Aardappelen zijn veelzijdig en populair. Ontdek hier wanneer, hoe en waarmee u de zeer voedzame aardappel het beste kunt bemesten voor een overvloedige oogst.

Aardappelen in de grond
Voor een rijke oogst heeft de aardappel een optimale toevoer van voedingsstoffen nodig [Foto: nednapa/ Shutterstock.com]

De aardappel (Solanum tuberosum) is een nachtschadeplant (Solanaceae) die oorspronkelijk uit Zuid-Amerika komt en pas ongeveer 400 jaar geleden door zeevaarders naar Europa werd gebracht. Sindsdien is de knolgewas een belangrijk voedingsmiddel, dat ook in veel huis-tuinen wordt geteeld. Voor voldoende groei en een rijke oogst moeten de zeer voedzame aardappelplanten echter optimaal van voedingsstoffen worden voorzien.

Wanneer is de beste tijd om aardappelen te bemesten? Welke meststoffen zijn geschikt en wat is de juiste manier om te bemesten? Wij hebben de belangrijkste informatie voor u samengevat.

Inhoud

 • Wanneer is de beste tijd om aardappelen te bemesten?
 • Aardappelmeststof: Hoe en waarmee aardappelen bemesten?
  • Aardappelen biologisch bemesten
  • Aardappelen bemesten met mineralen: Blauwe korrel, calciumcyaanamide en co.
  • Aardappelen bemesten met huismiddeltjes
  • Groenbemesting en vruchtwisseling bij aardappelen

Wanneer is de beste tijd om aardappelen te bemesten?

In principe moet u weten dat aardappelen niet uit zaad worden geteeld, maar uit pootaardappelen of gezonde bewaaraardappelen die nog niet gekiemd zijn. Elke “moederaardappel” vormt daarbij uitlopers, die op hun beurt tot twaalf nieuwe knollen kunnen vormen. Vanwege zijn hoge voedingsbehoefte is deze knolgewas ideaal als eerste teelt in het tuinjaar. De eerste bemesting gebeurt het best bij het planten in het voorjaar. Er wordt een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen vroege en late aardappelrassen.

Tip: Welke andere maatregelen naast bemesting moeten worden genomen voor de verzorging van aardappelen, vindt u in ons speciale artikel.

Vroege aardappelen groeien relatief snel, kunnen al in juni worden geoogst en zijn dan geschikt voor onmiddellijke consumptie. De voorgekiemde knollen kunnen al begin april voor het eerst worden geplant en bemest, als de grond voldoende is opgewarmd. Het planten en bemesten van late rassen voor de hoofdoogst in de herfst vindt daarentegen pas plaats van eind april tot begin mei. Uiterlijk na twee maanden moet u dan opnieuw bemesten om de aardappelen van optimale voedingsstoffen te voorzien. Om planten, bodem en dieren in de tuin te beschermen, kunt u het beste organische, langzaam vrijkomende mest in biologische kwaliteit gebruiken. De optimale hoeveelheid meststof kan variëren naargelang het product. Volg daarom altijd de instructies van de fabrikant.

Een kiemende aardappel wordt in de grond geplant
De eerste bemesting gebeurt het best bij het poten van de aardappel. [Foto: rodimov/ Shutterstock.com]

Tip van de pro: Voor een optimale start van de jonge aardappelplanten is het nuttig gebleken om al in de herfst wat verrotte mest of compost in de grond te werken.

Aardappelbemesting: Hoe en waarmee aardappelen bemesten?

Een rijke oogst is alleen mogelijk als u de aardappel voldoende bemest. Overbemesting of een onevenwichtige bemesting is echter ook ongewenst en kan ook leiden tot een verhoogde vatbaarheid van de plant voor aardappelziekten. Hieronder geven wij enkele mogelijkheden voor een optimale bevruchting.

Aardappelen biologisch bemesten

Zowel vanuit wetenschappelijk oogpunt als vanuit het oogpunt van duurzaamheid is het zinvol om in uw eigen tuin organische langzaam vrijkomende meststoffen te gebruiken. Deze bestaan voor een groot deel uit organisch materiaal, dat als voedsel dient voor de bodemorganismen en door hen geleidelijk wordt afgebroken. De aanwezige voedingsstoffen komen zo ter beschikking van de plant en tegelijkertijd wordt de bodemstructuur duurzaam verbeterd. Omdat er geen chemicaliën worden gebruikt, zijn de meststoffen ook bijzonder milieuvriendelijk.

Onze Plantura biologische tomatenmeststof voldoet aan al deze criteria en wordt bovendien gekenmerkt door zijn duurzame productie en eenvoudige dosering. Het nutriëntengehalte van de meststof is gebaseerd op de behoeften van zeer voedzame groenten. Het is daarom ook ideaal voor het bemesten van aardappelen. De korrelvorm zorgt er ook voor dat alle belangrijke voedingsstoffen op een natuurlijke manier beschikbaar zijn voor uw plant, zowel onmiddellijk als op lange termijn.

Onze Plantura organische universele meststof
Onze Plantura Organische Meststof zorgt ervoor dat alle belangrijke voedingsstoffen voor uw plant zowel direct als op lange termijn op natuurlijke wijze beschikbaar zijn.

Om ervoor te zorgen dat uw plant optimaal van voedingsstoffen wordt voorzien, hebben wij hieronder gedetailleerde instructies voor u opgesteld.

