Veel tuiniers zweren bij mulch. Maar wat is mulchen precies en wat zijn de voordelen ervan? We laten je zien wat het is en hoe je het goed doet.

Sla gemulcht
Mulchen is een duurzame praktijk in de tuin. Wij vertellen je alles over de voordelen en de juiste manier om het te doen [Foto: Lithiumphoto/ Shutterstock.com]

Iedereen die betrokken is bij duurzaam tuinieren of permacultuur zal zeker gehoord hebben van mulchen. Voor alle amateurtuiniers is mulchen aantrekkelijk omdat het het onderhoudswerk in de tuin kan verminderen en een hogere opbrengst belooft. Natuurlijk verbetert mulchen de tuin alleen als het goed wordt gedaan. Om u te helpen succesvol te mulchen in uw tuin, hebben wij in dit artikel alles verzameld wat u moet weten over duurzaam tuinieren.

“Inhoud”

 • Wat is mulchen?
 • Wat zijn de voordelen van mulchen?
 • Wat zijn de nadelen van mulchen?
 • Welk materiaal is geschikt voor mulchen?
 • Hoe ga je mulchen?

Wat is mulchen?

Mulchen is een aloude praktijk in de tuin. Het woord “mulch” betekent zoiets als “ongeroot, organisch materiaal”. Een mulchlaag is dus een laag ongerotte plantenresten. Hoe werkt mulchen? Mulchen is het verspreiden van materiaal, zoals schors of maaisel, over de grond in ongerotte toestand en het daar laten liggen. Zo ligt de grond niet kaal, maar wordt deze bedekt met een laag mulch. Dit heeft veel voordelen voor de bodem en de plant: goed mulchen helpt de vruchtbaarheid van de bodem en de bodemstructuur te verbeteren.

Wat zijn de voordelen van mulchen?

Als het mulchen correct wordt uitgevoerd, kan het veel voordelen opleveren. Deze kunnen grofweg in drie gebieden worden verdeeld: Bescherming, voeding en onkruidbestrijding.

De mulchlaag kan worden beschouwd als een beschermende laag, omdat hij de grond beschermt tegen weersinvloeden. Het organische materiaal isoleert de bodem, koelt hem in de zomer en verwarmt hem in de winter. Dit kan zelfs het groeiseizoen voor gewassen verlengen. Bovendien voorkomt de laag organisch materiaal de verdamping van water uit de bodem. Zo kan de bodem het water langer opslaan en is er minder water nodig. Bovendien voorkomt een mulchlaag bodemerosie omdat de grond niet onbeschermd blijft, maar wordt beschermd tegen wegspoelen bij bijvoorbeeld hevige regenval. De mulchlaag draagt bij tot de toevoer van voedingsstoffen omdat hij bestaat uit organisch materiaal dat langzaam afbreekt. Industriele micro-organismen zetten het materiaal om en maken de voedingsstoffen die het bevat beschikbaar voor de planten. Zo geeft de mulchlaag na verloop van tijd voortdurend voedingsstoffen af aan de planten en hoeft er minder mest te worden toegediend. Mulchmaterialen zoals schors kunnen ook worden gebruikt tegen onkruid: De mulch onderdrukt ongewenst onkruid omdat het niet door de mulchlaag heen kan groeien. Een laatste voordeel van mulchen is dat afvalmateriaal uit de tuin, zoals bladeren of grasmaaisel, verstandig kan worden gerecycleerd door er mulchmateriaal van te maken.

Cederhout mulch
Mulchen heeft vele voordelen [Foto: OzCameraman/ Shutterstock.com]

De voordelen van mulchen in één oogopslag:

 • Isolatielaag koelt in de zomer en verwarmt in de winter
 • Minder verdamping = minder water geven
 • Voorkomt bodemerosie
 • Waardevolle voedingsstoffen voor de plant = hogere opbrengsten
 • Onderdrukking van onkruid
 • Tuinafval kan verstandig worden gerecycled

Wat zijn de nadelen van mulchen?

Als het mulchen echter niet goed wordt uitgevoerd, kan het niet alleen voordelen, maar zelfs nadelen opleveren. Allereerst is de keuze van het juiste mulchmateriaal cruciaal. Hierbij speelt de verhouding tussen koolstof en stikstof (C/N-verhouding) een doorslaggevende rol. Sommige materialen, zoals stro, bevatten veel koolstof maar nauwelijks stikstof. Dit betekent dat de micro-organismen meer voedingsstoffen nodig hebben om het stro af te breken dan uiteindelijk beschikbaar komen voor de planten. De micro-organismen verbruiken zelfs extra voedingsstoffen, die de plant dan mist. Dit is te herkennen aan geringe groei en gele bladeren aan de plant. Daarom is het belangrijk dat mulchmaterialen met een laag stikstofgehalte aanvullend worden bemest. Hiervoor zijn bijvoorbeeld hoornschaafsel of een meststof met een organische langetermijnwerking die langdurig voedingsstoffen levert, geschikt. Zo kunt u ervoor zorgen dat uw mulchmateriaal geen negatief effect heeft op de plant.
Verdere problemen kunnen ontstaan als het mulchmateriaal te vochtig is. Dit veroorzaakt een verhoogde schimmelgroei en ook een verhoogde slakkenplaag. Slakken en schimmels voelen zich gewoon erg prettig in een vochtige omgeving. Een laatste nadeel van mulchen: eenmaal gemulcht is het niet meer mogelijk de grond onder de mulchlaag te bewerken. Tenzij je natuurlijk de mulch verwijdert.

