Niet alle bonen hebben na het planten extra voedingsstoffen nodig. We laten zien welke bonen ze nodig hebben en waar je op moet letten bij het bemesten.

Bonen teelt
Voedingsstoffenvoorziening speelt een belangrijke rol voor een goede oogst

Of tuinbonen (Phaseolus vulgaris) of veldbonen (Vicia faba) (ook wel tuinbonen genoemd) – In geen enkele tuin mogen geen bonen ontbreken. Ze leveren waardevolle plantaardige eiwitten en zijn goed voor de tuinaarde. Ze hebben het graag zonnig en warm in de tuin en geven de voorkeur aan een humusrijke en diepe grond. Als u hierop let, bent u verzekerd van een rijke bonenoogst. Maar naast de juiste locatie en de ideale bodem speelt ook een goede toevoer van voedingsstoffen een doorslaggevende rol voor de opbrengst, want niet alle bonen hebben dezelfde behoefte aan voedingsstoffen. En sommige soorten hebben zelfs bijna geen bevruchting nodig.

Inhoud

 • Moet je bonen bemesten?
 • Wanneer bonen bemesten?
 • Bonen bemesten in het bed
 • Bonen bemesten in een pot
 • De juiste meststof voor bonen
  • Bonen hoofdzakelijk biologisch bemesten
  • Bemest bonen mineraal
  • Bonen bemesten met huismiddeltjes

Moet je bonen überhaupt bemesten? En wanneer bevrucht je ze? Welke meststoffen zijn geschikt en wat is de beste aanpak? Wij hebben deze vragen voor u beantwoord in dit artikel.

Moet je bonen bemesten?

Bonen behoren tot de familie van de peulvruchten (Fabaceae) en zijn peulvruchten. Peulvruchten hebben de prachtige eigenschap een symbiose aan te gaan met knobbelbacteriën. Deze zijn in staat atmosferische stikstof te fixeren en toegankelijk te maken voor de plant. Dit betekent dat stikstofarme bodems worden verbeterd en dat de bodemvruchtbaarheid dus behouden blijft. Moeten bonen dan überhaupt bemest worden?

Sperziebonen in het bed
Dankzij hun symbiose met knobbelbacteriën houden bonen de bodemvruchtbaarheid op peil [Foto: Mathia Coco/ Shutterstock.com]

Voordat bonen zichzelf van stikstof kunnen voorzien, moet u de planten over de eerste hongerperiode na het planten heen helpen. Zodra hij een handbreedte hoog is, regelt de boon zelf de stikstofvoorziening. Bovendien hebben bonen niet alleen stikstof nodig, maar ook andere belangrijke voedingsstoffen om te groeien, zoals fosfor en kalium. Bevruchting kan dus zinvol zijn.

Bovendien zijn niet alle bonen hetzelfde wat hun vereisten betreft. De laag groeiende struikbonen (Phaseolus vulgaris var. nanus) zijn lage groeiers en daarom erg zuinig. Ze hebben geen bemesting nodig na het planten. De klim- en hoogstokbonen (Phaseolus vulgaris var. vulgaris) daarentegen zijn middelgrote voedsters en iets veeleisender. Ze hebben ook een beetje mest nodig tijdens het groeiseizoen en zullen dan een rijke oogst opleveren.

Wanneer bonen bemesten?

Bonen kunnen zowel buiten als in een kas of pot worden geteeld. Al bij het planten van de bonen moet u ervoor zorgen dat de grond wordt verrijkt met voldoende voedingsstoffen. Op een plaats met magere grond kunt u de grond vóór het planten verrijken met rijpe compost of een meststof met een organische langetermijnwerking. Met onze Plantura Biologische Tomatenmeststof creëert u vanaf het begin optimale omstandigheden voor de teelt van uw bonen. Dit heeft niet alleen een positief en zacht effect op alle soorten bonen, maar ook op de bodem en de dieren in uw tuin. De korrels van onze Plantura-meststoffen lossen op bij toevoeging van water tijdens het besproeien en worden vervolgens afgebroken door nijvere micro-organismen in de bodem. Deze maken de voedingsstoffen beschikbaar voor planten en geven ze langzaam en voorzichtig af aan de plant.

Daarna hebben struik- en veldbonen geen bemesting meer nodig. Nu zijn de stikstofbacteriën actief en voorzien de planten van voedingsstoffen. De situatie is anders voor snijbonen. Ze zijn blij met extra bemesting tijdens het groeiseizoen. Hier kunt u opnieuw bemesten bij de eerste bloei. Indien nodig opnieuw bemesten tot aan de oogst.

