Hoe kun je wilde bijen helpen om in de tuin te nestelen? Aan welke kenmerken moet een voor de soort geschikt insectenhotel voldoen? We onthullen hoe je de kleine zoemers kunt helpen met nestelhulpjes in de tuin.

Insectenhotel in de tuin
Je kunt bijen een groot plezier doen met een nesthulpmiddel [Foto: Marc Bode/ Shutterstock.com]

Wilde bijen vervullen een belangrijke taak in de tuin, want zij behoren tot de belangrijkste bestuivers van allemaal. Wilde bijen vliegen vaak vroeger in het jaar dan honingbijen. Als “buikverzamelaars” bestuiven ze de bloemen vaak ook beter, wat resulteert in een hogere oogst. Tegelijkertijd zijn veel wilde bijensoorten zeer gespecialiseerd: Dankzij hun speciale aanpassing kunnen ze inheemse planten bestuiven waar andere nuttige insecten geen kans hebben. Helaas neemt het aantal wilde bijen steeds meer af: ongeschikte habitats en een gebrek aan diversiteit in de tuin maken het leven van de diertjes moeilijk. Als u wilde bijen wilt ondersteunen, kunt u ze niet alleen een groot plezier doen met een bloemenweide, maar ook met een insectenhotel dat is afgestemd op de soort. Hier vertellen wij u waar u op moet letten bij het bouwen van een nestkast voor wilde bijen en welke fouten u moet vermijden.

Inhoud

 • Nesthulpmiddelen voor wilde bijen in de tuin
 • Bouw je eigen wilde bijenhuis
  • Nesthulpmiddelen van hout voor wilde bijen
  • Nesthulpen voor wilde bijen van klei of leem
  • Nesthulpmiddelen voor wilde bijen gemaakt van plantenstengels
  • Zandlinzen als nesthulp voor wilde bijen
 • Een insectenhotel bouwen voor wilde bijen

Nesthulpmiddelen voor wilde bijen in de tuin

Wie insecten in de tuin wil ondersteunen, kan veel bereiken met een nesthulp voor wilde bijen. Er moet echter rekening worden gehouden met een aantal punten om ervoor te zorgen dat de nesthulp ook goed wordt geaccepteerd. Verschillende soorten wilde bijen verkiezen verschillende schuilplaatsen: Gatenbijen en schaarbijen voelen zich bijvoorbeeld prima thuis in holle plantenstengels, terwijl metselbijen de voorkeur geven aan holle kamers in steen of hout. Om zoveel mogelijk wilde bijensoorten aan te spreken, is het daarom raadzaam om verschillende wilde bijennesten of zelfs een insectenhotel met verschillende materialen te gebruiken.

Bij de aanschaf van zo’n insectenhotel moet je echter je ogen openhouden: Niet alle aangeboden modellen zijn echt geschikt voor wilde bijen. Blijf vooral weg van een bijennesthulp met glazen buizen voor observatie – het waterondoorlatende materiaal kan schimmelvorming op het broed veroorzaken en is dus eerder schadelijk dan nuttig. Ook de vaak gebruikte geperforeerde en holle bakstenen zijn uiterst ongeschikt en dus even onwaarschijnlijk voor kolonisatie door wilde bijen als de “wilgenroede kleimuren”, waarvan het materiaal bijna altijd te hard is. Bovendien is het belangrijk ervoor te zorgen dat er geen scherpe randen in de nesthulp voor wilde bijen zitten, omdat deze de gevoelige vleugels van de dieren kunnen verwonden. De beste optie is dus om zelf een nestkast voor wilde bijen te bouwen: Niet alleen kunt u er zeker van zijn dat de gebruikte materialen geschikt zijn, maar het is ook leuk en gemakkelijk te doen met kinderen.

Insectenhotel op een boom
Niet grootte of vorm, maar de verschillende broedmogelijkheden zijn belangrijk in een wild bijenhotel. [Foto: magnetix/ Shutterstock.com]

Bouw je eigen wilde bijenhuis

Wilde bijenhuizen zijn er in alle soorten en maten. In feite is de uiterlijke vorm aanvankelijk van ondergeschikt belang, want ronde nestkastjes worden evenzeer benaderd als driehoekige. Ook de grootte is niet doorslaggevend: meerdere kleine nesthulpen kunnen voor wilde bijen net zo nuttig zijn als één groot insectenhotel. In plaats daarvan moet de nadruk worden gelegd op de inrichting – deze is bepalend voor de vraag of de nesthulp niet alleen goed wordt geaccepteerd, maar ook echt nuttig is voor de kleine insecten. In feite hebben verschillende soorten wilde bijen verschillende nesthulpmiddelen nodig – hommels kunnen het best worden ondersteund door een speciale hommelnestkast. Wij hebben de verschillende nesthulpmiddelen voor wilde bijen hier voor u samengevat.

