Hoe ziet de boomklever eruit? Wanneer broedt hij en wat eet hij? Ons informatieblad vertelt u alles wat u moet weten over de boomklever.

Boomklever vogel die ondersteboven klimt
De boomklever kan ook ondersteboven klimmen [Foto: Hajakely/ Shutterstock.com]

De boomklever (Sitta europaea) is een zeer interessante tijdgenoot met veel bijzondere kenmerken. Het is dan ook geen wonder dat hij in 2006 werd uitgeroepen tot “Vogel van het Jaar”. De boomklever wordt vaak gezien op boomstammen en takken, waarlangs hij zich behendig beweegt om insecten uit schorsspleten te halen. Hij lijkt in dit gedrag op de boomkruiper, maar in tegenstelling tot de boomkruiper – en vele andere vogels – kan de boomklever niet alleen in de boom klimmen, maar ook met het hoofd naar beneden. Hij combineert ook andere kenmerken van andere soorten: dankzij de combinatie van zijn meesachtige vorm en krachtige snavel, die wordt gebruikt om zaden en noten te openen met luid, spechtachtig geklop, staat de boomklever ook bekend onder de bijnaam “spechtmees”. Meer informatie over grootte, zang en habitat vindt u hier in ons boomkleverprofiel.

Inhoud

 • Profiel van de Boomklever
 • Hoe de boomklever te herkennen
  • Hoe klinkt het lied van de boomklever?
  • Hoe herken je de jonge vogels?
  • Hoe kun je de eieren van de boomklever herkennen?
  • Hoe onderscheid je vrouwelijke en mannelijke boomklevers?
  • Wat is de ideale habitat van de boomklever?
  • Waar bouwt de boomklever zijn nest?
  • Wanneer is het broedseizoen van de boomklever?
  • Wat doen boomklevers in de winter?
 • Hoe de boomklever te ondersteunen
  • Wat eten boomklevers?
  • Welke nestkasten zijn geschikt voor boomklevers?
  • Hoe kun je de boomklever extra ondersteunen?

Profiel van de boomklever

Maat Tot 14 cm
Gewicht Tot 20 g
Broedseizoen April – Mei
Levensduur Tot 7 jaar
Habitat Bossen, parken, bosjes, grote en wilde tuinen
Voorkeur voor voer Insecten, spinnen, noten en zaden
Bedreigingen Afnemend nest- en voedselaanbod

Hoe de boomklever te herkennen

Een boomklever is ongeveer net zo groot als een koolmees en vergelijkbaar in gestalte – behalve zijn lange, spitse snavel. Zijn rug en vleugeldekveren zijn blauwgrijs van kleur en contrasteren met zijn bleke, bruinrode buik. Als een verlenging van de donkere snavel loopt een zwarte oogstreep, onderstreept door witte wangen, ook door tot de basis van de vleugel.

Boomklever op een muur
Het meest opvallende kenmerk van de boomklever is de zwarte oogstreep

Hoe klinkt het lied van de boomklever?

Een boomklever horen is bijna onmogelijk. Zijn doordringende vogelstem weerklinkt luid door het bos. Naast talrijke oproepen, gaande van scherpe fluitjes tot een triller, heeft de boomklever een lied dat bestaat uit een strofe van stijgende of dalende, duidelijke klanken: “wih-wih-wih”.

Het lied van de boomklever klinkt als volgt:

Vogel van de soort Boomklever
De boomklever heeft verschillende oproepen naast de zang

Hoe herken je de jonge vogels?

De jonge vogels van de boomklever zijn niet moeilijk te herkennen, want ze lijken al sterk op de volwassen dieren. De oogstreep is nog niet zo donker en de buik minder roodachtig, maar over het geheel genomen is een jonge boomklever al zonder twijfel te herkennen.

Boomklever jong op een muur
Jonge boomklevers lijken al erg op hun ouders [Foto: Simun Ascic/ Shutterstock.com]

Hoe kun je de eieren van de boomklever herkennen?

De boomklever legt zes of zeven eieren per nest. Ze zijn ongeveer twee centimeter groot, wit en bedekt met roodachtige vlekken. De eieren worden in de broedholte gelegd op een ondergrond van stukjes schors, gras en veren. De schorsplaten van de grove den worden hiervoor vaak gebruikt, hoewel dit zelden in de buurt van de nestplaats gebeurt.

Hoe onderscheid je vrouwelijke en mannelijke boomklevers?

Vrouwelijke boomklevers verschillen maar weinig van hun mannelijke tegenhangers. Het typische onderscheidende kenmerk is de kastanjebruine flanken van de mannetjes, die slechts even licht bruinrood zijn als de buik van de vrouwtjes.

Wat is de ideale habitat van de boomklever?

Voor de boomklever bestaat de ideale habitat uit een loofbos of gemengd bos. De zangvogel voelt zich echter ook thuis in een menselijke omgeving – zolang er voldoende oude bomen zijn. Dit omvat parken, lanen en ook grote, wilde tuinen.

Waar bouwt de boomklever zijn nest?

