Er zijn veel aardappelziekten en -plagen. Heel vaak kunnen problemen echter worden voorkomen door een gevarieerde vruchtwisseling.

Aardappelplant met bruinrot
Een van de belangrijkste aardappelziekten is meeldauw of Phytophthora. [Foto: Elena Masiutkina/ Shutterstock.com]

De aardappel (Solanum tumberosum) kan door veel verschillende ziekteverwekkers worden aangevallen. Vooral het herplanten van de voedzame knollen op dezelfde plaats bevordert de besmetting en de verspreiding van de ziekteverwekkers via de grond of de knollen die in het bed achterblijven. Daarom moet voor en na het planten van aardappelen altijd een teeltpauze van 4 – 5 jaar in acht worden genomen. In dit artikel geven wij een overzicht van de belangrijkste aardappelziekten en -plagen, alsmede preventie- en bestrijdingsstrategieën.

Inhoud

 • Aardappelziekten in een oogopslag
  • Bacteriële aardappelziekten
  • Schimmelziekten van aardappelen
  • Virale ziekten
 • Gewone aardappelplagen

Aardappelziekten in een oogopslag

Hieronder vindt u de belangrijkste aardappelziekten, hun ziekteverwekkers, symptomen en bestrijdingsmaatregelen. Wij geven slechts een kort overzicht van zelden voorkomende ziekten, omdat deze in de hobbyteelt van weinig belang zijn.

Bacteriële aardappelziekten

Bacteriën veroorzaken vooral walmende, rottende plekken op aardappelen. Dit maakt de knollen vaak volledig oneetbaar. Voor bacteriële ziekten is de belangrijkste drager een besmette knol, dus de beste preventiestrategie is het kopen van gecertificeerd, gezond pootgoed.

 • Natte stengel- en knolrot (Pectobacterium carotovorum en Dickeya)Bacteriële verwelkingsziekte is ook bekend als zwartbenigheid. Vanaf half juni verwelken besmette aardappelplanten en krullen hun bladeren. De bacterie blokkeert de waterleidingen en veroorzaakt natrot op de zwartgeblakerde stengel, waardoor de scheuten gemakkelijk uit de grond kunnen worden getrokken. De binnenkant van de stengel is papperig en slijmerig. Bij de oogst beschadigde knollen ontwikkelen natrot in de opslag. Ze worden papperig zacht en worden van het gezonde weefsel gescheiden door een zwarte lijn. Directe controle is niet mogelijk. Gebruik als preventieve maatregel alleen aangewezen pootaardappelen, plant de knollen niet te vroeg of te laat en verwijder aangetaste planten samen met de knollen. Na voorzichtig oogsten laten drogen en in de opslag regelmatig controleren.
Aardappel met zwartbenigheid
Zwartbenigheid en natrot bij aardappelen wordt veroorzaakt door bacteriën [Foto: XlllllXllllX/ Shutterstock.com]

Andere aardappelbacteriën zijn:

 • Ringrot (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus)Bacterieel ringrot: op aardappelknollen treden niet-specifieke symptomen op zoals verwelking, chlorose of omkrullen van de bladeren. Bacterieel ringrot kan alleen duidelijk worden vastgesteld door de doorgesneden knollen te bekijken. Hier is enkele millimeters onder de huid een bruine verkleuring van de knollen te zien. Dergelijke knollen worden vaak aangetast door andere ziekteverwekkers en gaan rotten. Runderrot is een quarantaineziekte die gemeld moet worden!
 • Slijmziekte (Ralstonia solanacearum)Ook hier verschijnen aspecifieke symptomen van de ziekte op de plant, maar in de knol komt een witachtig bacterieslijm uit eveneens gebruinde leidingen. De slijmziekte is een quarantaineziekte met meldingsplicht!
Knol met ringrot
Ringrot en slijmziekte veroorzaken een bruine verkleuring van de leidingen in de knollen. [Foto: XlllllXllllX/ Shutterstock.com]

Schimmelziekten van aardappelen

Schimmels veroorzaken veel verschillende ziekten op aardappelen. De beste manier om ze te bestrijden is preventie. Bij sommige ziekten helpt echter geen enkele gewasbeschermingsmaatregel zodra de symptomen zich voordoen.