Plantura Organische Tomatenmeststof
Plantura Organische Tomatenmeststof

Effectief effect op lange termijn,
goed voor de bodem, onschadelijk voor mens, dier & natuur

Koop hier!

Wanneer bonen bemesten?

 • Alle bonen: Basisbemesting in het voorjaar bij het planten in de tuin
 • Struik- en veldbonen: Geen verdere bevruchting
 • Snijbonen: Na de bloei en nogmaals naar behoefte tot de oogst

Bemest bonen in het bed

U kunt de vorstgevoelige bonen in het tuinbed planten vanaf half mei, na de IJsheiligen. In de kas voelen bonen zich al vanaf half april thuis. Hoewel struik- en veldbonen weinig voedingsstoffen nodig hebben, is een basisbemesting vóór het planten voor deze bonen noodzakelijk. Voor stokbonen is dit absoluut noodzakelijk. Om stikstof echt goed te kunnen binden, hebben de knobbelbacteriën voldoende fosfor nodig. Hiervoor wordt gezorgd door de basisbemesting wanneer ze in de tuin worden geplant.

Bereid de grond dus goed voor op de bonen voor het planten. Doe wat meststof in korrelvorm – bijvoorbeeld onze Plantura biologische tomatenmeststof – in het plantgat en vergeet niet voldoende water te geven. U kunt ook bijzonder schrale of slecht gestructureerde bodems verrijken met een beetje compost. Deze natuurlijke meststoffen voorzien uw bonen niet alleen van waardevolle voedingsstoffen, maar helpen ook de bodemstructuur te verbeteren en daarmee ook het waterbergend vermogen en de warmteopslag van de bodem.

Veld- en struikbonen hoeven vanaf nu niet meer bemest te worden. Na de bloei opnieuw bemesten. Afhankelijk van de behoefte kan na ongeveer zes tot acht weken opnieuw een kleine hoeveelheid mest aan de pronkbonen worden gegeven.

Hoe bonen te kweken in het bed meststof?

 • Geef de bonen bij het planten meststoffen met een organische langetermijnwerking.
 • Werk in magere, structuurarme bodems compost in de bodem.
 • Geef goed water zodat de korrels kunnen oplossen.
 • Bemest stokbonen na de bloei met een beetje kunstmest
 • Zo nodig na 6-8 weken opnieuw bemesten.
Sperziebonen in een pot
Voor het planten in de pot moet wat meststof worden toegevoegd. [Foto: imagefingerprint/ Shutterstock.com]

Bonen in de pot bemesten

Als het substraat dat u in de pot of balkonbak gebruikt niet al voorbemest is, is het zinvol het substraat met voedingsstoffen te verrijken voordat u gaat planten of zaaien. Doe dit door een langzaam vrijkomende meststof in korrelvorm – zoals onze Plantura Organische Tomatenmeststof – in het substraat te verwerken. Geef het substraat na het planten of zaaien goed water, zodat de planten zich goed kunnen ontwikkelen en de korrels kunnen oplossen.

Zelfs in potten nemen struik- en veldbonen genoegen met de basisbemesting en groeien ze heel goed zonder verdere giften. Maar net als in de perk moeten pronkbonen in potten het hele groeiseizoen worden bemest. De eerste meststof wordt toegediend na de bloei. Afhankelijk van het type meststof dat u kiest, variëren de intervallen tussen de bemestingen. Met een meststof met een organische langetermijnwerking, zoals onze Plantura Organische Tomatenmeststof, is het voldoende als u elke vijf tot zeven weken in kleine hoeveelheden bijmest. Met een minerale vloeibare meststof zijn de intervallen korter; u moet om de drie tot vijf weken opnieuw bemesten.

Hoe worden bonen in potten bemest?

 • Werk bij het planten met langzaam vrijkomende meststoffen.
 • Houd het substraat vochtig zodat de korrels kunnen oplossen.
 • Bemest geen struik- en tuinbonen meer
 • Bemest stokbonen elke 5 – 7 weken met meststof met organische langetermijnwerking
 • U kunt ook om de 3 tot 5 weken bemesten met een minerale vloeibare meststof.
Bonen bloemen
Bemesting helpt bonen te bloeien en vruchten te dragen

De juiste meststof voor bonen

Welke meststof u voor uw bonen gebruikt, bepaalt u natuurlijk zelf. Er zijn immers veel verschillende manieren waarop u uw bonen optimaal van voedingsstoffen kunt voorzien. Om u te helpen beslissen, hebben wij hieronder enkele aspecten voor u samengevat waarmee u rekening moet houden bij het kiezen van een meststof.

