Vogels zijn welkome gasten in tuinen. Om ervoor te zorgen dat deze gevederde vrienden zich thuis voelen, hebben ze niet alleen veel voedsel nodig, maar ook geschikte nestgelegenheid. Als u een groot aantal vogels in uw tuin wilt huisvesten, kan het plaatsen van een nestkastje nuttig zijn. Aangezien vogels kieskeurig zijn wat betreft de locatie en het type nestkast, moet aan bepaalde eisen worden voldaan.

Inhoudsopgave

Welke soorten nestkasten zijn er?

Als u een nestkastje in uw tuin wilt plaatsen, is dat een spannende aangelegenheid. Het is namelijk onmogelijk om met zekerheid te voorspellen welke vogelsoorten de kast daadwerkelijk zullen bezetten. Toch kan het specifieke type nestkast mogelijk bepaalde prikkels geven aan de gewenste vogelsoorten. Bij het kiezen van het juiste model moet eerst onderscheid worden gemaakt tussen de volgende twee varianten:

Gesloten nestkast Halve grot (halfopen nestkast)
 • Verkrijgbaar met verschillende maten ingangsgaten
 • Deze modellen zijn gemodelleerd naar de natuurlijke broedplaatsen in nissen en rotsspleten
 • Brede spleten dienen als ingangen en laten veel licht binnen.

Geschikt voor:

 • Tieten
 • Mussen
 • Staar

Geschikt voor:

 • Wren
 • Roodstaart
 • Robin
Soorten nestkastjes voor vogels
Elke vogelsoort geeft de voorkeur aan een andere nestgelegenheid met verschillende invliegopeningen

Als u zich wilt laten verrassen welke vogelsoorten in uw tuin hun intrek nemen, is een standaard nestkastje een goede keuze. Voor speciale nestkasten moet u zich er eerst van vergewissen dat de betreffende soort daadwerkelijk in de directe omgeving verblijft. Om een idee te krijgen van welke vogels welk type nestkast prefereren, kan dit overzicht als leidraad dienen:

Type nestkast Vogelsoorten die erin leven
Standaard nestkast: 25 x 25 x 45 cm
Gemiddelde ingangsopening: 27 mm
 • Pimpelmees
 • Moerasmees
 • Koolmees
 • Kuifmees
 • Boommus
Standaard nestkast: 25 x 25 x 45 cm
Gemiddelde ingangsopening: 32 – 35 mm
 • Koolmees
 • Huismus
 • Tuinroodstaart
 • Boomklever
Halfopen nestkast of natuurlijke nesthulp van bv. stengels
 • Halfholenbroeders zoals roodborstjes
Halve grotten: 25 x 25 x 30
zonder ingangsgat en halfopen voorwand
 • Bonte Kwikstaart
 • Grauwe Vliegenvanger
 • Huis roodstaart

Speciale nestkasten

Speciale boomkruiper nestkasten zijn ook in de handel verkrijgbaar. Deze modellen hebben hun ingang aan de achterkant. Er is ook een rechthoekige sleuf bovenaan de achterwand. U vindt ook een selectie boomkruiperholtes, mussenhokken, gierzwaluwnestkasten, zwaluwnestkasten en kerkuilkasten op de markt. Als u de processen in de nestkast van dichtbij wilt meemaken, kan het de moeite waard zijn de aanschaf van een nestkastcamera te overwegen.

Ook interessant: Vestigende zwaluwen in de tuin

Materiaal

Er zijn ook enkele verschillen qua materiaal. Hout, houtbeton of puimsteenbeton zijn over het algemeen het meest geschikt voor nestkasten. Kunststof en metaal moet u vermijden, want deze materialen bieden nauwelijks warmte-isolatie en onvoldoende luchtcirculatie.

Onze expert tip:
Om uw tuin aantrekkelijk te maken voor meerdere vogelsoorten tegelijk, is het raadzaam verschillende soorten nestkastjes te plaatsen. Voor een tuin van ongeveer 400 m² zijn vier tot vijf nestkasten denkbaar.

De juiste locatie

Kat op een nestkastje
Nestkastjes moeten zo worden opgehangen of geplaatst dat de vogels beschermd zijn tegen roofdieren.

Aangezien vogels er alleen intrekken als zij hun toekomstige woning volledig vertrouwen, dient u bij het bepalen van de locatie rekening te houden met de volgende aspecten:

Beveiliging

De veiligheid van uw gevederde vrienden moet een hoge prioriteit hebben bij het kiezen van een locatie. Want niet alleen katten en marters vormen een aanzienlijk gevaar voor kuikens en eieren, maar ook eekhoorns. Als u tijdens het broeden merkt dat het nestkastje wordt aangevallen door roofdieren, is verplaatsing nog steeds mogelijk. De afstand van de nieuwe locatie mag echter niet meer dan een paar meter bedragen, anders is de kans groot dat de vogels hun broedsel in de steek laten.

Om veiligheidsredenen moet u uw nestkast op een hoogte van twee tot drie meter installeren. Afhankelijk van de vogelsoort kan de hoogte enigszins variëren.

Onze expert tip:
De algemene vuistregel is: hoe groter de vogels, hoe hoger het nestkastje moet worden geplaatst.

