Elk voorjaar rijst dezelfde vraag: waar zet ik wat in mijn moestuin? Een geplande vruchtwisseling lost niet alleen dit probleem op, maar biedt ook andere voordelen.

Groentetuin
Vruchtwisseling in de moestuin heeft vele voordelen [Foto: Phil Darby/ Shutterstock.com]

Vruchtwisseling kan worden gedefinieerd als de geplande opeenvolging van verschillende gewassen op een veld of in een moestuin. Maar wat is een verstandige vruchtwisseling in een moestuin, waar moet je op letten bij het plannen van je vruchtwisseling in de tuin en hoe begin je met vruchtwisseling? In dit artikel wordt het principe van vruchtwisseling in eenvoudige bewoordingen uitgelegd. U vindt er ook een vruchtwisselingstabel voor groenten en tips voor bijvoorbeeld vruchtwisseling met aardbeien.

Inhoud

 • Gewasrotatie eenvoudig uitgelegd
 • Voordelen van vruchtwisseling in de tuin
 • Vruchtwisselingstabel voor de moestuin

Gewasrotatie eenvoudig uitgelegd

Meer dan 1000 jaar geleden wisten de boeren al dat monoculturen en het herhaaldelijk verbouwen van een gewas op een veld de bodem zouden uitputten en zouden leiden tot een toename van ziekten en plagen. Daarom ontwikkelden zij de drie-velden landbouw. Hier werd een wintergraan gevolgd door een zomergraan, waarna de grond een jaar kon rusten in de vorm van braak.

Koolveld
Monoculturen lekken de bodem uit, zijn slecht voor insecten en maken ze vatbaarder voor ziekten. [Foto: Gabriele Rohde/ Shutterstock.com]

Natuurlijk wordt er geen graan verbouwd in de tuin, maar toch kun je iets leren van deze oude praktijk. Drie- of viervelds landbouw is ook geschikt voor de tuin.

Daartoe moet men eerst weten dat groenten in 3 klassen worden ingedeeld:

 • Sterke eters: Ze halen veel voedingsstoffen uit de bodem. Daarom moeten de bedden voor deze gewassen al in de herfst worden voorbemest met compost. Bovendien moeten ze tijdens de teelt regelmatig worden bemest. Alle grote kolen, bijvoorbeeld, behoren tot de groep van de zware voeders (Brassica), komkommers (Cucumis sativus), courgettes (Cucurbita pepo covar. giromontiina) en tomaten (Solanum lycopersicum).
 • Middelmatige eter: Deze hebben minder voedingsstoffen nodig dan zware groeiers, dus voor sommige van hen volstaat het om het bed in de herfst met compost voor te bereiden. Middelmatige groeiers zijn onder meer koolrabi (Brassica oleracea var. gongylodes L), bieten (Beta vulgaris subsp. vulgaris), vele slasoorten en sommige schermbloemigen zoals wortelen (Daucus carota subsp. sativus) en pastinaak (Pastinaca sativa).
 • Zwakke eter: Ze hebben niet veel voedingsstoffen nodig en overbemesting kan voor sommige gewassen zelfs schadelijk zijn. Peulvruchten zoals bonen (Phaseolus vulgaris) en erwten (Pisum sativum) leiden tot een accumulatie van stikstof in de bodem dankzij een symbiose met stikstofbindende bacteriën.
Erwtenplant
Peulvruchten zorgen voor meer stikstof in de bodem [Foto: Vadym Zaitsev/ Shutterstock.com]

Nu kunt u uw tuin in 3 of 4 secties verdelen – telkens één voor de sterke, zwakke en middelmatige groeiers. Als de ruimte in de tuin het toelaat, moet een vierde deel worden toegevoegd, waarin u een groenbemester plant. Een veld dat in het eerste jaar is beplant met sterke eters wordt in het volgende jaar gevolgd door middelmatige eters en vervolgens door zwakke eters. Een groenbemester geeft de grond de nodige rust voordat het volgende jaar op dit gedeelte weer sterke eters worden geplant. Het is echter ook mogelijk om van zwakke naar sterke gewassen over te schakelen zonder deze vierde stap. Je moet dan echter iets meer compost en kunstmest gebruiken.

Op basis van deze regels kunt u de grove indeling van uw tuin maken. Maar u wilt natuurlijk niet slechts 3 gewassen in uw tuin verbouwen. Ook moet u voor veel groentesoorten en -families een groeiseizoen van 4 jaar of langer aanhouden. Daarom moet je de 3 grote delen verder onderverdelen. Zo kunnen kool, courgettes en komkommer zeker worden geteeld in de afdeling zware gewassen. Je moet er alleen voor zorgen dat de bedden binnen de secties worden gedraaid. Deze procedure wordt vruchtwisseling genoemd en vermindert de ziektedruk van in de bodem voorkomende ziekteverwekkers zoals koolhernia (Plasmodiophora brassicae) of late ziekte (Phytophthora infestans). Het voorkomt ook een daling van de opbrengst van zelftolerante soorten zoals met name erwten.

