Wie kent ze niet, de lelijke gaten in de tuin. Maar welk dier heeft hier kattenkwaad uitgehaald? Wij presenteren de meest voorkomende tuinbezoekers.

Gat in de grond
Gaten in de vloer kunnen verschillende oorzaken hebben [Foto: Alexander Sobol/ Shutterstock.com]

Kloven in het gazon komen niet altijd van dieren. Toch dragen deze vaak bij aan kale plekken door te graven of te foerageren. Ontdek hier hoe je de boosdoener kunt herkennen en verjagen.

Hoe kun je zien welke dieren hollen graven in de tuin?

Gaten in de tuin kunnen verschillende oorzaken hebben. Enerzijds kunnen ze worden veroorzaakt door dieren die in de grond graven. Anderzijds veroorzaken voederactiviteiten van dieren ook gaten in het gazon. Om vast te stellen wie of wat verantwoordelijk is voor de gaten, moet eerst worden nagegaan of de gaten zich over een lange periode hebben ontwikkeld of vrij plotseling zijn ontstaan. De laatste spreekt meestal over dieren die in de grond leven of voedsel zoeken. De grootte, diepte en frequentie van de gaten kunnen een indicatie zijn van welk dier het is. Kijk tenslotte naar de omgeving van het hol. Let op hoopjes grond of tekenen van uitwerpselen. In het ideale geval kunt u de gaten gedurende langere tijd observeren of een fotoval opzetten om de boosdoener te identificeren.

holen van dieren herkennen?

Door de gaten zorgvuldig te inspecteren en te observeren, kunt u erachter komen om welk dier het gaat en vervolgens passende tegenmaatregelen nemen.

Nuttige tuinbewoners
Niet alle tuinbewoners zijn schadelijk, sommige eten ook ongedierte [Foto: Vera Astashova/ Shutterstock.com]

Rattengaten in de tuin

Gaten in het gazon veroorzaakt door ratten zijn te herkennen aan hun grootte en locatie. Ratten graven grotere gaten dan muizen, 8 tot 20 cm in diameter. De gaten worden vaak gevonden in compost of onder stenen platen en boomstronken of stammen. Deze gaan verticaal de grond in. Ratten laten ook spilvormige, glanzende uitwerpselen achter. Als u een rattenplaag hebt of vermoedt, moet u dit melden bij de openbare orde. In terpentijn gedrenkte lappen die u in de tuin legt, zijn geschikt om ratten te verjagen. Hete kruiden zoals peper of chilipoeder kunnen ook worden gestrooid op looppaden of voor gaten. Gebruikte kattenbakvulling kan ook helpen om ze te verjagen.

Rat in de tuin
Ratten in de tuin kunnen een overlast worden als ze veel broeden [Foto: Pefkos/ Shutterstock.com]

Zo herken je rattengaten in de tuin:

 • Rond gat (8 – 20 cm groot)
 • Geen hoopje aarde
 • In de schemering zie je vaak ratten rondlopen…

Muizenholen in de tuin

Muizenholen in de tuin zijn niet ongewoon. Veroorzakers kunnen spitsmuizen of woelmuizen zijn, soms ook veldmuizen. In tegenstelling tot de spitsmuis en de veldmuis hebben de holen van de woelmuis meestal een hoopje aarde ernaast. Deze zijn meestal klein en plat, in tegenstelling tot de grotere en rondere hopen van de mol. De uitwerpselen van muizen lijken erg op die van ratten, maar zijn kleiner. Terwijl spitsmuizen welkome gasten in de tuin zijn omdat ze ongedierte eten, kunnen woelmuizen grote schade aanrichten. Veldmuizen hoeven – zolang ze niet massaal voorkomen – meestal niet te worden bestreden.
De holen van de muizen lopen ondiep onder het bodemoppervlak. Wortels van fruitbomen of groenteplanten worden aangevreten tot net onder het bodemoppervlak, met als gevolg een nietige groei. Ook hier kunnen geuren worden gebruikt om ze te verjagen. Knoflook, bijvoorbeeld, is helemaal niet lekker voor muizen. Maar de bovengenoemde rattenmiddelen helpen ook tegen een muizenplaag. Als de verdrijvingsmaatregelen niet werken, zijn er andere manieren om woelmuizen te bestrijden.

Attentie: Sommige spitsmuissoorten zijn speciaal beschermd en mogen niet worden gedood.

Gaten voor woelmuizen
Woelmuizen graven ondiepe tunnels waarvan de uitgangen meestal ovaal zijn [Foto: Dietrich Leppert/ Shutterstock.com]

Zo herken je muizenholen in de tuin:

 • Ovale opening met een doorgang erachter
 • Spitsmuizen en veldmuizen: ongeveer 2 – 5 cm groot
 • Woelmuizen: met platte hoop aarde

Tip – Gaten in het gazon weer dichten: Hoewel sommige gaten in de bodem ook wijzen op bezoekers die nuttig zijn en ongedierte eten, moet het gazon er daarna weer uniform uitzien. Zodra de boosdoeners zijn verdreven, kunt u uw gazon opknappen. Om de gaten te dichten is bijvoorbeeld onze Plantura Gazonreparatie een goede keuze. Het hoogwaardige mengsel bestaat uit gazonzaad van verschillende grassoorten, organische gazonmest, groeimedium en kalk, zodat het gazon snel en dicht kan groeien. Maak de grond in de openingen los en verwijder zo nodig onkruid. Breng Plantura Gazonherstel aan op de plek en houd de grond vochtig. Zo ontstaat in een mum van tijd weer een kiervrij, weelderig groen gazon.