Plaats geen zitstok voor het invlieggat. Dit is niet nodig en kan dienen als klimhulp voor roofdieren. Daarnaast kan het omwikkelen van de boomstam met ranken van hagen of leirozen op 1,5 m hoogte bescherming bieden tegen grondvijanden. Voorts mag de nestkast niet in struikgewas of dicht vertakte bomen worden geplaatst.

Ook interessant: Vogelwering: 6 tips tegen vogelaanvaringen op ruiten

Bescherming tegen het weer

Het invlieggat moet zo georiënteerd zijn dat het bescherming biedt tegen de wind. Aangezien wind en regen in Midden-Europa vaak uit westelijke richting komen, is het raadzaam de voorkeur te geven aan oostelijke of zuidoostelijke richting. Een zuidelijke oriëntatie dient ook te worden vermeden, aangezien het sterke zonlicht een gevaar vormt voor de kuikens. Als alternatief kan de toegangsopening naar het noorden of noordoosten gericht zijn. Doorslaggevend hierbij is uw individuele tuinsituatie. Het is daarom raadzaam om vooraf met een kompas de windrichting te bepalen.

Om ervoor te zorgen dat de nesten goed beschermd zijn tegen regen en dat vocht snel van het nestkastje af kan lopen, moet u het onder een lichte voorwaartse hoek installeren. Dit voorkomt dat er water door het ingangsgat binnendringt.

Aangezien zonnige plekken niet bevorderlijk zijn voor het broeden, is het raadzaam het nestkastje in de schaduw te plaatsen. Bovendien zou te veel zonlicht de nestkast te veel opwarmen.

Eieren en kuikens in een nestkast
Zodra de kuikens zijn uitgekomen, wordt het snel druk in het nestkastje

De nestkast bevestigen

Over het algemeen kunnen nestkasten het hele jaar door worden geplaatst. Omdat ze in de winter echter vaak als slaapplaats worden gebruikt, is het raadzaam ze al in de herfst te installeren. Om de vogels voldoende tijd te geven om te acclimatiseren, moet u uw nestkastje uiterlijk eind februari installeren. Er zijn talrijke geschikte plaatsen in de tuin. Bijzonder populair zijn:

 • Bomen
 • Garages
 • Muren
 • Balkon
 • Op de post
 • Huis muur
 • Gevel / Dakbalk

Hoewel nestkasten in principe vrijhangend of vast gemonteerd kunnen zijn, wordt de laatste variant geschikter geacht. Als schuilplaats geven vogels de voorkeur aan modellen die zo weinig mogelijk bewegen. Het nestkastje moet altijd toegankelijk zijn in vrije vlucht. Als er meerdere nestkasten zijn, moet een afstand van 10 m worden aangehouden. Alleen bij modellen met een ander ontwerp is een reductie tot 3 m mogelijk. Koloniebroedende vogels zijn een uitzondering. Hiervoor is geen minimumafstand vereist.

Als u uw nestkastje rechtstreeks aan de boom wilt bevestigen, moet u erop letten dat u het niet beschadigt. Roestbestendige aluminium nagels zijn daarom het meest geschikt. Als alternatief kunnen nestkastjes met een stevig touw aan de boom worden gehangen. Je kunt het nestkastje ook met een stevige draad aan een stevige tak hangen.

Onze expert tip:
Een nestkastje wordt bij voorkeur op een paal gemonteerd met behulp van metalen beugels. Om het schoonmaken zo gemakkelijk mogelijk te maken, is het raadzaam het op ooghoogte te monteren.

De nestkast schoonmaken

Bouw je eigen nestkast
Met een beetje vakmanschap kan een vogelnestkastje ook zelf worden gebouwd

De late herfst, zodra de temperatuur onder het vriespunt zakt, is de ideale tijd om de nestkast schoon te maken. Een andere mogelijkheid is het schoonmaken van nestkasten aan het eind van de winter voordat het broedseizoen begint.

Meestal zit het nest van het laatste broedsel er nog in, dat u moet verwijderen om een parasietenplaag te voorkomen. Vogelnesten worden niet alleen gebruikt door vogels, maar ook door insecten en andere dieren zoals de relmuis. Het is gebruikelijk bij vogels dat elk broedsel een nieuw nest krijgt. Als het oude niet wordt verwijderd, bouwen de vogels gewoon een nieuw nest bovenop het bestaande. Oude nesten worden niet opnieuw gekoloniseerd.

Attentie: Als de vogels al een nieuw nest bovenop het oude hebben gebouwd, zitten de kuikens en eieren niet meer diep genoeg in het nestkastje. Er is dus een verhoogd risico om aangevallen te worden door roofdieren zoals de marter.

Het schoonmaken zelf gebeurt met een kleine bezem of doek. In bezemschone toestand is het nestkastje ideaal voor het nieuwe broedsel. Bij het schoonmaken moet u altijd het gebruik van chemische schoonmaakmiddelen vermijden. Zwaardere vervuiling kan hooguit met warm water worden verwijderd.

Zorg er bij het schoonmaken met water voor dat het nestkastje daarna volledig opdroogt. Zo voorkomt u actief mogelijke schimmelgroei. In de regel kan het nestkastje echter worden schoongemaakt met behulp van een handborstel en een stoffer en blik.

Onze expert tip:
Als u veel belang hecht aan een gemakkelijke reiniging, is een nestkast die kan worden geopend een goede keuze. Ter bescherming tegen parasieten is het ook raadzaam altijd handschoenen te dragen bij het schoonmaken.

Vergelijkbare berichten