Wijzer planten: Uitleg en overzicht van de belangrijkste voorbeelden

Met behulp van indicatorplanten kun je snel te weten komen hoe een bodem is. Wij geven een overzicht en voorbeelden van indicatorplanten voor verschillende locaties.

Diverse indicatorplanten
Verschillende indicatorplanten wijzen op bepaalde bodemeigenschappen [Foto: AliaksaB/ Shutterstock.com]

Indicatorplanten, ook wel indicatorplanten genoemd, kunnen helpen om de bodem te analyseren. Maar wat zijn indicatorplanten precies? Wij leggen het principe erachter uit en geven in onze plantenindicatietabel talrijke voorbeelden van planten die u vertellen welke eigenschappen de tuingrond heeft.

Wat zijn indicatorplanten?

Indicatorplanten zijn verschillende soorten wilde planten die door hun aanwezigheid laten zien welke eigenschappen de bodem heeft. Het zijn niet de individuele planten die belangrijk zijn, maar eerder grotere assemblages van één plantensoort of meerdere soorten die vergelijkbare bodemeisen hebben. Als u de voorkeuren van de aanwezige planten kent, kunt u conclusies trekken over de grondsoorten en andere eigenschappen. Als er meer plantensoorten zijn die van voedselrijke bodems houden, kan worden aangenomen dat de bodem een hoger nutriëntengehalte heeft.

Brandnetel als indicatorplant
De indicatorplant brandnetel komt in grote populaties voor op voedselrijke bodems [Foto: Orest lyzhechka/ Shutterstock.com]

Indicatorplanten zijn een goede aanvulling op een bodemanalyse, omdat daarmee de locatie al bij benadering kan worden beoordeeld. Voor planten is echter nooit slechts één bodemeigenschap van belang, maar het samenspel van bodemtextuur, wateropslagcapaciteit, klei- en zandgehalte, pH-waarde en het voorkomen van voedingsstoffen. Het voorkomen van indicatorplanten toont vooral aan dat er voor deze plant ideale terreinkwaliteiten bestaan en dat hij zich dus sterk kan verspreiden en vermenigvuldigen. Indicatorplanten kunnen dus worden gebruikt voor een eerste visuele diagnose van de bodem, maar ze geven alleen aanwijzingen over de bodemeigenschappen. Precieze uitspraken zijn echter niet mogelijk, omdat ze ook op minder ideale plaatsen kunnen groeien.

Acht paardenstaarten
Heermoes is een indicatorplant voor schrale, zware bodems die vatbaar zijn voor wateroverlast. [Foto: Manfred Ruckszio/ Shutterstock.com]

Wat laten indicatorplanten zien?

Er zijn verschillende standplaatskenmerken die indicatorplanten in de tuin kunnen vertonen. Naast bodemtype, bodem-pH en watervoorziening kan het nutriëntengehalte worden geschat. Indicatorplanten kunnen onder meer op de volgende plaatsen wijzen:

  • Voedselarme bodems
  • Rijkdom aan voedingsstoffen
  • Hoog stikstofgehalte
  • Kalkrijke bodems/ hoge pH
  • Zure bodems/lage pH
  • Wateroverlast
  • Droogte
  • Lichte, zandige bodems
  • Zware, verdichte ondergrond
Paardenbloem als aanwijsplant
Paardenbloem is indicatorplant voor voedselrijke en zware bodems [Foto: Ihor Hvozdetskyi/ Shutterstock.com]

Tabel van belangrijke indicatorplanten

Verschillende indicatorplanten zoals madeliefjes (Bellis perennis) of boterbloem (Ranonkel) geven aanwijzingen over de bodemgesteldheid. Wij tonen u een overzicht van indicatorplanten en welke terreinkenmerken zij bijzonder goed aangeven.