Gaten in de tuin door wasberen

De wasbeer graaft geen echte holen of zelfs ondergrondse tunnels, maar graaft de grond op om voedsel te zoeken. Daarom worden er vaak krassen gevonden rond de depressie in het gazon. Als de wasbeer langere tijd in uw tuin verblijft, moet u mogelijke voedselbronnen zoals vuilnisbakken of gevallen fruit beslist ontoegankelijk maken.

Zo herken je wasbeerholen in de tuin:

 • Opgekropte depressie
 • Zeer oppervlakkig
 • Krassen
Wasbeer in de tuin
Wasberen verschijnen soms ook in de tuin [Foto: Roberto Michel/ Shutterstock.com]

Egelgaten in de tuin

Gaten in het gazon veroorzaakt door egels ontstaan bij het foerageren. De egel zoekt naar voedsel in de grond en graaft daarbij de aarde op, wat kan leiden tot trechtervormige gaten in de tuin. Dit is meestal een eenmalige gebeurtenis. Bovendien staan sommige plagen op het menu van de egel. Wat overblijft zijn ondiepe depressies en kleine gaten, die echter gemakkelijk weer kunnen worden opgevuld door graszoden in te zaaien.

Zo herken je egelgaten in de tuin:

 • Trechtervormig
 • Meer een depressie dan een gat (ongeveer 2 cm groot)
Kat in de tuin
Katten kunnen zeer nuttig zijn bij het verjagen van ongedierte [Foto: MimaCZ/ Shutterstock.com]

Wespengaten in de tuin

Wespen laten gaten van ongeveer 1 cm achter in het gazon. Deze zijn meestal niet bijzonder storend, maar kunnen gevaarlijk zijn als je de tuin op blote voeten betreedt. Om op te treden tegen wespen kunt u het beste de hulp inroepen van professionals. Sommige wespensoorten zijn zelfs beschermd. In de herfst kun je het wespenhol dichtmaken om te voorkomen dat ze er volgend jaar intrekken.

Zo herken je wespengaten in de tuin:

 • Rond gat (ongeveer 1 cm groot)
 • Veel bezocht
Gat door aardwespen
De nestingang van de wespen is altijd druk met vluchtactiviteit [Foto: Pacotoscano/ Shutterstock.com]

Aardwespen door vogels

Vogels kunnen ook holen in de tuin achterlaten. Deze zijn meestal ongeveer 2 cm groot en worden, net als egels, veroorzaakt door foerageren. Als u vogelvoeders ophangt, kunt u de vogels weglokken van het gazon.

Zo herken je vogelgaten in de tuin:

 • Ongeveer 2 cm groot
 • Tweedimensionaal verdeeld
Vogel met worm in snavel
Op zoek naar voedsel kunnen vogels gaten prikken in het gazon of de bloembedden [Foto: Ian Dyball/ Shutterstock.com]

Tip: Vogels graven vooral graag in het gazon als er engerlingen of regenwormen onder zitten. Als ze veel schade aanrichten in de tuin, kunnen regenwormen en engerlingen worden bestreden. Hoe dit succesvol werkt, kunt u lezen in onze artikelen over regenwormen en engerlingen in het gazon.

Gaten in de grond veroorzaakt door veenmollen

Als er verschillende kleine, ronde gaatjes in het gazon of bed zijn die kleiner zijn dan 1 cm, kunnen het veenmollen zijn. Naast de gaten zijn er meestal kale plekken ter grootte van een vuist. Dit is waar de nesten zich ondergronds bevinden. De wortels van de grassen worden opgegeten door de insecten en sterven bovengronds af. Als er echter geen grote plaag is, veroorzaken veenmollen niet veel schade en hoeven ze niet te worden bestreden. Ze eten ook ongedierte en zijn dus heel nuttig. Helaas worden veenmollen steeds zeldzamer, vooral in Noord-Duitsland.

Zo herken je mollengaten:

 • Kleiner dan 1 cm
 • Kale plekken in het gazon
 • Opgegeten wortels in het bed
Mollen krekel
Mollenkrekels graven graag in losse grond [Foto: Soru Epotok/ Shutterstock.com]

Gaten in de tuin door andere dieren

Er zijn verschillende andere dieren die gaten in de tuin kunnen veroorzaken. Meestal verdwijnen de bezoekers echter vanzelf of richten ze niet al te veel schade aan. Veel dieren zijn gevoelig voor geuren, licht of geluid en kunnen zo worden verjaagd.

 • Fox: Verschillende grote gaten in de grond kunnen de ingangen zijn van een vossenhol of ook dienen als schuilplaats voor prooi of voedsel.
 • KonijnAf en toe kan een wild konijn in de tuin dwalen en grotere gaten achterlaten.
 • Mierenleeuwen: De kleine larven van de mierenwaterjuffer, een mooie libel, graven trechtertjes in de zandgrond om prooien te vangen.
 • KattenHuiskatten graven soms ook gaten in de grond en begraven daar hun uitwerpselen. Met behulp van geschikte methoden om katten af te schrikken kunt u de viervoeters echter gemakkelijk verjagen.
Mierenleeuw
De mierenleeuw loert in kleine zandtrechters naar prooi [Foto: Martin Pelanek/ Shutterstock.com]

Schade aan het gazon kan niet alleen worden veroorzaakt door dieren, maar ook door onderhoudsfouten of droogte. Hier vindt u hoe u uw gazon kunt herstellen.

Vergelijkbare berichten