Een langzaam vrijkomende meststof maakt het bemesten aangenamer en gemakkelijker. Maar wat is de juiste slow-release meststof? En wanneer en hoe pas je het toe?

De plant wordt bemest
Langzaam vrijkomende meststoffen geven voedingsstoffen met een vertraging van maanden vrij [Foto: Africa Studio/ Shutterstock.com]

Langzaam vrijkomende meststoffen, slow-release meststoffen of depotmeststoffen zijn meststoffen die speciaal voor de tuinbouw zijn ontwikkeld. Door speciale mechanismen hebben deze meststoffen een langdurig effect. Maar wat kenmerkt dergelijke langzaam vrijkomende meststoffen en hoe werken ze?

Inhoud

 • Effect en eigenschappen van organische langzaam vrijkomende meststoffen
 • Effect en eigenschappen van minerale langzaam vrijkomende meststoffen
 • Organische meststoffen met langzame afgifte
 • Langzaam vrijkomende minerale meststoffen
  • Enveloppen
  • Stikstofvormen
  • Stikstofstabilisatoren
 • Gebruik langzaam vrijkomende meststof: Wanneer? Hoeveel?
  • Wanneer langzaam vrijkomende meststoffen gebruiken?
  • Hoe lang gaat mest met langzame afgifte mee?
  • Hoe brengt u langzaam vrijkomende meststoffen aan?
 • Langzaam vrijkomende meststof voor coniferen, gazons en Co.
  • Langzaam vrijkomende meststof voor bloemen
  • Langzaam vrijkomende meststof voor coniferen
  • Langdurige meststof voor potplanten
  • Langdurige gazonbemesting

Langwerkende meststoffen werken in principe met verschillende mechanismen waarmee de werkingsduur kan worden verlengd. Hieronder vindt u meer informatie over het werkingsmechanisme en de eigenschappen van langzaam vrijkomende meststoffen.

Effect en eigenschappen van organische langzaam vrijkomende meststoffen

Organische langzaam vrijkomende meststoffen ontlenen hun duurzame werking aan het feit dat de voedingsstoffen stevig gebonden zijn. Dit betekent dat de voedingsstoffen niet direct beschikbaar zijn voor de planten en eerst door micro-organismen moeten worden afgebroken om voor de planten beschikbaar te komen. Deze afbraak door micro-organismen is ook afhankelijk van bodemwarmte, vocht en bodemlucht.

Man strooit kunstmest in de tuin
Organische meststoffen met langzame afgifte zijn een zeer goede keuze voor uw eigen tuin. [Foto: Simon Kadula/ Shutterstock.com]

Bovendien vindt deze afbraak natuurlijk niet van de ene op de andere dag plaats, waardoor organische meststoffen langzaam en mild werken. Vanwege deze werking, die niet alleen de planten versterkt maar ook actief een gezond bodemleven bevordert, zijn organische langzaam vrijkomende meststoffen een zeer goede keuze voor uw eigen tuin.

Effect en eigenschappen van minerale langzaam vrijkomende meststoffen

Minerale langzaam vrijkomende meststoffen werken daarentegen met andere mechanismen. Daartoe behoren coatings en langzaam werkende stikstofvormen of stabilisatoren, die de duur van het effect aanzienlijk kunnen verlengen. Wij zullen deze mechanismen straks nader toelichten in het hoofdstuk over minerale langzaam vrijkomende meststoffen. Bij veel minerale meststoffen krijgen de planten in één keer een grote hoeveelheid voedingsstoffen binnen en moeten ze vervolgens wachten op de volgende bemesting. Bovendien bestaat het risico dat de voedingsstoffen op deze manier worden weggespoeld en verloren gaan. Langzaam vrijkomende meststoffen bevatten stikstof, fosfor, kalium en vaak ook andere voedingsstoffen zoals magnesium, ijzer en, in kleine hoeveelheden, de even belangrijke sporenelementen. Ze zijn perfect aangepast aan de planten.

