Is het goudhaantje echt de kleinste zangvogel van Europa? Hoe kunnen we het verschil zien tussen het Winter Goudhaantje en het Zomer Goudhaantje? Lees onze factsheet voor meer informatie.

Wintergoudhaan in boom
Klein maar opvallend: het wintergoudhaantje

De Winter Goudhaan (Regulus regulus) is eigenlijk de kleinste zangvogel in Europa. Hij weegt minder dan een muntstuk van 1 euro en heeft een even ronde vorm, die hem samen met zijn grootte een zeer “schattig” uiterlijk geeft. De titel van kleinste zangvogel kan hoogstens worden gehouden door het zomergoudhaantje (Regulus ignicapilla), die zeer nauw verwant is aan het wintergoudhaantje en gemiddeld slechts enkele millimeters groter is. Hoe je de twee soorten uit elkaar kunt houden, vrouwelijke en mannelijke goudhaantjes kunt onderscheiden en zelfs Europa’s kleinste zangvogel aan zijn stem kunt herkennen, wordt hier uitgelegd in ons grote soortenportret.

Inhoud

 • Wintergoudhaan: profiel
 • Hoe herken je het wintergoudhaantje
  • Waarin verschillen Wintergoudhaan en Zomergoudhaan?
  • Waarin verschillen wintergoudhaantjes en -mannetjes?
  • Hoe klinkt wintergoudhaanzang?
  • Hoe herken je een jonge wintergoudhaan?
  • Hoe zien wintergoudhaan eieren eruit?
  • Aan welke habitat geeft het wintergoudhaantje de voorkeur?
  • Waar bouwt het goudhaantje zijn nest?
  • Wanneer is het broedseizoen van de wintergoudhaan?
  • Waar overwintert het wintergoudhaantje?
 • Het ondersteunen van het winter goudhaantje in de tuin: Dit is hoe
  • Wat eten wintergoudhaantjes?
  • Welke nestkasten zijn geschikt voor wintergoudhaantjes?
  • Hoe kunt u de Winter Goldcrest extra ondersteunen?

Wintergoudhaan: profiel

Maat Ongeveer 9 cm
Gewicht Ca. 4 – 7 g
Broedseizoen Maart – Juli
Levenslang Ongeveer 4 jaar
Habitat Naaldbossen, parken met naaldbomen
Voedsel Zeer kleine insecten
Bedreigingen strenge winters, voedselgebrek, vallen (sommige landen), natuurlijke roofdieren (katten, roofvogels).

Hoe herken je het wintergoudhaantje

Een Goudhaantje herkennen is niet moeilijk. Ondanks hun kleine, ronde vorm zijn de vogels zeer opvallend. Ze hebben een olijfgroene rug, groen-zwart-wit gestreepte vleugeldekveren en een grijswitte onderkant. Het meest opvallende kenmerk is echter de helder gele tot oranje, zwart omrande streep op de kroon. Je kunt een goudhaan altijd zonder twijfel herkennen aan dit kenmerk.

Wintergoudhaan op boom
Goudhaantjes zijn gemakkelijk te herkennen

Waarin verschillen wintergoudhaantjes en zomergoudhaantjes?

Als je eenmaal een Goudhaan hebt gezien, is de vraag of het een Zomer- of Wintergoudhaan is. Dit onderscheid kan gemakkelijk worden gemaakt op basis van één enkel kenmerk: Zomergoudhaantjes hebben een duidelijke, witte streep over de ogen, die ontbreekt bij Wintergoudhaantjes.

Zomergoudhaan op tak
Ter vergelijking: het zomergoudhaantje draagt een opvallende witte streep over zijn ogen. [Foto: Martin Pelanek/ Shutterstock.com]

Waarin verschillen wintergoudhaantjes en -mannetjes?

Vrouwelijke en mannelijke wintergoudhaantjes lijken erg op elkaar. Het enige onderscheidende kenmerk is de kleur van de kroonstreep: Terwijl de kroon van de vrouwtjes fris citroengeel is, is die van de mannetjes fel oranje, wat pas op het voorhoofd in geel verandert.

