Aardbeien zijn meerjarig en u kunt ze met succes overwinteren. Als voorbereiding op de winter kan het nuttig zijn de aardbeien te snoeien.

Bevroren aardbeienplant
Snoeien bereidt de aardbeien voor op de winter [Foto: Ligak/ Shutterstock.com]

Aardbeien (Fragaria) in de hobbytuin blijven idealiter ongeveer drie jaar in hetzelfde bed. Om de planten in deze drie jaar een goede opbrengst te geven, moeten ze elk jaar onbeschadigd de winter doorkomen. Omdat de bloemen van de aardbeien al in de herfst worden gevormd, heeft het overwinteren een grote invloed op de opbrengst van het volgende jaar. Zogenaamde ooit-dragende aardbeienrassen worden ook overwinterd. De term “eenmalig” verwijst naar het feit dat ze slechts één keer per seizoen kunnen worden geoogst.

Inhoud

 • Aardbeien snijden als voorbereiding op de winter
 • Overwinterende aardbeien
  • Aardbeien overwinteren in een pot
  • Aardbeien overwinteren in een bed

Aardbeien snijden als voorbereiding op de winter

Vers geplante aardbeien worden in de herfst niet gesnoeid. Bij planten die al vruchten hebben gedragen, verwijdert men het loof vooral om plantenbeschermingsredenen. Deze belangrijke maatregel vóór de overwintering dient ter bescherming van bladeren die zijn aangetast door schimmelziekten zoals meeldauw bij aardbeien (Sphaerotheca macularis) of grijsrot (Botrytis cinerea) moeten worden verwijderd als voorzorgsmaatregel om de verspreiding van ziekten te voorkomen. Dit schoonmaken of snijden van de aardbeien moet zo snel mogelijk na de oogst gebeuren en niet later dan half/eind juli. Bij laatbloeiende rassen moet worden afgezien van het terugsnijden van de aardbeiplant. De resterende vegetatieperiode na de oogst is te kort voor de vorming van nieuwe bladeren en bloemen, zodat snoeien na half juli een negatief effect zou hebben op de bloemvorming en de opbrengst van het volgende jaar.

Aardbeienplant terugsnoeien
Let er bij het snoeien van aardbeien op dat u het hart van de struik niet beschadigt. [Foto: GaViAl/ Shutterstock.com]

Bij het terugsnijden van de aardbeibladeren moet erop worden gelet dat het hart onbeschadigd blijft. Als dit verzekerd is, kan het maaien ook gebeuren met een grasmaaier – zo hoog mogelijk ingesteld – of een bosmaaier. Handmatig snoeien wordt echter nog steeds aanbevolen, omdat dit niet zulke grote wonden achterlaat waardoor ziekten kunnen binnendringen, en eventuele besmette bladeren niet in het bed worden verspreid. De bladeren mogen niet op het aardbeibed blijven liggen als mulch, want schimmels kunnen overleven op dode bladeren en het snoeien zou zijn doel voorbij schieten. Als je een goed functionerende composthoop hebt die veel opwarmt, kun je de bladeren daar kwijt, zolang ze niet al zichtbaar ziek zijn. Verwijder naast de bladeren ook alle overbodige scheuten en uitlopers. Na het snoeien moet u de aardbeien onmiddellijk bemesten.

Tip: Zieke en verwelkte bladeren moet u zo snel mogelijk uit de opstand verwijderen, dit geldt ook voor groenblijvende rassen.

Samenvatting Het snijden van aardbeien:

 • Na de oogst of uiterlijk midden/eind juli worden de bladeren van de aardbeiplanten afgesneden.
 • De bladeren van zeer laat dragende rassen worden niet verwijderd.
 • Bij het snoeien van aardbeien mogen de hartbladeren niet worden beschadigd.
 • Bladeren die niet als mulch in het bed dienen, mogen niet blijven liggen, maar moeten worden verwijderd.
 • Een snelle bemesting na het snoeien wordt aanbevolen.

Overwinterende aardbeien

In het jaar van aanplant zijn de aardbeiplanten nog zeer klein en bijzonder gevoelig. Om ze een kans te geven goed te groeien en de winter met succes door te komen, moeten de aardbeien uiterlijk half augustus worden geplant. Zowel de wortels als de bloemen van de aardbeiplanten moeten tegen vorst worden beschermd. De wortels zitten niet erg diep en zijn dus niet goed geïsoleerd. Bij het overwinteren van aardbeiplanten is het van groot belang ze te beschermen tegen late vorst, want de bloemen zijn gevoelig, vooral in het voorjaar.