Tip: In veel tuinen is ook ruimte voor permanente gewassen. Deze omvatten aardbeien (Fragaria), die 3 jaar op één plaats blijven, en rabarber (Rheum rhabarbarum) en asperges (Asparagus officinalis), die een gebied wel 8 tot 10 jaar bezet houden. In de vruchtwisseling kunnen bijvoorbeeld aardbeien eerst op het bed van de sterke eters worden gezet. In een systeem met vier velden kunnen ze na de 3 jaar gewoon weer terug naar het veld van de sterke eters. Op die manier wordt de vereiste teeltpauze van ten minste 3 jaar voor aardbeien gehandhaafd.

Groentebedden
Voor een vruchtwisseling moet de tuin in secties worden verdeeld [Foto: Josef Hanus/ Shutterstock.com]

Ten slotte moet worden gekeken naar secundaire en gemengde teelten. Zo bezetten tomaten niet het hele jaar een bed. Ze worden pas half mei buiten of in de kas geplant. Daarvoor is er dus nog tijd om bijvoorbeeld radijsjes te planten (Raphanus sativus var. sativus) of sla. Als de tomaten uit het bed zijn, is er nog tijd voor spinazie (Spinacia oleracea) of een winterse salade.
Bij gemengde teelten worden planten die goed met elkaar kunnen opschieten of elkaar zelfs ondersteunen, dicht bij elkaar geteeld. Een typisch voorbeeld zijn uien (Allium cepa) en wortelen worden genoemd omdat ze bepaalde plagen van elkaar afschrikken. Iets soortgelijks is gebeurd met selderij (Apium graveolens) en kool zijn mogelijk.

Uien en wortelen in het bed
Uien en wortelen kunnen elkaar positief beïnvloeden [Foto: Igor Zoiko/ Shutterstock.com]

Tip: Om aan de nutriëntenbehoeften van de afzonderlijke gewassen te voldoen, is een meer gerichte bemesting nodig bij de teelt van secundaire en hoofdgewassen. Kunstmest kan bijvoorbeeld alleen worden toegediend wanneer het hoofdgewas is geplant. In dat geval moet u echter een meststof gebruiken die de voedingsstoffen sneller beschikbaar maakt, wat bij compost meestal niet het geval is. In plaats daarvan kan onze Plantura biologische tomaten- en groentemeststof regelmatig worden toegepast. Het heeft een hoge directe beschikbaarheid van stikstof, maar bestaat uit 100 % natuurlijke ingrediënten en draagt bij aan een gezond bodemleven met effectieve micro-organismen.

Biologische tomaten & Groentenmeststof 800 ml
Biologische tomaten- en groentemeststof 800 ml
 • Biologische vloeibare meststof voor tomaten & andere groenten
 • Voor een gezonde groei en een rijke, aromatische oogst.
 • Snelle & gemakkelijke toepassing van water – onschadelijk voor huisdieren & tuindieren.
Naar de Plantura winkel

Voordelen van vruchtwisseling in de tuin

Al in de vroege Middeleeuwen zagen de boeren de voordelen van de drie-velden landbouw in. Met de kennis van de laatste decennia kunnen nog meer positieve effecten worden bereikt met een vruchtwisseling in de tuin.

 • Hogere opbrengsten en opbrengststabiliteit: Het individuele gewas levert een hogere opbrengst op als het niet steeds op hetzelfde bed wordt geteeld. Ook heeft het mislukken van één gewas minder gevolgen voor de totale opbrengst omdat er veel verschillende gewassen worden geteeld.
 • Optimaal gebruik van voedingsstoffen: Elk gewas krijgt de voeding die voor het gewas geschikt is. Bovendien wordt de bodem door de constante rotatie niet eenzijdig van voedingsstoffen beroofd.
 • Minder ziekten: Ziekteverwekkers of plagen overleven vaak in de bodem – soms kunnen ze daar zelfs meerdere jaren overleven. Als steeds hetzelfde gewas op een bed wordt geteeld, kan dit leiden tot massale vermeerdering en totale mislukking van het gewas.
 • Onkruid wordt in toom gehouden: Verschillende gewassen zorgen voor een verschillende bedekking en beworteling van de bodem. Zo onderdrukt een kool die in de herfst nog staat de kieming van onkruidsoorten die bij voorkeur in de herfst ontkiemen.
 • De vruchtbaarheid van de bodem blijft behouden: Het bodemleven en de voedingsstoffen worden anders belast. De teelt van peulvruchten leidt zelfs tot toevoer van voedingsstoffen en onder een groenbemester kan de bodem zich herstellen.
Gezonde bodem
Een vruchtbare en gezonde bodem is essentieel voor elke tuin [Foto: TanaCh/ Shutterstock.com]

vruchtwisselingsschema voor de moestuin

Hieronder vindt u een vruchtwisselingstabel voor groenten om u te helpen bij het plannen van uw vruchtwisseling. De vruchtwisselingen gelden voor alle planten van een familie. In de vruchtwisseling, na de aardappelen (Solanum tuberosum) dus in de komende 4 jaar zullen noch tomaten noch paprika’s (Capsicum) of aubergines (Solanum melongena) kan worden gekweekt.