Organische meststoffen met langzame afgifte

Organische meststoffen, waarvan de nutriënten organisch gebonden zijn, behoren eigenlijk niet tot de groep van langzaam vrijkomende meststoffen in strikte zin. Bij dit type meststof is de afgifte van voedingsstoffen afhankelijk van de samenstelling, de biologische activiteit van de bodemorganismen en de opgebrachte hoeveelheid. Ook de vochtigheid en de temperatuur in de bodem zijn van invloed. Deze factoren beïnvloeden ook de bodemorganismen die de voedingsstoffen afbreken. Organische meststoffen omvatten mest en drijfmest, terwijl commerciële organische meststoffen hoornschaafsel, guano en schapenwol omvatten.

Plantura Organische Meststof Productassortiment
Onze Plantura organische meststoffen met langdurige werking versterken uw planten en bevorderen tegelijkertijd een gezond bodemleven.

Het langdurige effect komt voort uit het feit dat de voedingsstoffen in organische meststoffen niet rechtstreeks door de planten kunnen worden opgenomen, zoals bij veel minerale meststoffen het geval is. De voedingsstoffen moeten eerst worden afgebroken om beschikbaar te komen voor planten. Dit resulteert in een langer effect dat ook milder is. Daarom zijn ze geschikt voor de langdurige levering van voedingsstoffen aan planten – bijvoorbeeld onze hoofdzakelijk biologische Plantura Bio-meststoffen.

Minerale meststoffen met langzame afgifte

Minerale langzaam vrijkomende meststoffen hebben een langere werkingsduur als gevolg van bovengenoemde mechanismen. Door speciale coatings en stabilisatoren geven de meststoffen hun voedingszouten relatief langzaam af en garanderen zo een maandenlange werking. Deze voedingszouten zijn direct beschikbaar voor de planten na afgifte uit de korrels, alleen de afgifte wordt vertraagd.

Enveloppen

Alle meststoffen met “cote” in hun naam hebben een blijvend effect omdat ze omhuld zijn met organische en biologisch afbreekbare omhulsels. In het midden zitten de in water oplosbare voedingszouten, die eerst door dit omhulsel heen moeten dringen. Hoe dikker de bedekking, hoe langer het effect van langzaam vrijkomende meststoffen duurt, omdat de voedingszouten slechts langzaam in de bedekking doordringen. De meststoffen kunnen ook een zwavellaag hebben. Een dergelijke zwavelcoating vertraagt ook het vrijkomen van voedingsstoffen en garandeert zo een langdurige werking van de meststoffen.

Stikstofvormen

Vaak worden langzaam stromende stikstofvormen gebruikt, die een langere werking garanderen. Vaak zijn deze stikstofvormen slechter oplosbaar of duurt de omzetting door micro-organismen langer.

Aarde met regenworm
Organische langzaam vrijkomende meststoffen moeten eerst door micro-organismen worden afgebroken, maar zijn beter voor de gezondheid van de bodem. [Foto: photographyfirm/ Shutterstock.com]

De volgende vormen van stikstof worden vaak gebruikt in langzaam vrijkomende meststoffen: Ureum-formaldehyde, CD-ureum (crotonylideen-diureum) of IB-ureum (isobutylideen-diureum).

Stikstofstabilisatoren

Stabilisatoren voorkomen dat stikstof te snel wordt gemineraliseerd – zodat de omzetting van ammonium in nitraat wordt vertraagd. Dit gebeurt door remming van de Nitrosomonas-bacteriën, die daarbij geen schade ondervinden. Nitrosomonas veroorzaken de eerste stap van de nitrificatie, d.w.z. de omzetting van organisch gebonden stikstof of ammonium in nitraat. Dergelijke stabilisatoren zijn onder meer DIDIN en ENSAN.

Samenvatting Langzaam vrijkomende meststof:

 • De doeltreffendheid op lange termijn van minerale meststoffen met langzame afgifte wordt gegarandeerd door mechanismen zoals coatings en stabilisatoren.
 • Voedingsstoffen komen langzaam vrij
 • Na afgifte zijn de voedingsstoffen onmiddellijk beschikbaar voor de planten en hoeven ze niet te worden afgebroken zoals bij organische meststoffen met langzame afgifte het geval is.
 • Gemalen meststoffen kunnen gemakkelijk worden toegepast
 • Organische langzaam vrijkomende meststoffen hebben een milder effect dan minerale meststoffen
 • Organische langzaam vrijkomende meststoffen moeten eerst worden afgebroken door micro-organismen, maar zijn beter voor de gezondheid van de bodem.
 • Het langetermijneffect varieert van drie maanden tot een jaar.