Wintergoudhaan vrouwtje op tak
Vrouwtje wintergoudhaan heeft een gele kroon [Foto: Martin Pelanek/ Shutterstock.com]

Bericht: Afhankelijk van het licht kan de kleurindruk bedrieglijk zijn en werkt het onderscheid tussen de twee geslachten niet zo goed als men zou verwachten. De beste manier om het verschil te zien is natuurlijk om mannetjes en vrouwtjes naast elkaar te zien.

Mannetje wintergoudhaan op tak
Het mannetje kroont een oranje kuif [Foto: Massimiliano Paolino/ Shutterstock.com]

Hoe klinkt wintergoudhaanzang?

Een diepe, keelachtige vogelstem zou waarschijnlijk niet passen bij de kleine wintergoudhaantjes. En in feite past hun lied heel goed bij hun titel als de kleinste zangvogels van Europa – ze hebben waarschijnlijk ook de hoogste stem. Het lied bestaat uit een snel, herhaald “pitelitü” dat zo hoog en duidelijk is dat oudere mensen het vaak niet meer kunnen horen.

Het wintergoudhaantje klinkt zo:

Hoe herken je een jonge wintergoudhaan?

Jonge Wintergoudhaantjes zijn al duidelijk te herkennen aan hun kleine, bolvormige vorm, hun olijfgroene verenkleed en hun zwart-wit gedessineerde vleugels. De jonge vogels kunnen echter van de volwassen dieren worden onderscheiden door de afwezigheid van de opvallende pariëtale vlek. Bovendien is de snavel van de juvenielen lichter dan die van de volwassen dieren en enigszins oranje van kleur.

jonge wintergoudhaan
De jonge vogels dragen nog niet de typische hoofdtooi [Foto: Victor Tyakht/ Shutterstock.com]

Hoe zien wintergoudhaan eieren eruit?

Wintergoudhaantjes hebben vrij grote legsels van maximaal 11 eieren. De eieren zijn wit en bezaaid met geelbruine vlekken die zich bundelen aan het stompe uiteinde van het ei, waardoor het daar donkerder lijkt. In overeenstemming met de kleine goudhaantjes zijn de eieren ook slechts ongeveer 1,4 centimeter groot en wegen ze minder dan een gram.

Aan welke habitat geeft het wintergoudhaantje de voorkeur?

Wintergoudhaantjes houden van naaldbomen. In ons land zijn ze voornamelijk gebonden aan sparrenopstanden en komen ze voor in zuivere naaldbossen en ook in gemengde bossen. Maar in de bergen leven ze bijvoorbeeld ook in steenpijnenbossen. Goudhaantjes komen ook voor in stadsparken of grote tuinen – zolang er maar een aantrekkelijke groep grote, bossige sparren staat.

Waar bouwt het wintergoudhaantje zijn nest?

Het wintergoudhaantje bouwt zijn nest in de takken van naaldbomen – voornamelijk sparren. In de hangende takken wordt een nest van mossen en korstmossen gebouwd, dat stevig in de twijgen is gevlochten en vastgemaakt met spinnen- en rupsencocons. De binnenkant van het nest is opgevuld met dierenhaar.

Nest van het wintergoudhaantje
Wintergoudhaan bouwt een hangend nest [Foto: Tilzit/ Shutterstock.com]

Wanneer is het broedseizoen van de wintergoudhaan?

Wintergoudhaantjes beginnen eind maart of begin april met broeden. Deze taak komt alleen de vrouw toe. Ze verlaat de eieren slechts korte tijd om voedsel te zoeken en brengt de rest van de tijd door met broeden. Na ongeveer 15 – 16 dagen komen de jongen uit het ei en worden dan voornamelijk door het mannetje van voedsel voorzien. Ondertussen begint het vrouwtje al aan een nieuw legsel eieren – nog voordat de eerste jongen het nest hebben verlaten.