Houten nesthulpmiddelen voor wilde bijen

De bekendste zijn waarschijnlijk houten nesthulpen met voorgeboorde gaten, die gemakkelijk door verschillende soorten wilde bijen worden gebruikt. Om te voorkomen dat het hout tijdens het boren of later tijdens het drogen barst, moeten de gaten worden geboord in goed doorgewinterd hout in de lengterichting, d.w.z. in de richting van de nerf. Daarin kunnen dan gaten met een diameter van drie tot zes millimeter en de diepte van een volledige boorlengte worden geboord. Verse houtblokken of langs de nerf geboorde gaten, d.w.z. in de kopse kant – hieronder vallen ook boomschijven – zijn niet geschikt als nesthulpmiddel, omdat ze vaak barsten en dan te vochtig worden. Ook Naaldhout is ongeschikt voor bijen omdat het de neiging heeft te splinteren. – is het daarom het beste om robuust hardhout zoals eikenhout te gebruiken. Stapels dood hout zijn een natuurlijk alternatief voor voorgeboorde insectenhotels: Rotte takken en dode bomen zijn ideale nestplaatsen voor houtbijen en kunnen daarom beter los in de tuin blijven liggen. Ook hier is alleen loofhout geschikt.

Insectenhotel met houten onderdelen
Scherpe randen en eerste scheuren – zo hoort een nesthulp er niet uit te zien [Foto: PolyakovaN/ Shutterstock.com]

Nesthulpen voor wilde bijen van klei of leem

Geperforeerde of holle bakstenen worden ook vaak gebruikt in insectenhotels. Deze hebben echter te grote holle ruimten, zodat ze zelden worden gebruikt. Geëxtrudeerde in elkaar grijpende bakstenen zijn hier veel geschikter: metselbijen en cuttersbijen gebruiken de kleine holle kamers van dit soort bakstenen graag als nestelhulp. Je kunt ook je eigen zogenaamde bijenstenen maken door kleine gaatjes in klei te maken en die vervolgens te bakken. Maar de holtes in droge stenen muren en grafheuvels worden ook gemakkelijk geaccepteerd door wilde bijen. Dus als je wat oude natuurstenen in je tuin hebt liggen, kun je met zulke stenen ook een natuurlijk nestelhulpje bieden. Kleiwanden zijn ook populair bij wilde bijen, maar er moet op worden gelet dat het substraat niet te stevig is, want harige bijen en andere bewoners van steile wanden graven hun eigen tunnels. Ongebrande modderstenen zijn een goede keuze gebleken – maar ze mogen niet rechtstreeks op de grond worden geplaatst, omdat ze anders water zouden kunnen opzuigen.

Nesthulp voor wilde bijen gemaakt van oude bakstenen
Geëxtrudeerde in elkaar grijpende stenen zijn zeer geschikt als nesthulpmiddel [Foto: helfei/ Shutterstock.com]

Nesthulpmiddelen voor wilde bijen gemaakt van plantenstengels

Een andere veel gebruikte vorm van nestelhulp voor wilde bijen is het bundelen van plantenstengels. Hier is er echter vaak verwarring tussen pittige en holle stengels: Terwijl holle plantenstengels (bijvoorbeeld bamboe- of rietstengels) horizontaal worden gebundeld en een goede schuilplaats vormen voor solitaire wilde bijensoorten, worden merg bevattende plantenstengels alleen geaccepteerd als ze verticaal worden geplaatst. De stengels van bramen zijn bijzonder populair, maar ook koningskaars en hondsroos worden door maskerbijen en co geaccepteerd. Maar de stengels hoeven niet altijd afgeknipt te worden: Als u de stengels in het vaste plantenbed laat staan en de planten niet rigoureus terugsnoeit, vinden ook wilde bijen hier een uitstekende nestplaats.