Gebruik langzaam vrijkomende meststof: Wanneer? Hoeveel?

De effecten van langzaam vrijkomende meststoffen variëren sterk, afhankelijk van de gebruikte producten. De precieze werkingsduur van commerciële meststoffen staat meestal op de verpakking en in de productbeschrijving.

Wanneer langzaam vrijkomende mest gebruiken?

In principe is het niet mogelijk een algemeen perfect tijdstip voor bemesting te noemen. Dit hangt altijd af van de gebruikte meststof en de hoeveelheid voedingsstoffen in de bodem. In principe is bemesten in het voorjaar de beste manier om een goede start van het tuinjaar te garanderen.

De plant groeit en wordt bevrucht
Het perfecte moment om te bemesten hangt af van de gebruikte meststof en de hoeveelheid voedingsstoffen in de bodem. [Foto: matkub2499/ Shutterstock.com]

U kunt een langzaam vrijkomende meststof gebruiken vanaf het begin van de vegetatiefase, zelfs al in februari (wanneer de grond is ontdooid). Zo kunnen uw planten met volle kracht aan de vegetatie beginnen en worden ze tijdens hun ontwikkeling optimaal gevoed. Afhankelijk van de werkingsduur van uw langzaam werkende meststof is één toepassing in het voorjaar voldoende. Het is echter mogelijk dat u de meststof opnieuw moet gebruiken als het effect beperkt blijft tot bijvoorbeeld drie maanden. De toepassing is mogelijk van de lente tot de late zomer.

Hoe lang gaat langzaam vrijkomende meststof mee?

De duur van het effect van een dergelijke langzaam vrijkomende meststof varieert aanzienlijk. Langzaam vrijkomende meststoffen gaan drie maanden tot een heel jaar mee, afhankelijk van de leverancier en de gebruikte producten. U vindt hierover informatie op de productverpakking, maar let erop dat de duur meestal wordt berekend voor dagen bij 21 °C. Dit betekent dat een meststof met een duur van drie maanden een lange werking kan hebben. Dit betekent dat een meststof met een werking van drie maanden bij temperaturen boven 21 °C sneller wordt verbruikt en afgebroken – de werkingsduur wordt dus verkort.

Hier volgt een kort overzicht van de werkingsduur van verschillende langzaam werkende meststoffen:

 • Langzaam vrijkomende meststoffen met schapenwol zijn ongeveer vijf maanden werkzaam
 • Osmocote meststoffen werken tot zes maanden lang
 • Langzaam vrijkomende meststoffen met hoornschaafsel zijn ten minste drie maanden werkzaam
 • Langzaam vrijkomende minerale meststoffen zijn drie tot zes maanden werkzaam.

Hoe past u langzaam vrijkomende meststoffen toe?

Depotmeststoffen verschillen in hun toepassing niet van andere minerale meststoffen. U moet ze gelijkmatig op de te bemesten gebieden aanbrengen en licht inwerken. Voor nieuwe aanplantingen kunt u het beste langzaam vrijkomende mest gebruiken en de meststof gewoon in het plantgat doen.

Plantgat met meststof
De langzaam vrijkomende meststof kan gewoon in het plantgat worden gedaan. [Foto: Eag1eEyes/ Shutterstock.com]

Voor bloembakken en potplanten mengt u de langzaam vrijkomende meststof met de potgrond en zet u de planten in het grond-mestmengsel.

Samenvatting Breng langzaam vrijkomende meststoffen aan:

 • Langzaam vrijkomende meststof gelijkmatig aanbrengen
 • Deze meststoffen zijn bijzonder geschikt voor nieuwe aanplantingen
 • De langzaam vrijkomende meststof wordt gewoon door de plantgrond gemengd.
 • Een alternatief voor minerale langzaam vrijkomende meststoffen zijn onze voornamelijk organische Plantura bio-meststoffen.

Langzaam vrijkomende meststof voor coniferen, gazons en Co.

Er zijn veel verschillende planten in onze tuinen, die natuurlijk ook heel verschillende behoeften hebben. Er zijn ook verschillende producten op het gebied van langzaam vrijkomende meststoffen. Hier leggen we de basisverschillen tussen deze langzaam vrijkomende meststoffen uit.