Waar overwintert het wintergoudhaantje?

Zoals de naam al doet vermoeden komen wintergoudhaantjes ook in de winter in ons land voor. Ondanks hun kleine gestalte, die niet gemaakt is om veel warmte vast te houden, trotseren de vogels het koude seizoen. Alleen populaties uit Noord-Europa, waar de winters bijzonder streng zijn, verlaten hun broedgebied en trekken verder naar het zuiden – Scandinavische wintergoudhaantjes trekken bijvoorbeeld naar Hamburg. In ons land zoeken de wintergoudhaantjes in deze tijd warmte en voedsel in hun dichte sparrentakken.

Wintergoudhaan in de winter
De goudhaantjes zijn ook in de winter bij ons te zien [Foto: bearacreative/ Shutterstock.com]

Het ondersteunen van het winter goudhaantje in de tuin: Dit is hoe

Wintergoudhaantjes kunnen zich ook thuis voelen in tuinen – zolang er naaldbomen zijn met voldoende voedselaanbod. U kunt hier lezen welke eisen de kleine vogels aan een huis stellen en hoe u ze kunt onderbrengen.

Wat eten wintergoudhaantjes?

Wintergoudhaantjes eten alleen kleine geleedpotigen, zoals insecten of spinnen. Zij jagen echter alleen op de kleinste vertegenwoordigers van deze groepen. Springstaarten bijvoorbeeld, die slechts enkele millimeters groot worden, vormen een groot deel van hun dieet. De vogels zoeken voedsel op takken en twijgen van naaldbomen en kunnen dagelijks hun eigen lichaamsgewicht eten. Jonge vogels en vrouwtjes die eieren leggen hebben zelfs twee keer zoveel voedsel nodig.

Het voeden van de wintergoudhaan
Jonge vogels hebben bijzonder veel voedsel nodig [Foto: Paul Maguire/ Shutterstock.com]

Welke nestkasten zijn geschikt voor wintergoudhaantjes?

Wintergoudhaantjes stellen zeer specifieke eisen aan hun nestplaatsen. Ze broeden uitsluitend in hangende takken van naaldbomen. Een klassiek nestkastje heeft dus geen nut voor deze kleine zangvogels. Dergelijke structuren zijn meer geschikt voor pimpelmezen, boommussen of roodstaarten. Als u echter sparren of andere coniferen in uw tuin hebt staan, zorg er dan voor dat u ze niet te veel uitdunt, want de goudhaantjes hebben dichte, struikachtige takken nodig om hun nesten te bouwen.

Hoe kunt u de wintergoudhaan extra ondersteunen?

Als uitgesproken insecteneters zijn wintergoudhaantjes sterk afhankelijk van het aanbod van kleine kruipende dieren. De toenemende schaarste aan insecten is dan ook een ernstig probleem voor deze kleine vogels. Door een insectenvriendelijke tuin aan te leggen, kunt u deze negatieve trend tegengaan en de goudhaantjes ondersteunen. De aanleg van een bloemenweide bijvoorbeeld kan een habitat creëren voor talrijke kleine tuinbewoners. Met onze Plantura Gunstige Insectenmagneet, bijvoorbeeld, kunt u daar gemakkelijk in slagen. Ons zaadmengsel trekt veel kleine dieren naar de tuin en maakt dus ook het wintergoudhaantje blij.
Zoals alle tuinvogels heeft ook het wintergoudhaantje baat bij een watervoorziening: in de vorm van een vijvertje of een vogelbadje.

Plantura Weldadige Vogelmagneet
Plantura Gunstige Insectenmagneet

Een- en meerjarige soorten voor nuttige insecten
zoals vogels, bijen & co, gemakkelijker te verzorgen
Bloemendroom in bed, pot & balkonbak

Koop hier!

Overigens zijn ook veel andere vogelsoorten, zoals de huismus of de kwikstaart, blij met een levendige en veelzijdige tuin.

Vergelijkbare berichten