Denk eraan: de perfecte vruchtwisseling bestaat niet. Je moet altijd ergens een compromis sluiten en je zult nooit alle teeltbreuken houden. Laat dit je echter niet ontmoedigen, begin gewoon. In het algemeen geldt: hoe gevarieerder en kleurrijker uw tuin, hoe beter.

Plantenfamilie Soorten Behoefte aan voedingsstoffen* Teeltpauze Speciale kenmerken
Kruisbloemigen (Brassicaceae) Bloemkool, broccoli, witte kool, rode kool, savooiekool, spitskool

Koolrabi, Chinese kool

Radijs

Zeer voedzaam

Middelmatige eter

Trage groeier

5 – 6 jaar Gebruik mosterd niet als groenbemester vóór koolrassen. Hij behoort tot dezelfde plantenfamilie en is daarom ook een ziektedrager.

Met hun korte teeltduur zijn koolrabi en Chinese kool zeer geschikt als voor- en nateelt voor bijvoorbeeld tomaten, paprika’s en komkommers.

Radijsjes zijn ideale gatenvullers.

schermbloemige planten
(Apiaceae)
Selderij

Pastinaak, Venkel, Wortel

Peterselie

Sterke eter

Middelmatige eter

Trage groeier

3 – 4 jaar Selderij wordt vaak samen met kool geteeld. Als vervolggewas in het volgende jaar zijn middelmatige groeiers zoals bieten geschikt.

Venkel gaat niet zo goed samen met tomaat en dille. Wortelen en uien vormen een geschikt gemengd gewas.

Na peterselie kunnen peulvruchten of andere zetmeelrijke gewassen worden geteeld.

Peulvruchten
(Fabaceae)
Stokbonen, stokbonen, erwten, kikkererwten Trage groeier 5 – 6 jaar In een systeem met drie velden zijn peulvruchten het ideale derde gewas. De vruchtwisseling begint opnieuw na bonen, erwten en co.
Bolgewassen
(Allioideae)
Prei

Ui

Knoflook

Zeer voedzaam

Zwakke eter

Trage groeier

5 jaar. Na prei, die tot het voorjaar blijft staan, kunnen wortelen goed worden geteeld.

Uien worden gevolgd door groenbemesters in de vruchtwisseling of er wordt opnieuw met de vruchtwisseling begonnen.

Knoflook heeft een preventieve werking tegen muizen, slakken en schimmelziekten en is daarom voor veel gewassen een goede partner voor gemengde teelten.

Solanaceeën
(Solanaceae)
Aubergine, paprika,
Tomaat

Aardappel

Zeer voedzaam

Sterke eter

4 jaar. In de vruchtwisseling na tomaten is maïs bijvoorbeeld een goede keuze.

Met aardappelen in de vruchtwisseling zijn ziekten en plagen eigenlijk onvermijdelijk. De intensiteit van de aantasting kan echter worden verminderd met lange teeltpauzes.

Komkommers (Cucurbitaceae) Komkommer, Courgette, Pompoen, Meloen Zeer voedzaam 3 – 4 jaar Komkommer, courgette en pompoen mogen elkaar niet opvolgen in de vruchtwisseling. Geschikte vervolggewassen zijn bijvoorbeeld maïs en bieten.
Compositae (Asteraceae) Sla, schorseneren, suikerbrood, witlof Middelmatige eter 3 jaar. Sla wordt vaak gebruikt als gatvuller en de teeltpauze wordt daarom niet in acht genomen. Maar in de meeste gevallen is dat ook goed.
Kruisbloemenfamilie (Amaranthaceae) Spinazie, bieten, snijbiet Middelmatige eter 3 jaar. Bieten worden het volgende jaar gevolgd door laagblijvende gewassen zoals wortelen en uien of peulvruchten. Spinazie in de vruchtwisseling is flexibel dankzij de korte teeltperiode.
Zoete grassen (Poaceae)
Valeriaanfamilie (Valerianoideae)
Maïs

Veldsla

Middelmatige eter

Trage groeier

3 jaar.

4 jaar.

Na maïs heeft u een ruime keuze in vruchtwisseling. Mogelijke gewassen zijn bijvoorbeeld uien of bonen.

Na veldsla kan elke andere plantenfamilie worden geteeld.

*De indeling in sterke, zwakke en middelmatige groeiers is niet altijd even duidelijk. In de natuur zijn er geen duidelijke grenzen. Zo worden uien door sommigen als middelgrote en door anderen als zwakke eters geteld.

Vruchtwisseling en gemengde teelt van groenten hebben vele voordelen. Over wat er precies komt kijken bij gemengde teelt en welke planten goed samengaan, kun je meer lezen in een apart artikel.

Vergelijkbare berichten