ingrediënten en hun eigenschappen.

Ingrediënt Eigenschappen
Acadama bodem Structureel stabiel, wateropslag, beluchting
Puimsteengruis Mineraal, vulkanisch poeder, water- en voedingsreservoir, structureel stabiel
Geëxpandeerde klei Waterreservoir, drainage, beluchting, structureel stabiel
Humus Voedingsstoffenopslag, niet structureel stabiel, variabele pH-waarde
Fijn grind Drainage en beluchting, structureel stabiel
Perliet Drainage en beluchting, structureel stabiel
Zand Sneldrogend, structureel stabiel, drainage
Kanuma Structureel stabiel, beluchting, lage pH
Kiryu Structureel stabiel, waterreservoir, zeer goede beluchting
Grind Drainage, structureel stabiel
Clay Voedingsstoffenreservoir, waterreservoir
Clay Mengsel van klei en zand
Turf Wateropslag, beluchting, lage pH-waarde, niet helemaal structureel stabiel
Coco substraat Afhankelijk van de fijnheid voor beluchting of als waterreservoir, niet helemaal structureel stabiel.
Zeoliet Voedings- en waterreservoir, structureel stabiel

In de juiste combinatie kunnen bovenstaande stoffen worden gebruikt als substraat voor uw bonsai. De exacte samenstelling hangt af van de soort die u tot bonsai wilt laten groeien. Bijvoorbeeld planten uit tropische gebieden met een hoge luchtvochtigheid, zoals vijgensoorten (Ficus) of Fukientee (Carmona microphylla) geven de voorkeur aan grond met goede waterkerende eigenschappen. Soorten die gevoelig zijn voor wateroverlast zullen een bijzonder goede afwatering op prijs stellen.

Een Japanse jeneverbes bonsai
Kiryu-grond uit Japan wordt vaak gebruikt voor jeneverbes- en dennenbonsai. [Foto: TIvanova/ Shutterstock.com]

Ook de conditie en de leeftijd van de plant zijn van invloed op de juiste samenstelling. Zieke of jonge planten hebben een grovere korrel nodig dan zwak groeiende en oudere planten, omdat de wortels zich sneller kunnen verspreiden in de losse structuur. Grofweg kan de juiste bodem voor bonsais worden bepaald door ze te verdelen in naalddragende en bladdragende soorten. Bovendien moet u nagaan of u te maken hebt met een binnen- of een buitenbonsai. Aangezien dit echter slechts een ruwe indeling is, is er navenant veel ruimte voor discussie over het meest geschikte mengsel.

Een goede keuze voor veel beginnende bonsai is een basis bonsaigrond. Deze hoogwaardige mengsels zijn zeer geschikt voor vele soorten bonsai of kunnen worden geoptimaliseerd door er andere ingrediënten bij te mengen.

Floragard Bonsai Grond
Ideaal voor de hoge eisen van bonsais, optimale lucht- en watervoorziening, gezonde en duurzame groei dankzij hoogwaardige meststoffen.
*in samenwerking met Floragard
Koop hier!
Floragard Bonsai Grond

Zelf Bonsaigrond mengen

Hier zijn een paar veelbelovende recepten voor de tuinier die zijn eigen bonsaigrond wil mengen.

Voor coniferen worden de volgende mengsels aanbevolen:

 • 2:2:1 zand, leem en turf
 • 1:1:1 Acadama, puimsteengruis en lavagranulaat
 • 1:1:2 Kiryu-grond, puimsteengruis en akadama

Voor bladverliezende heesters of kamerbonsais is een grote wateropslagcapaciteit belangrijk, maar de kleine bomen zijn meestal tevreden met een geringe waterafvoer. Zo daalt het zandgehalte en stijgt het kleigehalte.

Goede mengsels voor bladverliezende heesters zijn bijvoorbeeld deze:

 • 2:2:1 turf, klei en zand
 • 2:1:1 Acadama, puimsteengruis en lava
 • 1:1:1 Acadama, Kanuma en puimsteengrind

Mengsels als deze zijn geschikt voor bonsai op de vensterbank:

 • 2:1:1 Acadama, humus en fijn grind
 • 1:1:1 Aarde, turf en puimgrind

Als u uw bonsai wilt planten in substraat dat precies aan de soort is aangepast, moet u eerst de behoeften van de plant bekijken en vervolgens de mengverhouding op een geschikte manier aanpassen of andere ingrediënten toevoegen. Suggesties voor de keuze van het substraat voor de meest populaire binnen- en tuinbonsai vindt u hier.

Een hand reikt in een pot met aarde
De mengverhouding van de grond speelt een belangrijke rol bij bonsais [Foto: kheartmanee thongyot/ Shutterstock.com]

Bonsaigrond kopen

Een eenvoudigere manier om het juiste substraat te vinden is het gebruik van universele basis bonsaigrond, die eventueel met wat toevoegingen kan worden aangepast. Het mengen van andere ingrediënten zal niet altijd nodig zijn bij het kweken van minder gespecialiseerde bonsai. Wie zich echter waagt aan wat lastigere bonsaisoorten, moet precies weten wat hun bodemvereisten zijn.

Uitgaande van zo’n basis bonsaigrond kan bijvoorbeeld perliet, grind, zand of geëxpandeerde klei worden gebruikt om de beluchting te verbeteren, hoewel dit ook de wateropslagcapaciteit vermindert. Klei, fijne kokosvezels, turf of schorshumus kunnen worden gebruikt om de wateropslagcapaciteit te vergroten. Leem en rijpe compost kunnen worden gemengd om voedingsstoffen op te slaan – maar voorzichtigheid is geboden: Compost is niet lang structureel stabiel, zodat het substraat zal verzakken en de beluchting zal verslechteren.

Tip: Het beste substraat heeft geen nut voor uw bonsai als de pH-waarde in de bak niet goed is. Let daarom speciaal op zuurminnende bonsaisoorten zoals de azalea en test de pH-waarde van uw eigen mengsel vóór gebruik. De pH-waarde kan naar boven of beneden worden gecorrigeerd met zure Kanuma, turf of kalk – en de daaropvolgende bemesting en bewatering moeten ook de juiste pH-waarde handhaven.

Hoe u uw bonsai op de juiste manier water geeft, leest u in dit artikel.

Veel dank aan Floragard voor hun steun!

Vergelijkbare berichten