Organische langzaam vrijkomende meststof: Instructies en doseringen voor aardappelen

 • Voor het planten: verwerk 100 – 180 g/m² van onze Plantura Organische Tomatenmeststof in de bovenste grondlagen.
 • Na het planten goed water geven zodat de korrels kunnen oplossen.
 • Na 2 maanden opnieuw bemesten 80 – 120 g (7 – 10 volle eetlepels) per plant.
Plantura Organische Tomatenmeststof
Plantura Organische Tomatenmeststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Aardappelen bemesten met mineralen: Blauwe korrel, calciumcyaanamide en Co.

Minerale meststoffen zijn gemakkelijk oplosbaar en kunnen direct door de plant worden opgenomen. De gekozen hoeveelheid meststof moet echter worden aangepast aan de voedingsbehoeften van de plant. Dit kan met deze meststoffen relatief moeilijk zijn. Daarom is er ook een verhoogd risico op overbemesting en uitspoeling van voedingsstoffen. Bovendien zijn de mestzouten schadelijk voor het bodemleven: De hoeveelheid stikstofbindende bacteriën neemt af en regenwormen verdwijnen.

Aardappelen met minerale meststof
Deskundigen vermoeden dat minerale meststoffen plantenziekten bij aardappelen bevorderen [Foto: ESOlex/ Shutterstock.com]

De toepassing van kalkmeststoffen op aardappelen is ook onderwerp van controverse. Deskundigen zijn van mening dat de meststof plantenziekten bevordert. Voorstanders benadrukken echter de voordelen zoals hogere opbrengsten en kwaliteitsverbetering. De kalk verhoogt de pH van de grond en het ammonium voorziet de plant gedurende langere tijd van stikstof. Calciumcyaanamide, vaak aangeboden als “Perlka”, mag alleen voorzichtig worden gebruikt en vooral vroeg genoeg voor het planten (uiterlijk drie weken van tevoren). De hoge prijs van de meststof staat echter meestal niet in redelijke verhouding tot het effect ervan.

Aardappelen bemesten met huismiddeltjes

Beproefde huismiddeltjes en natuurlijke meststoffen uit de tuin kunnen ook helpen om uw aardappelen te voeden. Bij het planten kunt u wat compost over de knollen strooien voordat u ze met aarde bedekt. U kunt in de herfst ook compost of mest in de grond werken. Aangezien de grond in de winter begint te ontbinden, zijn de voedingsstoffen in het voorjaar onmiddellijk beschikbaar voor de plant. Tijdens de bloeiperiode kunt u ook zelf vloeibare mest voor uw planten maken. Vloeibare mest van brandnetel is rijk aan stikstof en wordt, indien aangevuld met een vloeibare mest van smeerwortel die rijk is aan kalium, een doeltreffende plantversterker. Het beste is om de vloeibare mest in een verhouding van 1:10 te verdunnen met water en de planten er eenmaal per week in de ochtend- of avonduren mee te besproeien.

Voor extra bewatering tijdens de bloeiperiode kan een stikstofrijke vloeibare brandnetelmest worden gebruikt. [Foto: Marina Onokhina/ Shutterstock.com]

Tip van een pro: Het effect van de plantensappen kan nog worden versterkt door ze te mulchen met brandnetel- en smeerwortelbladeren.

Samenvatting: Hoe en waarmee aardappelen bemesten?

 • De eerste bemesting moet al bij het planten worden uitgevoerd door compost of organische langzaam vrijkomende meststoffen in de grond te werken.
 • Biologische langzaam vrijkomende meststoffen – zoals onze Plantura biologische tomatenmeststof – bevorderen het bodemleven en voorzien de aardappelplant langdurig van voedingsstoffen.
 • Minerale meststoffen beloven een snel effect, maar brengen het risico van overbemesting met zich mee en zijn uiteindelijk schadelijk voor het bodemleven.
 • Natuurlijke meststoffen (compost, mest, plantendippers) voorzien de plant van extra voedingsstoffen.

Groenbemesting en vruchtwisseling bij aardappelen

Om de bodem te verbeteren kan in de herfst vóór het planten groenbemesters worden gezaaid. Bijzonder geschikt hiervoor zijn peulvruchten zoals erwten (Pisum), klaver (Trifolium) en wikken (Vicia). Ze transporteren voedingsstoffen (vooral stikstof) van diepere bodemlagen naar boven en maken tegelijkertijd met hun wortels de bodem los. Aangezien deze planten niet vorstbestendig zijn, sterven ze in de winter af en kunnen ze in het voorjaar in de grond worden gewerkt. Vanwege de grote behoefte aan voedingsstoffen wordt aanbevolen de aardappelen uiterlijk om de vier jaar in een ander bed te poten. Wanneer de vroege aardappelen zijn geoogst, kunt u het bed al in de zomer gebruiken voor andere groenten. Diverse soorten kool (Brassica) zijn bijvoorbeeld geschikte secundaire teelten. Afwisselend planten voorkomt eenzijdige verwijdering van voedingsstoffen uit de bodem en voorkomt de verspreiding van plagen – zoals de coloradokever (Leptinotarsa decemlineata) – voorkomen.

Een coloradokever zittend op een blad
Afwisselend planten kan aardappelkeverplaag voorkomen [Foto: Oleksandrum/ Shutterstock.com]

Tip van de pro: Aardappelen gedijen ook bijzonder goed in gemengde teelt. U kunt bijvoorbeeld spinazie tussen de rijen zaaien, deze later afsnijden en als mulch laten liggen. Dit bespaart u wieden en de wortels kunnen in de grond blijven als humusaanvulling.

Vergelijkbare berichten