Fleece als bescherming tegen vorst
Onder een vliesdoek zijn aardbeien beschermd tegen vorst in de winter [Foto: Vadym Zaitsev/ Shutterstock.com]

Zijn aardbeien winterhard? Aardbeien zijn meerjarig en winterhard tot ongeveer – 10 °C. Afhankelijk van of u de aardbeien in een bed of in een pot overwintert, is de procedure verschillend.

Overwinterende aardbeien in een pot

Aardbeien in potten of bloembakken hebben het voordeel dat ze mobiel zijn. Ze moeten tijdens de winter op een tegen wind beschermde plaats worden gezet, idealiter in de buurt van een huismuur en op een isolerend materiaal zoals hout of polystyreen. Als u tuiniert in vorstgevoelige gebieden of als u het zekere voor het onzekere wilt nemen, bedek uw planten dan met rijshout, stro of vliesdoek als u aardbeien in potten laat overwinteren en omwikkel de plantenbakken met jute, tuinvliesdoek of karton. Voor aardbeiplanten die onder een afdak staan, mag u niet vergeten op vorstvrije dagen een beetje water te geven. Maar wees voorzichtig: Geef niet te veel water, zodat het water in de grond bij de volgende vorst niet bevriest en de wortels beschadigt.

TipVeel aardbeienrassen zijn gevoelig voor late vorst – verwijder het deksel niet te vroeg.

Aardbeienpotcultuur
Aardbeien in potten worden in de winter op een beschutte plaats gezet [Foto: MNStudio/ Shutterstock.com]

Overwinterende aardbeien in een bed

Aardbeien in bedden worden blootgesteld aan hun locatie zonder bescherming. Daarom zijn ze al gelukkig als ze worden geplant in bedden die niet te veel aan de wind worden blootgesteld of in koude meren liggen. Aangezien wateroverlast in de winter aanzienlijke vorstschade aan de wortels kan veroorzaken, moet ook hieraan aandacht worden besteed bij de keuze van de standplaats en de voorbereiding van de grond. In tuinen die niet veel alternatieven toelaten en gevoelig zijn voor wateroverlast door kleiachtige grond, kan toevoeging van zand aan de grond zorgen voor een betere afwatering.

Bevroren aardbeienplant
Als aardbeien worden blootgesteld aan late vorst, kan aanzienlijke schade ontstaan. [Foto: willow_girl/ Shutterstock.com]

Het planten op verhoogde bedden of in verhoogde bedden van ongeveer 40 cm hoog is ook een manier om aardbeien op arme grondsoorten te overwinteren zonder waterschade. Afhankelijk van de regio moeten de aardbeiplanten in het bed op dezelfde manier worden bedekt als die in de pot. Daartoe kunt u de aardbeien bedekken met bladeren, rijshout of een tuinvlies. Gebruik geen plasticfolie, want dat is niet luchtdoorlatend en kan leiden tot ziekten. In het voorjaar mag de vorstbescherming nooit te vroeg worden verwijderd. Late koudegolven of late vorst kunnen anders grote schade toebrengen aan de bloemen. Een zwarte stamper is het typische symptoom van bevroren bloemen. Helaas zullen ze geen vruchten meer dragen.

Aardbeien in een pot
Een zwarte stamper voorspelt niet veel goeds: de bloem is helaas bevroren

Bescherm aardbeien met succes tegen vorst:

 • Plaats potten en dozen op een tegen wind beschermde plaats
 • Vergeet bij potten op overdekte plaatsen niet matig water te geven op vorstvrije dagen.
 • Bedek aardbeiplanten in potten of bedden in koele gebieden met vliesdoek, bladeren of rijshout.
 • Afdekken tot de laatste late vorst vanwege de gevoeligheid van de aardbeibloemen in het voorjaar.

Ken je eigenlijk al de zoetste aardbeienrassen? Als je van zoet houdt, kun je in ons speciale artikel 5 soorten vinden die je zelf kunt kweken.

Vergelijkbare berichten