Preventie van schimmelziekten op aardappelen:

 • Kies rassen met een lage gevoeligheid
 • Verwijder in een vroeg stadium doorgegroeide aardappelen van het vorige jaar
 • Het voorkiemen van knollen om eerder te kunnen oogsten vóór de aantasting
 • Kies brede rijen en plantafstanden voor een goede droging
 • Breng een uitgebalanceerde meststof aan
 • Oogst alleen gerijpte knollen met een stevige schil
 • Tegen bodemschimmels: Brede vruchtwisseling; gebruik gezond plantmateriaal
 • Bij acute aantasting: Besmet plantenweefsel bij het huisvuil doen; goedgekeurde sprays gebruiken.

De volgende schimmelziekten zijn belangrijk in de hobbyteelt:

 • Colletotrichum verwelking (Colletotrichum coccodes)Schimmel in de bodem, waardoor hele scheuten afsterven, vooral in warme en droge jaren. De bladeren verdorren, worden snel bruin en drogen uit aan de stengel, die vaak nog groen is. Er verschijnen kleine zwarte vlekken aan de basis van de stengel, de wortels zijn broos en verrot. Ook de knollen kunnen worden aangetast.
 • Aardappelschurft (Streptomyces schurft): De roggenschimmel komt van nature in de grond voor en infecteert de aardappelknol van juni tot juli, bij voorkeur op droge, kalkhoudende grond. Bij infectie vertonen de knollen een kurkachtig-pocketachtig oppervlak met deels netvormige scheuren, maar geen sporulatie. Aardappelschurft is alleen visueel significant, aangezien het de smaak noch de opbrengst aantast. Aardappelschurft kan gemakkelijk worden voorkomen door resistente rassen te planten. Bovendien kan het bodemleven worden bevorderd als concurrent van de ziekteverwekker. Het bekalken van de grond vóór het planten van de aardappelen moet worden vermeden.
Aardappel met aardappelschurft
Aardappelschurft veroorzaakt alleen oppervlakkige veranderingen, de smaak blijft onveranderd [Foto: Grandpa/ Shutterstock.com]
 • Late ziekte (Phytophthora infestans)De ziekte, ook bekend als aardappelbruinrot, wordt overgedragen door een eischimmel (oomycete) die overwintert in besmette knollen op het veld. De eerste symptomen verschijnen vanaf eind juni, afhankelijk van het weer. Op de aardappelbladeren ontstaan geelachtige, snel donker wordende vlekken en aan de onderkant van de bladeren verschijnt een grijswit schimmelgazon. Na verloop van tijd raakt de hele plant geïnfecteerd en sterft af. De knollen vertonen verzonken, grijsblauwe, harde plekken; onder de huid is het weefsel hard en donkerbruin verkleurd.
Geoogste aardappelen met bruinrot
Bruinrot kan ook voor het eerst optreden tijdens de opslag en veroorzaakt loodkleurige weefselveranderingen [Foto: Thy/ Shutterstock.com]
 • Poederschurft (Spongospora subterranea)Schimmelziekte, vooral bij vochtig en koel weer en op grotere hoogte. Op de knollen verschijnen donkere, wratachtige bulten en verhogingen, die later barsten en zwarte sporen afgeven. In de eigen tuin verspreidt poederschurft zich via aardappelschillen op de compost of knollen die van het vorige jaar in de grond zijn achtergebleven. Besmette knollen en hun resten moeten daarom bij het huishoudelijk afval worden gedaan. Een ruime vruchtwisseling, weinig gevoelige rassen en gezond plantgoed zijn de beste bestrijdingsmethoden.
 • Droogrot of witrot (Fusarium): Opslagziekte waarbij zich op de knollen wit schimmelmycelium vormt en daaronder diepe, droge rotting. De ziekteverwekkers dringen de aardappelen binnen via verwondingen tijdens de oogst of via aanhangende bodemresten.
Aardappel met witrot
Witrot wordt in de winkel veroorzaakt door Fusarium-schimmels [Foto: XlllllXllllX/ Shutterstock.com]
 • Wortelrotziekte of bietenrot (Rhizoctonia solani): Aardappelziekte die donkere, oppervlakkige vlekken op de knollen en verzonken, bruine vlekken op de stengel veroorzaakt. De planten groeien belemmerd en produceren slechts enkele scheuten. Een witachtige schimmellaag (“witheid”) kan aan de basis van de stengel ontstaan, en soms krullen de bladeren van de scheuttop omhoog (“tipkrullen”). De ziekteverwekker wordt door de bodem overgedragen; alleen een verandering van gebied en een brede vruchtwisseling voorkomen een hernieuwde besmetting.
Aardappelplant met droogtevlekziekte
Droogtevlekziekte veroorzaakt droogtevlekken op oudere bladeren [Foto: Lertwit Sasipreyajun/ Shutterstock.com]