Langzaam vrijkomende meststof voor bloemen

We verwachten dat onze bloemen hun mooiste bloemen voor ons laten zien. Maar dit werkt alleen als ze genoeg voedingsstoffen hebben om goed te groeien en te ontwikkelen. Als u bij het planten een langzaam vrijkomende meststof gebruikt, bespaart u zich de moeite om later opnieuw te bemesten. De langzaam vrijkomende meststof wordt gewoon aan het begin van het groeiseizoen aan de grond toegevoegd en, afhankelijk van hoe lang het duurt, moet u misschien in de zomer opnieuw bemesten. Voor bloembakken zijn meststaafjes ook ideaal voor een langdurige toepassing. Bloemenmeststoffen voor de lange termijn moeten stikstof, fosfor en kalium bevatten, evenals sporenelementen zoals calcium en magnesium voor het gebladerte. De behoefte hangt af van de betreffende bloemen en of het sterke of zwakke groeiers zijn.

Meng voor het planten de potgrond met de meststof. [Foto: Bochkarev Photography/ Shutterstock.com]

Onze Plantura biologische bloemenmest is een optimaal alternatief, gemaakt van overwegend biologische basisingrediënten. Deze bloemenmeststof heeft een NPK-verhouding van 4 – 2 – 7 en voorziet uw bloeiende favorieten van optimale voedingsstoffen. Gebruik voor bloembakken bijvoorbeeld 4 tot 6 gram per liter bloemenmest vóór het planten. Voor een eventuele verdere bemesting adviseren wij 4 gram per liter toe te passen.

Plantura Organische Bloemenmeststof
Plantura Organische Bloemenmeststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Coniferenmeststof op lange termijn

Vooral bij het planten van nieuwe bomen en struiken is het de moeite waard een langzaam vrijkomende meststof te gebruiken. Voeg het gewoon toe aan het plantgat zodat de coniferen goed van voedingsstoffen worden voorzien terwijl ze wortelen en beginnen te groeien. Zorg er wel voor dat de meststof voor coniferen naast stikstof, fosfor en kalium ook magnesium bevat, want een gebrek aan deze voedingsstof zorgt er vaak voor dat coniferen bruin worden. In dat geval is een behandeling met Epsomzout vaak de enige manier om het tekort te compenseren. Bovendien moet de gebruikte meststof chloridearm zijn, omdat coniferen vaak gevoelig reageren op een verhoogd chloridegehalte.

Langdurige meststof voor potplanten

Langzaam vrijkomende meststoffen zijn ook bijzonder geschikt voor planten in kuipen of balkonbakken. Bij het vullen van uw potten mengt u gewoon de langzaam vrijkomende meststof met uw potgrond en plaatst u de planten zoals gewoonlijk in het substraat. Een andere optie voor langdurige bemesting is het gebruik van meststokken. Meer informatie over het gebruik van meststokken vindt u hier in ons speciale artikel. Voor potplanten adviseren wij onze Plantura Organische Universele Meststof. Gebruik voor kamerplanten gewoon 3 tot 5 gram per liter potvolume bij het planten van een nieuwe plant en uw favoriete potplanten worden optimaal verzorgd.

Plantura Organische Universele Meststof
Plantura Organische Universele Meststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Meststof voor gazons op lange termijn

Vooral voor het gazon is een langdurige werking een groot voordeel, omdat u hiermee een hobbelige groei kunt voorkomen en een gelijkmatige ontwikkeling van het gazon kunt garanderen.

Onze Plantura organische gazonmeststoffen met langdurige werking voorzien uw gazon van de voedingsstoffen die het nodig heeft.

Een langzaam vrijkomende meststof is daar juist geschikt voor, omdat de voedingsstoffen niet in één keer, maar continu vrijkomen. Zo krijgt u een optimale groei en kunt u genieten van uw groen. Als u nog op zoek bent naar een organische herfstgazonmeststof of organische gazonmeststof, grijp dan naar onze Plantura organische gazonmeststoffen.

Plantura Organische Gazonmeststof
Plantura Organische Gazonmeststof

Vitaal, weelderig groen gazon,
Goed voor de bodem,
onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Vergelijkbare berichten