Als holenbroeder is de boomklever afhankelijk van oude bomen met natuurlijke boomholtes. Heel vaak worden oude spechtenholten gebruikt en “gerenoveerd”, want om ze te beschermen tegen nestrovers, sluit de boomklever zijn holte-ingang zo ver af dat hij er net doorheen kan, met behulp van klei en kleine kluiten aarde die hij rond de opening tikt. Dit proces wordt ook wel “plakken” genoemd, wat “lijmen” betekent en waaraan de boomklever zijn naam te danken heeft.

Boomklever voor grot
De boomklever verkleint de opening van zijn hol met klei en aarde om het te beschermen tegen vijanden. [Foto: Petr Simon/ Shutterstock.com]

Wanneer is het broedseizoen van de boomklever?

Vrouwelijke boomklevers leggen hun eieren tussen half en eind april. De jonge vogels komen uit na ongeveer twee weken broeden en worden dan door beide ouders met veel insecten gevoerd. Na ongeveer 24 dagen verlaten ze het nest en doen ze hun eerste vliegpogingen. In dit stadium zijn ze bijzonder kwetsbaar voor roofdieren zoals kieviten of roofvogels. Een tweede broedsel volgt slechts zeer zelden.

Wat doen boomklevers in de winter?

Boomklevers kunnen in Duitsland het hele jaar door worden waargenomen en de broedparen blijven zelfs in de winter bij elkaar in hun territorium. Daar creëren ze in het late voorjaar een groot aantal schuilplaatsen waar ze noten, eikels en beukennootjes verzamelen om hun voorraad tijdens de koude wintermaanden veilig te stellen. De voorraden zijn verborgen in boomspleten, gecamoufleerd met korstmos of mos en fel verdedigd.

Hoe de boomklever te ondersteunen

Hoewel boomklevers ook in de winter goed voor zichzelf kunnen zorgen, kunt u met veel kleine maatregelen het leven van de inheemse vogels vergemakkelijken. Boomklevers hebben nog steeds een stabiele populatie in Duitsland, maar door het lage aandeel loof- en gemengde bossen hebben ze geen natuurlijke habitat. Door extra voedsel of nestkastjes aan te bieden, kunt u de dieren dus steunen en een nieuw thuis in uw eigen tuin mogelijk maken.

Wat eten boomklevers?

In de zomer voeden boomklevers zich voornamelijk met insecten en spinnen, die ze met hun spitse snavel uit de schors langs boomstammen en takken plukken. In de winter daarentegen leven ze vegetarisch en zijn ze afhankelijk van noten en zaden. Als u ze in de winter wilt voeren, moet u vet voer of pure noten gebruiken, bijvoorbeeld pinda’s. Maar zonnebloempitten zijn ook een energierijke traktatie voor boomklevers. Ons Plantura strooivoer voor wilde vogels is bijvoorbeeld ideaal als wintervoer – het bevat pinda’s en zonnebloempitten, die veel vet en dus energie leveren.

Plantura verspreid voedsel voor wilde vogels
Plantura strooivoer voor wilde vogels

Nestvoer rijk aan vet & eiwit
voor wintervoeding van wilde vogels,
voor versterkte & actieve vogels

Koop hier!

Tip: Waardevolle tips voor het ontwerpen, schoonmaken en plaatsen van een geschikt voederstation vindt u in ons artikel “Zelf een vogelvoederhuisje bouwen”.

Welke nestkasten zijn geschikt voor boomklevers?

Als holenbroeders geven boomklevers de voorkeur aan nestkasten die rondom gesloten zijn en waarvan de invliegopening een diameter van 32 millimeter moet hebben. Omdat boomklevers echter de gewoonte hebben hun holtes kleiner te maken, kunnen ze ook nestkasten bezetten die eigenlijk voor grotere vogels bedoeld zijn.

Tip: In ons speciale artikel over dit onderwerp hebben we een aantal belangrijke tips verzameld waarmee u rekening moet houden bij de aankoop of de bouw van een nestkast, en ook bij de installatie en het onderhoud ervan.

Boomklever bij de nestkast
Nestkasten worden gemakkelijk geaccepteerd door boomklevers, maar zijn vaak toch aangepast [Foto: karegg/ Shutterstock.com]

Hoe kunnen boomklevers extra worden ondersteund?

Wie de bescherming van eiken- en beukenbossen steunt, stelt dus ook de natuurlijke habitat van de boomklever veilig. Helaas is er een voortdurend verlies van deze oude boomopstanden, waardoor ook veel andere diersoorten worden bedreigd. Naast de nestgelegenheid neemt ook het voedselaanbod af door de insectensterfte. Het is daarom raadzaam om chemische sprays, die mede verantwoordelijk zijn voor deze achteruitgang, zoveel mogelijk te vermijden. Als u ook wat meer leven in uw tuin wilt brengen, kunt u een paradijs creëren voor een groot aantal insecten met behulp van onze Plantura nuttige insectenmagneet, waarvan natuurlijk ook de gevederde tuinbezoekers profiteren.

Plantura Gunstige Insectenmagneet
Plantura Gunstige Insectenmagneet

Een- en meerjarige soorten voor nuttige insecten
zoals vogels, bijen & co, gemakkelijker te verzorgen
Bloemendroom in bed, pot & balkonbak

Koop hier!

Meer tips voor het ontwerpen van een insectenvriendelijke tuin, waar niet alleen de boomklever maar ook roodborstjes, gaaien en co. blij mee zullen zijn, vindt u hier.

Vergelijkbare berichten