Andere schimmelziekten van aardappelen zijn:

 • Droogtevlekziekte (Alternaria solani): Schimmelziekte voornamelijk op late aardappelen. Vanaf juni verschijnen op de oudere bladeren scherp gedefinieerde, ronde, bruine vlekken, die kunnen uitbreken. Op de knol verschijnen afgebakende verzonken, bruinachtige vlekken met stevig weefsel.
 • Grijze schimmel (Botrytis cinerea)Deze schimmelziekte veroorzaakt grijsachtige vlekken op dood weefsel van de bladeren, vooral na een droge periode bij koel en vochtig weer. Het hoeft niet te worden behandeld in aardappelen, omdat het bij droger weer vanzelf verdwijnt.
 • Aardappelkanker (Synchytrium endobioticum)Quarantaineziekte met meldingsplicht, veroorzaakt door een bodemschimmel. Op de knollen en deels op de stengels verschijnen bolvormige, bloemkoolachtige groeisels, die later gaan rotten en vergaan.
 • Stengelrot (Sclerotinia sclerotiorum): Ziekte die meer voorkomt in het noorden van Duitsland, waarbij het mycelium van de schimmel delen van de stengel bedekt. Bovendien verschijnen er donkere, ronde, hardnekkige formaties, de sclerotia. De geïnfecteerde stengels buigen gemakkelijk bij wind of onweer.
Stam met Sclerotinium verwelking
Sclerotinium verwelking valt de stengel van aardappelen aan en vormt kleine ronde sclerotia [Foto: XlllllXllllX/ Shutterstock.com]

Virusziekten

Viroses op aardappelen worden voornamelijk overgedragen door zuigende plagen, vooral bladluizen (Aphidoideae) en sommige plantenbeschadigende nematoden (Trichodorus en Paratrichodorus) worden doorgegeven. Ze veroorzaken groeistoornissen, vaak ook bladsymptomen en opbrengstverliezen tussen 10 en 80 %. Resistente rassen, gecertificeerd plantgoed en een ruime vruchtwisseling zijn nuttige maatregelen vóór het planten. Virussen kunnen ook worden overgedragen via mechanische verwondingen, bij het opstapelen, schoffelen, enz. Besmette planten moeten zorgvuldig worden verwijderd, maar hun knollen kunnen zonder aarzeling worden gegeten.

 • Bladrol ziekte (Potato Leaf Roll Virus PLRV)Virusziekte met typische omhoog gerolde bladeren en vergeling. De planten zijn duidelijk kleiner en hebben een steile bladstand, het loof is stug en ruisend. Opbrengstverliezen tot 80 % zijn mogelijk.
 • IJzervlek (Tobacco Rattle Virus TRV): De aardappelziekte ijzervlek wordt overgedragen door vrijlevende nematoden die eerder zijn aangetroffen op besmette wilde kruiden zoals kippenkruid (Stellaria media) of herdersbeurs (Capsella bursapastoris) hebben gezogen. De vaak samengedrukte scheuten vertonen zelden symptomen op de bladeren en ook de opbrengst lijdt er nauwelijks onder. In doorgesneden knollen zijn echter zwartgrijze vlekken en verzonken ringen zichtbaar.
 • Tabaksribziekte (Aardappel Y Virus)De wereldwijd belangrijkste aardappelviroos veroorzaakt donkerbruine, necrotische vlekken op de onderkant van de bladeren en een lichte mozaïekchlorose. De bladeren kunnen volledig afsterven, soms worden de knollen aangetast en vertonen ze donkere vlekken, die echter niet zo diep doordringen als de ijzervlek.
Besmetting met aardappelvirussen
Aardappelvirussen veroorzaken soortgelijke symptomen en zijn niet gemakkelijk van elkaar te onderscheiden [Foto: Chad Hutchinson/ Shutterstock.com]

Door de bodem overgedragen ziekteverwekkers kunnen de aardappelteelt op een perceel jarenlang onrendabel maken. Een echt alternatief is kweken in potten, omdat de meeste plagen hier geen toegang krijgen. Onze Plantura biologische tomaten- en groentegrond is ook geschikt voor de aardappelteelt. Het heeft een hoog compostgehalte, is extra voorbemest en levert belangrijke voedingsstoffen voor de eerste weken na het planten.