Bonen hoofdzakelijk biologisch bemesten

Als stokbonen te weinig worden bemest, heeft dat een negatief effect op de oogst. Overbemesting of een onevenwichtige en onjuiste toevoer van voedingsstoffen schaadt zowel de plant als het milieu. Bovendien hebben de knobbelbacteriën aan de wortels van alle bonensoorten voldoende voedingsstoffen nodig om voldoende stikstof te kunnen binden. Fosfor moet voor dit doel zo lang mogelijk beschikbaar zijn – zelfs na bemesting. Een meststof met organische langetermijnwerking biedt wat deze aspecten betreft een groot voordeel. Dankzij de korrelvorm kan het gemakkelijk worden gedoseerd en wordt het risico van overbemesting beperkt. Door het langetermijneffect komen de fosfor en de andere voedingsstoffen geleidelijk vrij en zijn ze langer beschikbaar voor zowel de plant als de bacteriën.

Verdere voordelen van meststoffen met organisch langetermijneffect:

 • Activering van het bodemleven en duurzame verbetering van de bodemstructuur
 • Bijzonder milieuvriendelijk door het ontbreken van chemicaliën

Onze Plantura biologische tomatenmeststof met biologische langetermijnwerking voldoet tot volle tevredenheid aan deze criteria en biedt zo de ideale voedingsstoffenvoorziening voor uw bonen. Naast stikstof bevat het ook voldoende kalium en fosfor. Deze zijn verantwoordelijk voor een goede wortelvorming en de weerstand van de kleine boontjes. Bovendien is de meststof bijzonder grondstofvriendelijk en duurzaam dankzij het gebruik van residuen uit de levensmiddelen-, luxe- en diervoederindustrie. Doordat synthetische ingrediënten worden vermeden, is de meststof ook klimaatvriendelijk.

Bonenplant met tomatenmest van Plantura
Onze Plantura Biologische Tomatenmeststof voorziet uw bonen van een ideale voorraad voedingsstoffen.

Bemesting met biologisch langetermijneffect – instructies en doseringshoeveelheden voor bonen:

 1. Voor het planten: verwerk 15 – 35 g/m² (1 tot 3 eetlepels) van onze Plantura Organische Tomatenmeststof in de bovenste grondlagen of meng ongeveer 1 g/liter (1/4 theelepel) door het substraat voor een potcultuur.
 2. Geef de grond na het planten goed water zodat de korrels kunnen oplossen.
 3. Voor stokbonen moet u na de bloei nogmaals 10 – 30 g/m² (1 tot 2 opgehoopte eetlepels) bemesten of ongeveer 1 g/liter voor een potcultuur.
 4. Herhaal deze bemesting in het tuinbed na 6 – 8 maanden, in de pot na 5 – 7 weken.

Bonen bemesten met mineralen

Blauwe korrel, vloeibare meststof en co. bieden het voordeel dat de voedingsstoffen uit de meststof onmiddellijk beschikbaar zijn voor de planten en niet eerst door bacteriën moeten worden omgezet, maar minerale meststoffen zijn niet geschikt voor bonen. Ze bevatten meestal veel te veel stikstof, die de bonen niet nodig hebben. De overbodige voedingsstoffen kunnen niet worden opgenomen en vervuilen dan de bodem en het water. Uiteindelijk schaadt dit ook de plant. Organische meststoffen met een langetermijneffect daarentegen voorzien bonen gedurende langere tijd van alle belangrijke voedingsstoffen en zijn veel vriendelijker voor dier, mens en milieu.

Bonen bemesten met huismiddeltjes

Helaas zijn huismiddeltjes voor het bemesten van bonen meestal nogal ongeschikt. Mest of vloeibare brandnetelmest zijn niet goed voor bonen, omdat ze te veel stikstof bevatten, die de planten niet nodig hebben. Beter geschikt is goed verrotte compost. Dit bevat niet alleen belangrijke voedingsstoffen voor uw bonen, maar zorgt ook voor een betere bodemstructuur en een actief bodemleven.

Voordat u uw bonen kunt bemesten, moeten ze natuurlijk eerst worden geplant. Hoe u dit doet en waar u op moet letten, leest u in ons speciale artikel over het planten van bonen.

Vergelijkbare berichten