Indicatorplanten voor arme bodems Heermoes (Equisetum arvense), bloedwortel (Potentilla erecta), Dost (Origanum), madeliefje, havikskruid (Hieracium), gewone akoniet (Ononis spinosa), weideboterbloem (Sanguisorba minor), bedstro (Galium), madeliefjes (Leucanthemum), steenkool (Sedum), Wilde Wortel (Daucus carota)
Indicatorplanten voor voedselrijke grond Canadese distel (Cirsium arvense), brandnetel (Urtica), braam (Rubus fruticosus), klimop (Glechoma hederacea), Kliswortel (Galium aparine), knoflookragskruid (Alliaria petiolata), paardenbloem (Taraxacum officinale), anjerwortel (Geum), touch-me-not (Impatiens), zoete klaver (Melilotus), dovenetel (Lamium), kippenkruid (Stellaria media), veldzuring (Rumex acetosa)
Indicatorplanten specifiek voor stikstofrijke grond Brandnetel, vingerhoedskruid (Veronica), franse wiet (Galinsoga), jichtkruid (Aegopodium podagraria), herdersbuidel (Capsella bursa-pastoris), ouderling (Sambucus), kamille (Matricaria recutita), melde (Atriplex), duizendblad (Achillea), dofbladige dok (Rumex obtusifolius), kippenkruid, wolfsmelk (Euphorbia)
Indicatorplanten voor kalkhoudende grond Pimpernel (Anagallis arvensis), akkerwinde (Convolvulus arvensis), maïs papaver (Papaver rhoeas), weideboterbloem, sluipende duizendknoop (Potentilla reptans), paddenstoelen (Linaria), adderkruid (Echium vulgare), agrimonie (Agrimonia eupatoria), goudsbloem (Calendula officinalis), dofbladige dok, cichorei (Cichorium intybus), weidesalie (Salvia pratensis), kraanvogel (Geranium pratense), Kidney Vetch (Anthyllis vulneraria)
Indicatorplanten voor zure grond Veldmunt (Mentha arvensis), arnica (Arnica), borstelgras (Nardus stricta), de waternavel, het madeliefje, de heide (Erica), kleine zuring (Rumex acetosella), mossen, klaverzuring (Oxalis), smalbladig wilgenroosje (Chamaenerion angustifolium)
Indicatorplanten voor wateroverlast Veldmunt, akkerpaardenstaart, ganzenklaver (Potentilla anserina), boterbloem, karwij (Carum carvi), moerasspirea (Filipendula ulmaria), mossen, kleine celandine (Ficaria verna), dotterbloem (Caltha palustris), moerasperen (Stachys palustris), bosengelwortel (Engelwortel sylvestris), weideknoop (Bistorta officinalis), weideschuimkruid (Cardamine pratensis)
Indicatorplanten voor droge grond Holle akkerbouwtand (Galeopsis), kamille van de verver (Anthemis tinctoria), kampion (Silene), steenbollensoorten, slangenkruid, quendel (Thymus), kraanvogel (Geranium), weidesalie, wolfsmelk, wondkruid…
Indicatorplanten voor lichte, zandige bodems Hazelklaver (Trifolium arvense), klaproos, toorts (Verbascum), duizendblad, rolklaver (Ornithopus), kippenkruid, wolfsmelk
Indicatorplanten voor zware, verdichte bodems Akkerdistel, heermoes, smeerwortel (Symphytum officinale), hoefblad (Tussilago), Kruipende boterbloem (Ranunculus repens), paardenbloem, stompbladige zuring, weegbree (Plantago)
Wijzerplant Zure plant
Zuring kan verschillende bodemtypes en pH-waarden aangeven, afhankelijk van de soort [Foto: Kazakov Maksim/ Shutterstock.com]

Om indicatorplanten te identificeren is een goede kennis van planten belangrijk. Gidsen over wilde kruiden en identificatieboeken kunnen ook helpen. Soms is het niet voldoende om alleen het geslacht te herkennen – zoals in het geval van de indicatorplant zuring (Rumex) – moet men ook de afzonderlijke soorten herkennen. Kleine zuring geeft bijvoorbeeld de voorkeur aan zure, eerder voedselarme bodems, terwijl weidezuring wijst op voedselrijke bodems en stompe ridderzuring wijst op kalkrijke, stikstofrijke tot verdichte bodems.

Planten spelen niet alleen een belangrijke rol bij de diagnose. Het seizoen kan ook worden bepaald door de planten die momenteel uitlopen, bloeien of rijpen. In onze fenologische kalender leggen we uit wanneer welk seizoen begint en hoe tuinieren volgens de fenologie werkt.