Plantura Biologische Tomaten & Groente Grond
Plantura Biologische Tomaten- en Groentengrond

Biologisch, turfvrij & klimaatvriendelijk:
Voor alle groenten en zacht fruit,
zorgt voor een rijke &; aromatische oogst, onschadelijk voor mens &; dier

Koop hier!

Gewone aardappelplagen

Verschillende plagen veroorzaken voedingsschade aan aardappelen, soms alleen aan de plant, maar vaak ook aan de smakelijke knollen. Wij presenteren de meest voorkomende aardappelplagen en geven tips om ze te voorkomen en te bestrijden.

 • Bladluizen (Aphidoideae): De kleine, zuigende insecten kunnen de bladeren van aardappelen vervormen. In het veld worden de kleine insecten echter snel vernietigd door nuttige insecten zoals lieveheersbeestjes (Coccinellidae), gaasvlieglarve (Chrysoperla carnea) en co. gedecimeerd en zo in toom gehouden.
 • Draadwormen (Agriotes)De diepgele, enkele millimeters lange keverlarven eten diepe tunnels in de voedzame knollen. Een plaag van draadwormen op aardappelen kan sterk worden verminderd door grondbewerking, een vroege oogst (vroeg ras en voorkieming) en een evenwichtige vruchtwisseling met een teeltpauze van 4 – 5 jaar.
Voedersporen op aardappelen
Draadwormen in aardappelen eten tunnels kriskras door de knol [Foto: Nataliia Kuznetcova/ Shutterstock.com]
 • Regenwormen (Agrotis): De rupsen van motten leven bij voorkeur in lichte, warme grond en kunnen ernstige voedingsschade aan aardappelknollen veroorzaken. De grijsbruine, tot 5 cm lange, glanzende rupsen krullen op bij aanraking. De motten leggen hun eitjes ook op onkruid, dus het schoffelen van de aardappelrijen is een belangrijke preventieve maatregel. Acute aantasting van regenwormen op aardappelen kan worden behandeld met nematoden van het geslacht Steinernema capsicae die eenvoudig in water worden geroerd en met een gieter worden verspreid. U kunt hiervoor bijvoorbeeld onze Plantura SC aaltjes gebruiken.
 • Coloradokever (Leptinotarsa decemlineata): De kever overwintert in de grond en legt zijn eitjes aan de onderkant van de bladeren kort nadat de eerste aardappelscheuten verschijnen. De larven van de coloradokever eten binnen twee tot drie weken hele aardappelplanten op. De olie van de neemboom (Azadirachta indica), bijvoorbeeld in de vorm van onze Plantura Pest Control Neem, kan worden gespoten tegen de larven van de Coloradokever in de jonge larvale stadia L1 – L3. Een dagelijkse controle van de planten is dus bijzonder belangrijk om de gevoelige stadia niet te missen. Coloradokevers en hun larven kunnen worden verzameld als ze al te groot zijn voor een neembehandeling.
Coloradokever
De larven van de coloradokever kunnen in korte tijd het hele loof verorberen. [Foto: Digihelion/ Shutterstock.com]
 • Cystevormende aardappelcysteaaltjes (Globodera)Als aardappelen te weinig jaren na elkaar worden geplant, kunnen schadelijke aaltjes zich koloniseren en de wortels van de planten herhaaldelijk aantasten. Een ernstige aantasting wordt aangegeven door groeistoornissen en vergeling van de bladeren. Kleine, bruinachtige cysten verschijnen op de wortels en kunnen tot 15 jaar in de grond overleven. De aardappelplant brengt tot 50% minder op. Een ruime vruchtwisseling zonder andere waardplanten en resistente rassen voorkomen een aaltjesplaag.
 • Woelmuizen (Arvicolinae): Verschillende soorten Arvicolinaevooral de veldmuis (Microtus arvalis) knagen aan de aardappelknollen en kunnen grote schade aanrichten. Bovengronds kunnen individuele scheuten verwelken en afsterven omdat hun wortels zijn doorgesneden. In ons speciale artikel leest u alles over de knaagdieren en hoe u woelmuizen kunt verjagen.

Veel aardappelziekten kunnen worden voorkomen of beperkt door goede vruchtwisseling en gemengde teelt in plaats van monocultuur. We geven tips waar je op moet letten bij gemengde teelt in aardappelen en welke plantburen geschikt zijn.

Vergelijkbare berichten