Paprika's gemulcht
Als mulching niet correct wordt toegepast, kan het ook nadelen hebben [Foto: KaliAntye/ Shutterstock.com]

Waarop te letten bij het mulchen:

 • Een verkeerde mulch kan voedingsstoffen aan de planten onttrekken (C/N-verhouding).
 • Vochtige mulch bevordert schimmelgroei en slakkenplaag
 • Geen grondbewerking mogelijk onder de mulch

Welk materiaal is geschikt voor mulchen?

Veel organische materialen kunnen worden gebruikt voor mulching. In het algemeen kun je bijna alles gebruiken wat in de tuin voorhanden is en waarvan er sowieso veel is.

Overzicht van geschikte materialen voor mulchen:

 • Schors mulch
 • Houtsnippers
 • Grasmaaien
 • Bladeren
 • Stro
 • Smeerwortel
Floragard Pijnboomschors
Decoratieve bodembedekker van zuiver dennenhout, ideaal voor het mulchen van bedden, in medium zeef van 15-25 mm.
Onkruidgroei wordt op natuurlijke wijze onderdrukt.
*in samenwerking met Floragard
Koop hier!
Floragard Pijnboomschors

Natuurlijk zijn niet alle mulchmaterialen even geschikt voor alle planten en toepassingen. Een gedetailleerd overzicht van mulchmaterialen en een beschrijving van waarvoor ze geschikt zijn, vindt u in ons speciale artikel.

Wortelen gemulcht
Geschikte mulchmaterialen zijn bladeren, grasmaaisel of stro. [Foto: Nadzeya Pakhomava/ Shutterstock.com]

Hoe ga je mulchen?

Eigenlijk kunt u op elk moment beginnen met mulchen in uw tuin. De lente is echter een goed moment, wanneer u de grond in de tuin toch al begint te bewerken, of de herfst, wanneer zich veel organisch materiaal ophoopt.

Voordat u kunt beginnen met mulchen, moeten er enkele voorbereidingen worden getroffen. Verwijder zorgvuldig al het onkruid van het gebied waar u wilt mulchen. Maak dan de grond goed los. Werk vervolgens kunstmest in de grond. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende stikstof in de bodem zit en dat het organische materiaal uit de mulch echt goed kan worden omgezet. Hiervoor adviseren wij een meststof met een langdurig organisch effect, zoals onze Plantura Organische Universele Meststof, die de stikstofvoorziening van de bodem gedurende een lange periode garandeert. Het bevat ook andere belangrijke voedingsstoffen voor uw planten.

Zodra de grond goed is voorbereid, kunt u de mulch verspreiden. Hoe dik u de mulchlaag maakt is aan u. Hoe dikker de laag, hoe langer het duurt voordat het organisch materiaal is afgebroken. Over het algemeen zijn mulchlagen met een hoogte tussen 5 en 15 centimeter succesvol gebleken. Zorg er bij het verspreiden van de mulch voor dat u voldoende afstand houdt tot de stengels en stammen van de planten. Als de mulch te dicht bij hen ligt, kan er schimmel en rot ontstaan. Nadat de inspanning is geleverd, kunt u achterover leunen en de natuur haar werk laten doen – u hoeft niet veel meer te doen. Slechts een paar onkruiden komen door de mulchlaag heen. Deze kunnen dan worden geplukt en zelf tot mulch worden verwerkt door ze rechtstreeks op de mulchlaag te leggen (alleen op droge dagen).

Tip: Bij ons leert u ook hoe u specifiek te werk moet gaan bij het mulchen van een groentebed.

Tomaten gemulcht
Eerst wordt de grond goed losgemaakt en bemest, daarna wordt de mulch aangebracht. [Foto: Jurga Jot/ Shutterstock.com]

Stap-voor-stap instructies over hoe goed te mulchen:

 1. Goed wieden voor het mulchen
 2. Maak de grond los
 3. Werk meststof met organische langetermijnwerking in de grond
 4. Breng mulch aan
 5. Houd voldoende afstand tot planten
 6. Laat de natuur zijn gang gaan
 7. Verwijder regelmatig onkruid dat door de mulchlaag heen komt en laat het boven op de mulch liggen.

Een bekende en veel voorkomende tuinpraktijk is het mulchen van gazons. Ontdek hier wat de voordelen zijn en hoe je het aanpakt.

Vergelijkbare berichten