Steeds weer komt men gemengde organisch-minerale meststoffen tegen. Wij leggen uit wat ze zijn, hoe ze werken en noemen hun voor- en nadelen.

Organische meststof Bed Hand
Organisch-minerale meststof bestaat hoofdzakelijk uit organische bestanddelen waaraan belangrijke nutriënten zijn toegevoegd [Foto: Singkham/ Shutterstock.com]

Minerale en organische meststoffen lijken tegenpolen te zijn. Maar wordt niet altijd gezegd dat tegenpolen elkaar aantrekken? Minerale en organische meststoffen gaan ook beter samen dan je op het eerste gezicht zou denken. Het mengsel combineert de positieve eigenschappen van beide meststoffen. Immers, zoals het gezegde luidt: het is het mengsel dat het verschil maakt.

Inhoud

  • Wat is organische-minerale meststof?
  • Effect en nutriëntengehalte van organisch-minerale meststof
  • Voordelen en nadelen van organisch-minerale meststoffen
  • Voorbeelden van organisch-minerale meststoffen
  • Toepassing van organisch-minerale meststoffen

De kwesties van uitspoeling van nutriënten en overbemest water zijn zeer actueel. Maar niet alleen de landbouw draagt hieraan bij, want vooral tuinen worden vaak veel te veel bemest. Helaas helpt veel niet per se veel, maar kan snel leiden tot een teveel – dat vervolgens in het milieu terechtkomt. Een prachtig alternatief hiervoor zijn organisch-minerale meststoffen die de uitspoeling verminderen en de planten optimaal van voedingsstoffen voorzien.

Wat is organische-minerale meststof?

Meststoffen kunnen gewoonlijk in twee categorieën worden onderverdeeld: Minerale meststoffen worden ofwel industrieel geproduceerd ofwel elders gewonnen. De voedingsstoffen zijn al opgelost en direct beschikbaar voor planten. Bij organische mest is de situatie anders. Dit is van plantaardige of dierlijke oorsprong. Bij dit type meststof worden de voedingsstoffen gebonden, bijvoorbeeld in compost, paardenmest of dode plantendelen. Voordat ze door de plant kunnen worden gebruikt, moeten ze eerst door bodemorganismen worden verwerkt.

Beendermeel als basis voor organische meststof
De organische componenten van organisch-minerale meststoffen zijn vaak restproducten uit de landbouw, zoals beendermeel [Foto: Henning van Wyk/ Shutterstock.com]

Effect en nutriëntengehalte van organisch-minerale meststof

Het nutriëntengehalte van organisch-minerale meststoffen is lager dan dat van zuiver minerale meststoffen, omdat de organische bestanddelen veel minder nutriënten bevatten dan minerale meststoffen. De lagere nutriëntenconcentratie draagt ertoe bij dat de nutriënten niet zo snel worden weggespoeld. Niettemin zijn de nutriënten in een hogere concentratie aanwezig dan bij zuiver organische mest.

Maar wat eigenlijk interessant is, is niet de nutriëntenconcentratie, maar de beschikbaarheid van nutriënten. De minerale component van de meststof is snel en direct beschikbaar voor de plant, maar wordt ook snel door de plant verbruikt. De organische component daarentegen zorgt ervoor dat het effect van de meststof lang aanhoudt. Er zijn echter ook minerale meststoffen met langzame afgifte. Deze meststoffen bevatten nitrificatieremmende stoffen die voorkomen dat bacteriën de stikstof te snel beschikbaar maken voor planten.

Voordelen en nadelen van organisch-minerale meststoffen

Organisch-minerale meststof weet de positieve eigenschappen van organische en minerale meststof te combineren.

Voordelen van organisch-minerale meststof:

  • Snelle beschikbaarheid van voedingsstoffen en effect op lange termijn: De voedingsstoffen uit minerale meststoffen zijn direct beschikbaar voor planten. Anderzijds slijt het effect snel en moet er regelmatig bemest worden. De voedingsstoffen uit organische mest komen daarentegen slechts geleidelijk en continu vrij en hebben daarom een langdurig effect. Organisch-minerale mest combineert beide voordelen.
  • Bodemvruchtbaarheid: Terwijl minerale meststoffen gewoon bestaan uit sterk geconcentreerde voedingsstoffen, leveren organische meststoffen een belangrijke bijdrage aan de bodemvruchtbaarheid. Bodemorganismen krijgen vers voedsel van de meststof, kunnen de structuur van de bodem verbeteren en dragen bij tot de opbouw van humus.
Kleurrijke meststof wordt in handen gehouden
Nutriënten in minerale vorm worden toegevoegd aan de organische component voor een snelle beschikbaarheid voor de plant. [Foto: Criniger kolio/ Shutterstock.com]

Natuurlijk is organisch-minerale meststof een compromis van beide componenten. Het nadeel is dat de vruchtbaarheid van de bodem minder wordt verbeterd dan met zuivere organische mest. Bovendien is de winning en productie van minerale meststoffen energie-intensief en niet bepaald milieuvriendelijk. Toch zijn ze een goed alternatief, want niet iedereen heeft mest of compost beschikbaar. In tegenstelling tot langzaam werkende organische meststoffen is het bovendien onmiddellijk werkzaam.

Voorbeelden van organisch-minerale meststoffen

Organisch-minerale meststoffen worden nu vrij vaak aangeboden vanwege de duidelijke voordelen ervan. Zeer goede voorbeelden van dergelijke organische kwaliteitsmeststoffen zijn onze verschillende Plantura organische plantenmeststoffen. Ze verbeteren de structuur van uw bodem en staan voor een actief bodemleven. Alleen ruw fosfaat en kieseriet zijn als minerale bestanddelen toegevoegd aan de uitsluitend niet-dierlijke ingrediënten zoals cacaodoppen of druivenpittenkoeken, omdat de daarin aanwezige nutriënten fosfor, magnesium en zwavel slechts in zeer geringe mate in organische materialen aanwezig zijn. De toevoeging van deze voedingsstoffen creëert dus de optimale voedingsverhouding voor uw planten.

Plantura Organische Universele Meststof
Plantura Organische Universele Meststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Een expert in organisch-minerale meststoffen is ook CUXIN DCM, waar zowel amateur- als professionele tuiniers kunnen kiezen uit verschillende meststoffen.

Toepassing van organisch-minerale meststoffen

Organisch-minerale meststoffen worden gebruikt in het voorjaar aan het begin van het groeiseizoen. Werk de meststof gewoon beetje bij beetje in de bovenste grondlaag rond uw planten. Aangezien het, in tegenstelling tot uitsluitend minerale meststoffen, een langdurig effect heeft, hoeft u het niet regelmatig toe te passen. Een tweede toepassing aan het begin van de zomer is voldoende.

Wij hebben hier meer informatie over zuiver organische mest voor u verzameld.

Veel dank aan CUXIN DCM voor hun steun!

Vergelijkbare berichten