Wilde bij gebruikt holle stengels in insectenhotel
Holle stengels moeten horizontaal worden gebundeld [Foto: I. Rottlaender/ Shutterstock.com]

Zandlinzen als nesthulp voor wilde bijen

Veel wilde bijen nestelen niet alleen in dood hout of steennissen, maar vaak ook in de bodem. Vooral smalle bijen, maar ook zijdebijen en zandbijen graven vaak hun eigen tunnels in de grond, die ze gebruiken om te nestelen. Helaas zijn er echter nog maar weinig tuinen met onbegroeide stukken geschikte grond waarin de bijen kunnen nestelen. Een zandlens kan uitkomst bieden: Gevuld met stuifzand of lemig zand biedt het een goede basis om te nestelen. Om ervoor te zorgen dat de bijen zich prettig voelen, moet de zandlinde worden gevuld met ten minste 25 cm zand en worden beschermd tegen regen en wind (bijvoorbeeld onder een afdak). Indien onvoldoende bescherming tegen weersinvloeden kan worden gegarandeerd, moet een ruime waterafvoer worden geïnstalleerd zodat overtollig water zich niet kan ophopen.

Wilde bij in nestbuis
Veel bijensoorten graven hun eigen nestbuizen [Foto: StGrafix/ Shutterstock.com]

Een insectenhotel bouwen voor wilde bijen

Behalve aan geschikte nestplaatsen moet bijzondere aandacht worden besteed aan bescherming tegen wind en weer en tegen roofdieren. Het dak van het insectenhotel moet een klein overstek hebben, zodat de nesthulp niet rechtstreeks aan de regen wordt blootgesteld. Het gebruik van beschermende glazuur of verf wordt echter afgeraden (vooral voor nestmateriaal). Als bescherming tegen roofdieren die graag de nestkasten voor wilde bijen plunderen, kan het de moeite waard zijn een gaas of net rond het wilde bijenhuis te spannen op een afstand van ongeveer 20 cm. De maaswijdte moet ongeveer 3 cm x 3 cm zijn. Smalle vogelbeschermingsnetten uit de tuin zijn daarentegen niet geschikt omdat ze de insecten hinderen en een doodsval kunnen worden voor onoplettende vogels.

Een insectenhotel bouwen
Een rooster kan vraatzuchtige vogels weghouden [Foto: ur72/ Shutterstock.com]

Daarnaast is er de kwestie van de juiste locatie. De nestplaats moet op het zuiden liggen en beschermd zijn tegen regen en wind, want een droge en warme nestplaats is een basisvereiste voor succesvol broeden. Een stabiele bevestiging is belangrijk – wilde bijen accepteren geen nestkasten die in de wind bungelen. Het insectenhotel voor wilde bijen mag ook niet te dicht bij de grond staan, omdat het door planten in de schaduw kan worden gezet. Wilde bijen geven de voorkeur aan zonnige nestplaatsen met een vrije aanvliegroute, dus een plaats dicht bij de grond is vaak ongeschikt. Aan de andere kant worden bijenvriendelijke planten in de buurt van de broedhulp gemakkelijk geaccepteerd. Zaadmengsels, zoals Plantura Bee Pasture, worden bijzonder goed ontvangen, omdat ze door hun diversiteit op lange termijn voor een grote verscheidenheid aan wilde bijensoorten kunnen zorgen. Een nabijgelegen drinkplaats maakt het insectenhotel ook veel aantrekkelijker voor wilde bijen.

Plantura Bijenweide
Plantura Bijenweide

Meer dan 20 eenjarige en vaste soorten voor
Bijen, hommels & co, weinig onderhoud
Bloemendroom in bed, pot & balkonbak

Koop hier!
Inseltenhotel te midden van bloeiende planten
Bijenvriendelijke planten maken de nesthulp aantrekkelijker [Foto: Duqie/ Shutterstock.com]

Wil je nog meer weten over wilde bijen en wat ze doen? Neem dan een kijkje bij de experts van Beehome! Daar vind je niet alleen portretten van verschillende wilde bijensoorten, maar leer je ook alles over hoe je de nuttige insecten kunt ondersteunen met een kant-en-klaar wilde bijenhuisje in de stad of op het platteland.

En hoe de nuttige insecten hun taak als bestuivers vervullen, leest u in ons artikel over bijenbestuiving.

Vergelijkbare berichten